Hoofdnavigatie

Naar content

Opzeggen of Annuleren

Vragen over opzeggen of annuleren van uw NS Fietsenstallingenabonnement.


Bewaakte stalling

Jaarabonnement stalling opzeggen

U kunt bij de beheerder van de stalling aangeven dat u uw jaarabonnement voor de stalling wilt opzeggen. Om restitutie te vragen over uw abonnement kunt u gebruikmaken van het formulier onderaan deze pagina.

Online jaarabonnement opzeggen

U kunt uw jaarabonnement voor een fietsenstalling zelf opzeggen in Mijn deur tot deur onder het kopje 'opzeggen'. U kunt hier ook zien tot wanneer uw abonnement is betaald. Na opzegging ontvangt u een bevestiging per e-mail op het bij ons geregistreerde e-mailadres (zie uw persoonlijke omgeving).

Stallen op rekening opzeggen

Stallen op rekening kunt u op elk moment opzeggen via Mijn NS. Heeft u dit abonnement vóór 15 augustus 2015 aangeschaft, dan kunt u hiervoor terecht op Mijn deur tot deur.

Zelfservice stalling

Jaarabonnement verloopt vanzelf

Een jaarabonnement is 12 maanden geldig. Bent u bijvoorbeeld abonnee sinds juni, dan verloopt uw jaarabonnement in juni 1 jaar later. Aan het einde van de looptijd kunt u uw jaarabonnement met een jaar verlengen, of vanzelf af laten lopen.

Abonnement opzeggen

Om uw abonnement op de zelfservice stalling op te zeggen, stuurt u uw toegangspas en een ingevuld restitutieformulier op. Het restitutieformulier vindt u onderaan deze pagina. Gebruik een stevige envelop en bevestig de pas op een stevige ondergrond. Het adres is:

NS Fiets BV
Afdeling Opzeggingen
Postbus 2572
3500 GN  Utrecht

Na ontvangst maken wij het teveel betaalde bedrag en de borg van € 20 voor de toegangspas weer aan u over.

Fietskluizen

Abonnement opzeggen

Om uw abonnement op de fietskluis op te zeggen, stuurt u uw sleutel van de fietskluis en een ingevuld restitutieformulier op. Het restitutieformulier vindt u onderaan deze pagina. Gebruik een stevige envelop en bevestig de sleutel op een stevige ondergrond. Het adres is:

NS Fiets BV
Afdeling Opzeggingen
Postbus 2572
3500 GN  Utrecht

Na ontvangst maken wij het teveel betaalde bedrag en de borg van € 40 voor de sleutel weer aan u over

Reservering annuleren

Staat u op de wachtlijst voor een fietskluis en heeft u geen interesse meer? Dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons laat weten via NS Klantenservice.

Restitutie

Bij voortijdige beëindiging van een jaarabonnement geldt alsnog het geldende maandtarief (naar boven afgerond op hele maanden) voor de periode tot de datum dat het abonnement wordt beëindigd, met een minimum van 4 maanden. Het resterende bedrag ontvangt u binnen 6 weken, samen met de betaalde borgsom, retour op het door u opgegeven rekeningnummer. In de restitutieberekening, die u hieronder kunt downloaden, ziet u hoeveel abonnementsgeld u terugkrijgt.