Hoofdnavigatie

Naar content

Corporate Governance

Als grote onderneming met een belangrijke maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving en met de Nederlandse Staat als enig aandeelhouder onderschrijven wij graag het belang van openheid en transparantie. Hoewel geen beursgenoteerde onderneming, past NS vrijwillig de Nederlandse Corporate Governance Code toe.

Plan uw reis met de Reisplanner

Corporate Governance bij NS

De Corporate Governance Code is bij NS verankerd in de reglementen voor de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Nominatiecommissie, in een gedragscode en in een klokkenluidersregeling die daar onderdeel vanuit maakt. Omdat NS geen beursnotering en geen one-tierbestuursstructuur heeft, is de Corporate Governance code op enkele onderdelen niet van toepassing.

Leveranciers en samenwerkingspartners van NS kunnen overtredingen van de NS Gedragscode onder andere melden via het Meldpunt Integriteit. Klanten van NS melden eventuele klachten en misstanden via de NS Klantenservice.

Risico’s en risicobeheersing

Risicobeheersing en interne controle geeft de Raad van Bestuur inzicht in de status en ontwikkeling van beheersing van de risico’s voor NS.

Auditfunctie

Namens de Raad van Commissarissen is de Auditcommissie direct verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van de externe accountant.

Transparant over prestaties

NS verantwoordt elk maand en kwartaal haar prestaties