Hoofdnavigatie

Naar content

Drukke treinen

  • NS zet al het beschikbare materieel in om drukte tegen te gaan.
  • Voor 8,5 miljoen aan extra maatregelen bovenop investeringen in nieuw materieel.
  • Gerichte aanpak om hinder op specifieke trajecten zo veel mogelijk te verminderen met bussen, reisinformatie op maat en andere alternatieven.

Plan uw reis met de Reisplanner

Extra maatregelen drukke treinen NS

Om de drukte tegen te gaan zetten we als NS al het beschikbare materieel in. Niet-noodzakelijk onderhoud wordt gefaseerd en tot april 2016 is de Mat’64 toegevoegd aan de reserve. Oude dubbeldekkers worden opgeknapt en in Sprintertype SLT-6 wordt de verhouding tussen de 2de en 1ste klas verbeterd. Op enkele trajecten waar het in de spits structureel te druk blijft, helpen we reizigers met een volwaardig busalternatief, reisinformatie op maat en andere alternatieven. Om de enorme piekbelasting in de spits tegen te gaan, zoeken we de samenwerking met grote bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om de capaciteit op het spoor beter te benutten. Daarnaast vragen we ons kantoorpersoneel buiten de ochtendspits te reizen om reizigers meer plaats te bieden. Dit staat in het plan dat NS in december 2015 aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft aangeboden. We trekken 8,5 miljoen euro uit voor deze extra maatregelen bovenop de ca. 320 mln. die al wordt geïnvesteerd in extra materieel voor 2016 en 2017.

Hinder voor reizigers

In 2016 en begin 2017 zal er in de spits op enkele trajecten hinder zijn voor reizigers door te drukke treinen. Deze drukte concentreert zich in de spits op enkele specifieke trajecten. Afhankelijk van de periode in het jaar komen we in 2016 10 tot 45 rijtuigen te kort. Dit komt omdat bijna de gehele reservevloot is ingezet om het wegvallen van de Fyra op te vangen, ook stroomt de Mat’64 uit. Nu de economie aantrekt, neemt de reizigersgroei boven verwachting toe (+3,3% extra reizigers in de spits dit jaar). Ook maken meer studenten gebruik van de trein door het behoud en de uitbreiding van de OV-studentenkaart. In 2016 wordt daarnaast op een groot aantal plekken gewerkt aan de verbetering van het spoor en stations, wat beperkingen voor de inzet van treinen tot gevolg heeft.

Extra maatregelen

Om de verwachte drukte in 2016 en begin 2017 aan te pakken, spannen we ons maximaal in om extra vervoersplaatsen te bieden en de hinder voor reizigers te beperken. We zetten onze hele treinvloot maximaal in, inclusief de reserves. Niet-noodzakelijk onderhoud en revisies worden uitgespreid over een langere periode en de Mat’64 houden we tot april 2016 in reserve. Door de verhouding tussen de 1ste en 2de klasse bij het Sprintertype SLT-6 aan te passen, ontstaan meer zit- en staplaatsen voor de 2de klas. Met deze maatregelen is het verwachte tekort voor 2015 substantieel teruggebracht tot circa 1.000-4.500 zit- en staplaatsen.

Alternatieven voor reizigers

Voor enkele trajecten waar knelpunten optreden, is een plan gemaakt om tijdelijk comfortabele bussen in te zetten (2.800 extra zitplaatsen). Door betere reisinformatie, ook over de drukte op trajecten, en reisalternatieven te bieden, krijgen reizigers verder meer regie over hun reis, soms is er in een trein die een kwartier eerder of later vertrekt voldoende plek. Samen met de overheid, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties zet NS zich maximaal in om de capaciteit op het spoor beter te benutten en de extreme piekbelasting in de spits tegen te gaan. We vragen ons kantoorpersoneel om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. We hebben daarom ook met elkaar afgesproken dat vergaderingen, trainingen of bijeenkomsten op kantoorlocaties niet voor 9.30 uur beginnen.

Met de extra maatregelen leveren we een maximale inspanning om onze reizigers zo comfortabel mogelijk te vervoeren. Dit alles kan niet voorkomen dat het druk is in sommige spitstreinen.

Met de extra maatregelen is een bedrag van ongeveer 8,5 euro miljoen gemoeid, exclusief de kosten voor gerichte inzet van bussen op een aantal drukke trajecten (circa 2 à 3 miljoen euro per kwartaal). Dit alles komt bovenop de sinds 2014 gedane investeringen van circa 320 miljoen euro voor nieuw materieel en de terugkeer van 29 dubbeldekkers. Eind 2014 is een spoedbestelling geplaatst voor 58 nieuwe Sprinters, de eerste komen eind 2016 op het spoor.