Hoofdnavigatie

Naar content

Klimaatteam met de trein naar Parijs

Op zaterdag 28 november 2015 stapt de Nederlandse onderhandelingsdelegatie voor de VN-klimaattop in Parijs aan boord van de ‘Train to Paris’, een initiatief van de Nederlandse Klimaatcoalitie (NKC), ProRail en NS. Ook vanuit de meeste andere Europese landen zullen de onderhandelingsdelegaties klimaatvriendelijk per trein naar Parijs komen. Dit wordt gecoördineerd vanuit de overkoepelende Internationale spoorwegorganisatie UIC.


Aan boord van de trein worden inspirerende en concrete oplossingen gepresenteerd die gaan helpen tegen klimaatverandering

De bedrijven en instellingen van de NKC hebben zich elk afzonderlijk gecommitteerd aan het doel om uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal te opereren en nemen concrete initiatieven mee die leiden tot besparing van CO2. Aan boord van de Train to Paris laten ook andere (maatschappelijke) organisaties praktische voorbeelden zien hoe zij invulling gaan geven aan deze ambitie en hoe zij al in 2020 tot forse CO2 besparing komen. Dit ter inspiratie van de onderhandelingsdelegatie en pers.

Hans de Boer van VNO NCW die ook aan boord van de trein stapt: “Ik ben heel blij met de ‘Train to Paris’. Het ondersteunt niet alleen de ambitie van de Nederlandse Klimaatcoalitie maar helpt ons ook aan concrete voorbeelden die laten zien hoe Nederland bouwt aan een klimaatneutrale samenleving.”

Vandaag bekendgemaakt

De bekendmaking van de ‘Train to Paris’ vond vandaag plaats tijdens de Co2ntdown bijeenkomst die door Ecofys werd georganiseerd om bedrijven te ondersteunen in het formuleren van haalbare CO2-/duurzaamheidsdoelen. Tijdens die bijeenkomst liet Eneco al weten dit jaar haar eigen mobiliteitsbeleid grondig te herzien. Jeroen de Haas, CEO Eneco: “Sinds 2007 is de uitstoot van CO2 van de eigen bedrijfsvoering met 40% gedaald. Maar als koploper in duurzame energie mag van ons verwacht worden dat we verder gaan. Daarom herzien we ons mobiliteitsbeleid. In samenwerking met Urgenda en NS maken we dit voorjaar een meerjarenplan om significant CO2 te besparen op mobiliteit. Keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.”

Train to Paris 

Onder de vlag van de UIC (de overkoepelende Internationale spoorwegorganisatie) vertrekken in het najaar treinen uit diverse Europese steden naar Parijs - o.a. vanuit Moskou, Beijing, Barcelona, Berlijn, Londen en Rotterdam -  om aandacht te vragen voor de klimaattop in Parijs en de rol van de trein als onderdeel van duurzame mobiliteit. De Nederlandse delegatie stapt op 28 november aan boord van Thalys samen met diverse koplopers uit het bedrijfsleven, ngo’s, (decentrale) overheden en andere initiatiefnemers van maatregelen tot reductie van CO2 uitstoot. 

De Nederlandse Klimaatcoalitie is eind 2014 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Milieu, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Stichting Natuur & Milieu. Samen met bedrijven, (decentrale)  overheden, NGO’s, kennis en netwerkorganisaties bouwen zij aan een sterke coalitie om gezamenlijk initiatieven te nemen die moeten leiden tot een klimaatneutrale samenleving. Op dit moment zijn al meer dan 180 organisaties lid van de Nederlandse Klimaatcoalitie. Ook meedoen? Aanmelden kan via onderstaande link. 

Co2ntdown

Co2ntdown, een initiatief van Ecofys en Urgenda, heeft als doel om in samenwerking met bedrijven, gemeenten, burgers en andere organisaties 20 miljoen ton extra CO2 uitstoot te besparen tussen 2013 en 2020. Co2ntdown heeft 10 concrete, haalbare doelen geformuleerd en biedt ideeën en hulp aan om deze doelen te halen. Co2ntdown faciliteert daarnaast onderlinge uitwisseling van ‘best practices’ zodat anderen aanhaken en een versnelling mogelijk wordt gemaakt om gevaarlijke klimaatverandering te vermijden.