Hoofdnavigatie

Naar content

Start pilot Afval scheiden station Zwolle

In navolging van de stations Rotterdam Centraal, Breda en Arnhem is de pilot ‘Afvalscheiding en -recycling’ deze week op station Zwolle gestart. Door speciale instructiestickers op de afvalbakken wordt de reiziger op geattendeerd dat er op het station afval wordt gescheiden. In tegenstelling tot de andere pilotstations worden op Zwolle drie stromen afval ingezameld: restafval, papier en PMD. Deze laatste stroom is nieuw en staat voor: plastic, metalen en drankverpakkingen. Het hele proces van afval verzamelen tot verwerken is reeds voorbereid en op elkaar aangesloten. Zowel van de schoonmakers, die het afval gescheiden inzamelen, tot en met de afvalverwerker.


PMD

Het lag voor de hand om plastic als derde afvalstroom te kiezen, maar er is gekozen voor PMD. Deze stroom is bijvoorbeeld in België en Frankrijk al langer bekend en in Nederland gaan steeds meer gemeenten over op deze afvalstroom. Dit komt omdat het overzichtelijker is voor de reiziger en burger en het is financieel aantrekkelijker voor lokale overheden. Zo blijft er minder restafval over en zijn op den duur ook minder afvalbakken nodig. Afvalverwerkers kunnen de PMD stroom relatief eenvoudig uit elkaar halen en de materialen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Met het invoeren van PMD zijn NS en ProRail één van de koplopers in Nederland voor het scheiden van PMD in de openbare ruimte. 

Plastic

Plastic verpakkingen zijn goed te recyclen tot grondstof voor nieuw plastic of tot andere nieuwe producten, zoals vloerbedekking of fleecekleding.

Drankverpakkingen

Drankverpakkingen (drankkartons) bestaan over het algemeen voor 75% uit karton, voor 21% uit kunststof en voor 4% uit aluminium. Deze onderdelen kunnen goed gerecycled worden. De lagen zijn gemakkelijk van elkaar te scheiden en kunnen afzonderlijk worden hergebruikt. Het karton wordt verwerkt tot ruwe grondstof voor papierproducten, zoals verpakkingen, toiletpapier etc. Het aluminium wordt gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld potten en pannen en van het kunststof maakt de afvalverwerker plastic korrels voor nieuwe kunststofproducten.

Metalen verpakkingen

De kringloop van blik is eindeloos. Blik behoudt namelijk zijn producteigenschappen en kwaliteit. Hoe vaak het ook wordt gerecycled. Oud blik wordt dus weer nieuw blik.

De reiziger

In de gemeente Zwolle wordt al PMD gescheiden, dit heeft de keuze voor deze stroom op station Zwolle versterkt. Omdat het voor veel reizigers buiten Zwolle en elders nieuw zal zijn, is de verwachting dat dit nog enige tijd kost om ingeburgerd te raken. 

Zodra de reiziger het eenmaal doorheeft, dan is het ook overzichtelijk waar hij  zijn afval in moet gooien. Bijvoorbeeld alle drankverpakkingen mogen er in en dat is vrij makkelijk te onthouden. 

Wanneer de reiziger het afval in Zwolle goed gaat scheiden, is de verwachting dat er nog maar 50%  restafval overblijft. De eerste resultaten worden voorjaar 2016 verwacht.

Green Deal

De pilot op station Zwolle maakt deel uit van de ‘Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen’, een overeenkomst tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Doel is het beperken van de hoeveelheid afval in stations en treinen, afval gescheiden in te zamelen en het recyclen van afval tot grondstof. Hiermee willen wij de hoeveelheid afval in 2020 met 25% verminderen naar 9.000 ton en hiervan 75% recyclen: 6.750 ton.
In 2016 volgen proeven met afvalscheiding op de stations Alkmaar, Eindhoven en Tilburg.