Hoofdnavigatie

Naar content

Afval is grondstof

Al het afval dat wij op station, in treinen, op bedrijfslocaties en in kantoren produceren, verwerken wij zo veel mogelijk duurzaam tot grondstof. Onze prioriteit is het verhogen van de mogelijkheden voor hergebruik en het verminderen van de afvalstromen.


Afval scheiden en recyclen

Hergebruik

In de werkplaatsen en kantoren van NS wordt al zo’n tweederde van het afval gescheiden. Papier, kunststof, metaal, hout en zelfs organisch afval wordt gescheiden afgevoerd en hergebruikt. Oude wielen en wielbanden van treinen dienen weer als grondstof voor nieuwe wielen.

Gescheiden inzameling

Een groot deel van het afval uit treinen en stations bestaat uit papier. Gescheiden afvalinzameling gebeurt nu al bij wijze van proef op onder meer station Utrecht Centraal, Roermond en Zutphen. Dit hoort straks bij het station van de toekomst.

Gereedschap en tl-buizen

Gereedschap van NedTrain wordt hergebruikt in Ghana en Liberia. In werkplaatsen van de Stichting Gered Gereedschap knappen vrijwilligers oud gereedschap op. Daarna wordt het gebruikt voor technische opleidingen en starters in de techniek in Afrika. Ook worden op veel NedTrain-locaties kapotte tl-buizen opgehaald en gerecycled.