Hoofdnavigatie

Naar content

Afval scheiden

Afval scheiden in kantoren en werkplaatsen doen we al enige tijd. Maar er zijn meer mogelijkheden om afval te scheiden, bijvoorbeeld op stations en in de trein. NS doet een aantal proeven naar de haalbaarheid van deze vorm van afval scheiden.


Afval scheiden op het station

Afval op stations bestaat uit verschillende materialen en een groot gedeelte daarvan is papier, verpakkingsmateriaal (PMD) en organisch. Op meerdere stations lopen sinds 2015 pilots ‘Afvalscheiding en -recycling’. Speciale instructiestickers op de afvalbakken attenderen de reiziger erop dat afval wordt gescheiden op het station. Er worden op sommige stations 2 stromen afval ingezameld en op andere stations 3 stromen. Het hele proces van afval verzamelen tot verwerken is al voorbereid en op elkaar aangesloten. Zowel van de schoonmakers, die het afval gescheiden inzamelen, tot en met de afvalverwerker. Doel is om uiteindelijk 90% ‘zuivere’ stromen te verkrijgen, zodat dit goed gerecycled kan worden door de afvalverwerker. Hierbij geldt het credo: afval is grondstof.

Afval scheiden in de trein

Sinds 2015 worden in de trein door onze schoonmakers, kranten en tijdschriften apart ingezameld. Deze worden vervolgens gerecycled. Sinds dienstregeling 2017 zijn de eerste treinen gaan rijden in Zuidoost Nederland met faciliteiten om afval te scheiden op het balkon van de trein. Sinds 1 januari 2017 verzoeken we onze reizigers kranten en tijdschriften na het lezen in het bagagerek te leggen. Zo kunnen meerdere reizigers gebruik maken van dezelfde krant. Goed voor het milieu dus. Bovendien blijven de kranten schoon en droog en daardoor kunnen ze beter recycled worden.

Green Deal 

De pilots op de stations en in de treinen maken deel uit van de ‘Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen’, een overeenkomst tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Doel is het beperken van de hoeveelheid afval in stations en treinen, afval gescheiden in te zamelen en het recyclen van afval tot grondstof. Hiermee willen wij de hoeveelheid afval in 2020 met 25% verminderen naar 9.000 ton en hiervan 75% recyclen: 6.750 ton. Dit betreft consumentenafval (afval uit transfergebied, winkels en treinen).

Afval scheiden in winkels: Swill-afval

Standaard wordt aan de achterzijde van bijna alle winkels op stations 2 stromen afval gescheiden: restafval en papier/karton/folie. Sinds oktober 2015 is voor de winkelformules de Broodzaak en Julia’s op Rotterdam Centraal een 3e afvalstroom bijgekomen. Daar is een pilot gestart om ‘Swill-afval’ te scheiden. Swill is de aanduiding voor gekookt en voorbereid keukenafval en etensresten, zoals aardappelen, brood, dranken, koffiedroes, eierschalen, frites, snacks, groente, fruit en zuivelproducten. Het scheiden van Swill zorgt ervoor dat dit afval gemakkelijker en milieuvriendelijker te verwerken is.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verzorgen het logistieke proces aan de achterzijde. Zij halen de afvalcontainers op uit de verkooppunten en zorgen ervoor dat de containers in drie gescheiden stromen voor afvalverwerking worden weggebracht. Zij brengen tevens schone en lege containers naar de verkooppunten. Het Swill wordt verwerkt tot biogas of groene stroom en het overblijfsel wordt benut als compost. 

Sinds het najaar van 2016 wordt ook op Amsterdam Centraal swill apart ingezameld.