Klik op http://m.ns.nl voor de mobiele versie van de NS site.

Overige organisaties

 

ProRail

Sinds 1995 is het beheer van de rails, seinen, bovenleiding, etc. door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegewezen aan ProRail. Het Nederlandse spoorwegnet is dus niet in handen van NS. ProRail verzorgt tevens de verdeling van de capaciteit op het spoorwegnet en draagt zorgt voor de railverkeersleiding. Voor meer informatie kunt u kijken bij ProRail.

Informatie over de actuele situatie (inclusief vertragingen, stremmingen, omleidingen, werkzaamheden) op het spoorwegnet is te vinden bij Prorail storingen en werkzaamheden en NOS-Teletekst pagina's 751 t/m 754.

Goederenvervoer

Er zijn in Nederland vele bedrijven die goederen per spoor vervoeren. DB Schenker is de grootste. Andere goederenvervoerders zijn o.a. ACTS, ERSRailways, Rail 4Chem, DLC, HGK, Veolia Cargo. NS verzorgt geen goederenvervoer!

DB Schenker

Voor meer informatie ga naar de website van DB Schenker.

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Toezichteenheid Rail

De toezichteenheid Rail van de Inspectie verkeer en Waterstaat houdt toezicht op het treinverkeer op het spoorwegnet, interlokale tram, metro en historische lijnen, met het doel letsel en schade op en rond de rails zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid van reizigers, maar ook om de veiligheid van personeel, kruisend verkeer, passanten en mensen die werken op of rond de rails. Meer informatie op de website van Inspectie Verkeer en Waterstaat

Woordvoerders:
Anne van der Vliet
Gerard Westerhof
telefoon: 070 4562660
e-mail: persvoorlichting@ilent.nl

Onderzoeksraad voor Veiligheid
(voorheen Raad voor de Transportveiligheid)

Onderzoeksraad voor Veiligheid
telefoon: 070 - 333 70 00

Transvision

Transvision
telefoon: 010-303 56 00

Korps landelijke politiediensten
Dienst Spoorwegpolitie

Sinds 1919 waakt de Spoorwegpolitie over de orde, rust en veiligheid in stations en treinen. Sinds 1 januari 2000 maakt de Spoorwegpolitie, met circa 450 medewerkers, onderdeel uit van het Korps Landelijke Politiediensten.

Telefoon: 0343 – 53 53 53 (meldkamer)
voorlichting@klpd.politie.nl

REISinformatiegroep (9292)

REISinformatiegroep is een onafhankelijk samenwerkingsverband van NS, stads- en streekvervoer. Wijst jaarlijks 25 miljoen reizigers de weg van deur-tot-deur met alle vormen van openbaar vervoer. 98% van de adviezen wordt door de klant opgevolgd.

Voor een persoonlijk reisadvies: 0900 - 9292 (0,70 c/pm)
Gratis reisadvies op internet via 9292ov

Reisinformatie NS InternationalOpties


Printen

Sluit dit menu