Hoofdnavigatie

Naar content

Overige stations in verbouwing

Naast de grote sleutelprojecten, zoals Rotterdam en Utrecht, wordt een groot aantal andere stations verbouwd, zodat ook zij in de toekomst prettige en veilige plekken vormen voor steeds meer reizigers.


Eindhoven

Het rijksmonument station Eindhoven is geopend in 1956. In zijn huidige vorm kan het station het verwachte aantal reizigers van 115.000 per dag in 2020 niet aan. Daarom wordt het verbouwd. De perrons worden toegankelijk met extra trappen, roltrappen en liften, zodat het station beter begaanbaar wordt voor minder validen en mensen met veel bagage. Eindhoven krijgt een ruime, 13 meter brede reizigerspassage, waardoor de capaciteit verdubbelt.

Passage als nieuwe ontmoetingsplek

De passage biedt straks alle voorzieningen voor reizigers en wordt de nieuwe, doorgaande route. De huidige tunnel – na de verbouwing geen doorgaande route meer – blijft bestaan en wordt met doorgangen verbonden met de nieuwe passage. Hij krijgt een andere functie; wachtruimte en een plaats waar reizigers hun koffie of eten kunnen nuttigen. De verbouwing van station Eindhoven is in 2016 klaar. 

Tilburg

In september 2013 is de verbouwing van het station Tilburg gestart. Station Tilburg telt nu dagelijks 30.000 reizigers. Dat zijn er in 2020 volgens verwachting ruim 40.000. Om de toegankelijkheid en doorstroming te verbeteren, krijgt het station een brede doorgang onder de spoorlijnen, met nieuwe entrees en pleinen aan de kant van de Spoorlaan en de kant van de wijk Theresia. Deze onderdoorgang wordt voor de reizigers aantrekkelijk gemaakt met diverse winkels en voorzieningen. Ook komen er opgangen naar alle perrons met liften en roltrappen. Op die manier kunnen ook mensen die slecht ter been zijn straks zelfstandig met de trein reizen.Ter hoogte van de Willem II-straat komt een tweede ondergrondse passage voor voetgangers en fietsers onder het spoor door. Het stationsgebouw zelf wordt ingrijpend gerenoveerd en er komt een nieuw busstation. De verbouwing van het station is in 2016 klaar. 

Heerlen

De verbouwing van station Heerlen maakt onderdeel uit van een totale metamorfose van het stationsgebied. In het ‘Maankwartier’ wordt een aantrekkelijke stationsomgeving gecreëerd met een combinatie van wonen, werken en winkelen. Het spoor als barrière tussen twee stadsdelen verdwijnt. De werkzaamheden zijn eind 2011 gestart. Naar verwachting is Maankwartier in 2016 klaar. Heerlen zal dan voor eens en voor altijd veranderd zijn. Kunstenaar Michel Huisman bedacht Maankwartier. Het is een kleine stad in een stad met een eigen realiteit. Met een nieuw station, winkels en cafés, een hotel, kantoren, terrassen en woningen op verschillende bouwlagen. 

Naarden-Bussum

Op termijn worden er meer reizigers  verwacht op station Naarden-Bussum. Dit vraagt om aanpassingen  aan het spoor, het station en het stationsgebied. Belangrijk aspecten hierbij zijn  dat de architectonische- en cultuurwaarde van het stationsgebouw in tact blijft en dat de veiligheid op het spoor wordt gewaarborgd.

Hogere snelheid

Station Naarden-Bussum is momenteel een knelpunt in de huidige dienstregeling. Door aanpassingen aan het spoor is het straks mogelijk om de snelheid te verhogen van 80 naar 130 km/u. Hierdoor is  er een dienstregeling mogelijk  die aansluit op de behoeften van reizigers  in Naarden Bussum en de regio.  Om de hogere snelheid te bereiken wordt de bocht tussen Naarden-Bussum en het Naardermeer  verruimd. Het resultaat hiervan is dat er per dag meer treinen over het spoor kunnen rijden.

Aanpassingen aan station en perron noodzakelijk

Doordat het aantal sporen van vijf naar twee wordt teruggebracht, leidt dit tot andere loopstromen en intensiever gebruik van het station en de perrons. Hierdoor zijn aanpassingen aan station en perron noodzakelijk. Looproutes worden aangepast en er komen eigentijdse voorzieningen op het station. In het project wordt er intensief samengewerkt tussen ProRail, gemeente Gooische Meren en NS Stations.

Rotterdam Alexander

Het vernieuwingsproject station Rotterdam Alexander is een unieke samenwerking van  RET, NS Stations, NS Reizigers, ProRail, Gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de potentie van het OV knooppunt optimaal te benutten en het te transformeren tot een modern multimodaal OV-knooppunt waarbij de reiziger centraal staat.

Betere overstapmogelijkheden tussen trein en metro

In het station worden de overstapmogelijkheden tussen trein en metro geoptimaliseerd. Door het doortrekken van de metroperrons tot in het stationsgebouw en de metro’s direct te laten halteren aan de stationshal worden de loopafstanden aanzienlijk verkort, zowel naar de trein als aansluitingen op de andere voorzieningen als bus, P+R, K+R en fietsenstallingen. Het wachten op de metroperrons wordt er comfortabeler (beschutting tegen regen en wind). Er komt een apart bypass tussen het treinperron richting Rotterdam CS en het metroperron richting Rotterdam Centraal waardoor deze overstapmogelijkheid aanzienlijk korter en vooral veiliger wordt doordat de reiziger niet meer de gelijkvloerse metrokruising hoeft te nemen. Al deze maatregelen maken het de reiziger gemakkelijker. De transformatie zorgt dat het OV-knooppunt een waardig alternatief wordt voor de automobilist in de file.

Stationshal vernieuwd

In de vernieuwde stationshal is straks geen onderscheid meer tussen metro- en treindomein. De stationshal is de plek waar alle reizigers zich voorbereiden op de reis of op het vervolg van de reis.. De reizigersstromen worden gebundeld wat zorgt voor toename van de sociale veiligheid. De toevoeging van winkels in het station maken dat er ook in de avonduren toezicht is op de stationshal. De transparante gevel met een levendige plint draagt ook positief bij zien en gezien worden. Ook worden de liften verplaatst en transparant uitgevoerd, meer in het zicht op de perrons. Daarnaast wordt de transferruimte op de perrons uitgebreid om de toekomstige reizigersstromen beter te kunnen faciliteren.

Ede-Wageningen

Ede-Wageningen krijgt een compleet nieuw, markant, station dat enkele tientallen meters ten oosten van het huidige station wordt gebouwd. Het nieuwe station wordt een modern en overzichtelijk OV-knooppunt en is straks hét visitekaartje van de gemeente Ede-Wageningen.

Optimale bereikbaarheid en goede voorzieningen

Ook het stationsgebied gaat volledig op de schop. Het stationsgebied is straks optimaal bereikbaar door ingrijpende veranderingen in de infrastructuur. De nieuwe spoorzone verbindt straks twee nieuwe woonwijken in de gemeente Ede. Dankzij de vernieuwing naderen vrijwel alle reizigers het station straks vanaf de zuidzijde. Hierdoor is het mogelijk om het aantal winkels te verdubbelen (500 m2 en de reiziger een aantrekkelijk aanbod aan voorzieningen te bieden. Zo wordt er een fietsenstalling voor 6.000 fietsen gebouwd en komen er goede parkeervoorzieningen voor automobilisten. De verbouwing van de perrons en het station start in 2018 en loopt door tot en met 2021.

Samenwerking

De gemeente Ede en ProRail en NS Stations werken samen aan het project Spoorzone Ede en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland.