Hoofdnavigatie

Naar content

Deur-tot-deurdiensten voor uw bedrijf

Sluit u een overeenkomst met NS voor zakelijk reizen? U legt dan ook vast welke deur-tot-deurdiensten u en uw medewerkers mogen gebruiken. Hoe werkt het precies?


Deur-tot-deurdiensten bepalen

Bij het sluiten van een overeenkomst met NS voor zakelijk reizen, of het aangaan van een nieuwe overeenkomst, legt u per abonnement of klasse, de beschikbare deur-tot-deurdiensten voor uw bedrijf vast. U en uw medewerkers kunnen met de NS-Business Card bijvoorbeeld een Greenwheels-auto of OV-fiets gebruiken. De voor uw bedrijf vastgelegde instellingen gelden voor alle kaarthouders met eenzelfde abonnement en/of klasse. Nieuwe NS-Business Cards worden met deze standaardinstelling geleverd.

Deur-tot-deurdiensten per kaarthouder beheren

Daarnaast is het mogelijk om de voor uw bedrijf beschikbare deur-tot-deurdiensten per kaarthouder (of groep kaarthouders) aan te passen in Mijn NS Zakelijk. De NS-contactpersoon van uw bedrijf kan per NS-Business Card of groep kaarthouders, de voor uw bedrijf beschikbare deur-tot-deurdiensten uit- of aanzetten. Dit kan na ingangsdatum van de NS-Business Card. De kaarthouder zelf kan deze diensten niet aanpassen.

Vervangende kaart

Bij het bestellen van een vervangende kaart, bijvoorbeeld door verlies of beschadiging, ontvangt uw bedrijf een nieuwe NS-Business Card voorzien van de voor uw bedrijf vastgestelde standaardinstelling. Wijzigingen die op kaarthouderniveau zijn gemaakt stelt u opnieuw in.

NS-Business Card en vaste diensten

Zakelijk reizen per trein, bus, tram of metro is onderdeel van het vaste dienstenpakket van de NS-Business Card. Deze vormen van vervoer kunt u dus niet uitzetten op de NS-Business Card. De NS-Business Card kan naast zakelijk ook privé worden gebruikt, dit is niet uit te zetten.

Hoe deur-tot-deurdiensten aanpassen in Mijn NS Zakelijk?

De NS-contactpersoon van uw bedrijf logt in op Mijn NS Zakelijk, en:

  • selecteert in het startscherm van Mijn NS Zakelijk de gewenste kaart, afdeling, abonnement soort of klasse;
  • kiest voor de optie wijzigen voor geselecteerde kaarten deur-tot-deurdiensten;
  • past de deur-tot-deurdiensten voor de geselecteerde kaart(en) aan.

Deur-tot-deurdiensten kunnen ook per specifieke NS-Business Card gewijzigd worden. Dit gebeurt in het scherm Kaartdetails.

Kaarthouders informeren over deur-tot-deurdiensten

Kaarthouders worden per e-mail geïnformeerd over de voor hen beschikbare deur-tot-deurdiensten. Zij worden zowel bij de aanvraag van een nieuwe kaart als bij een wijziging van deur-tot-deurdiensten geïnformeerd.

Gegevens delen met deur-tot-deurpartners van NS

In verband met de privacy wetgeving is NS verplicht om kaarthouders persoonlijk toestemming te vragen voor het delen van informatie benodigd voor het boeken van deur-tot-deurdiensten en de communicatie hierover met onze deur-tot-deurpartners. Bij afdelingskaarten vragen wij de NS-contactpersoon van uw bedrijf om toestemming voor het delen van deze gegevens. Staat uw bedrijf geen deur-tot-deurdiensten toe, dan worden er geen gegevens gedeeld.

Deze gegevens worden alleen gedeeld op het moment dat de kaarthouder gebruikmaakt van een bepaalde deur-tot-deurdienst. Met uitzondering van Q-Park, met deze partij wordt de NS-Business Cardnummer automatisch gedeeld zodra deze dienst wordt 'aangezet'.

Toestemming geven voor delen van gegevens

Door vooraf om toestemming te vragen voorkomen we dat de kaarthouder later mogelijk last ondervindt van het niet kunnen gebruiken van een deur-tot-deurdienst. Uw medewerkers kunnen eenvoudig toestemming geven voor het delen van gegevens met deur-tot-deurpartners van NS. Dit kan door in te loggen in Mijn NS Zakelijk of het kaartnumer en geboortedatum in te vullen via het formulier Voorkeuren instellen.

Welke gegevens worden er met deur-tot-deurpartners gedeeld?

Bij de meeste deur-tot-deurdiensten wordt alleen het NS-Business Cardnummer gedeeld. Bij taxi en Greenwheels-auto worden aanvullende gegevens gedeeld:

Deze gegevens gebruiken onze partners nooit voor commerciële doeleinden
Deur-tot-deurdienst Welke gegevens worden er gedeeld? Wanneer worden er gegevens gedeeld?
Q-Park P+R terreinen NS-Business Cardnummer Zodra de toestemming is gegeven.
Taxi Naam, e-mailadres, telefoonnummer en NS-Business Cardnummer Op het moment dat de kaarthouder een taxirit boekt
Greenwheels-auto NAW-gegevens en NS-Business Cardnummer Op het moment dat de kaarthouder een Greenwheels-auto aanvraagt.