Hoofdnavigatie

Naar content

Wijziging factuurbijlage

Per 15 oktober 2016 voeren we een wijziging door in de lay-out en de inhoud van de factuurbijlage (CSV-bestand) en het ‘Overzicht te factureren transacties’. Wordt één van deze documenten geautomatiseerd ingelezen in uw systemen? Dan is door deze wijziging wellicht een aanpassing van uw systemen nodig. .


Toevoegen van de kolom ‘Status abonnement’ op de CSV-bijlage

De kolom Status abonnement wordt toegevoegd (kolom AI). Deze kolom wordt gevuld voor abonnementen en bij-abonnementen (zoals Intercity direct Altijd toeslagvrij). Deze (bij-) abonnementen kunnen de status Nieuw, Wijziging of Verlenging meekrijgen.

Met deze status geven we aan:

  • Of het abonnement voor het eerst in rekening wordt gebracht (Nieuw);
  • Of het een wijziging van een bestaand abonnement betreft (Wijziging);
  • Of dat het een bestaand abonnement betreft dat voor een volgend jaar in rekening wordt gebracht (Verlenging).

Let op, als een bij-abonnement aan een bestaand hoofdabonnement toegevoegd wordt, dan krijgt dit bij-abonnement de status Wijziging.

Deze informatie is bedoeld om eventuele controles op aangevraagde abonnementen voor u te vereenvoudigen. Staat er Verlenging bij een abonnement, dan is het betreffende abonnement mogelijk al eerder door u gecontroleerd en hoeft u de controle niet opnieuw te doen.

De kolom wordt toegevoegd aan:

  • De CSV-bijlage behorende bij de debet factuur
  • De CSV-bijlage behorende bij de creditfactuur
  • Het Overzicht te factureren transacties.

De nieuwe kolom is direct vanaf 15 oktober zichtbaar, ook voor oude factuurbijlagen. De vulling met Nieuw, Wijziging of Verlenging zal voor het eerst te zien zijn op de factuur van +/- 20 november 2016.

Op de CSV-bijlage behorende bij de creditfactuur en het Overzicht te factureren transacties wordt de nieuwe kolom niet gevuld. De kolom wordt daar uitsluitend toegevoegd om het CSV-format overal gelijk te houden.

Vullen lege velden met Kaartnummer, Type abonnement en Klasse abonnement

Als er abonnementskosten, Intercity Direct toeslagen, correctietarieven en gereconstrueerde reizen (na het corrigeren van een vergeten check-in of check-uit)  in rekening gebracht worden, zullen voortaan de velden bij de kolommen Kaartnummer (kolom D), Type abonnement (kolom AC) en Klasse abonnement (kolom AD) gevuld gaan worden. Deze velden zijn momenteel leeg.

  • Het Kaartnummer betreft het 10-cijferige nummer dat achterop elke NS-Business Card staat vermeld als boekingsnummer.
  • Bij Type abonnement wordt de naam van het hoofdabonnement op de NS-Business Card vermeld. (Bij een BTM Vrij abonnement is dat altijd een Trein Vrij abonnement, bij BTM BudgetZeker is dat altijd een Traject Vrij abonnement en bij een Intercity Direct Altijd Toeslagvrij is elk abonnement mogelijk, behalve Geen abonnement).
  • Bij Klasse abonnement wordt de klasse (1 of 2) van het hoofdabonnement op de NS-Business Card vermeld.

Deze velden worden momenteel al gevuld bij andere factuurregels. Het betreft dus geen nieuwe waarden. Deze wijzigingen gelden voor zowel de debet factuur als de creditfactuur.