Hoofdnavigatie

Naar content

Transparant over prestaties

NS blikt minimaal elk kwartaal terug op de hier gepubliceerde cijfers en voorziet de meest opvallende resultaten van achtergrondinformatie. Deze informatie en duiding vindt u hieronder terug.


Periodieke audits

De indicatoren op dit site-onderdeel hebben we samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en staan in de vervoersconcessie. Periodiek doen we audits op de metingen om de betrouwbaarheid van de cijfers te bewaken.

Klantoordelen

Het oordeel van de klant komt tot stand doordat treinreizigers enquêtes invullen en onze prestaties waarderen met een rapportcijfer van 1-10. In de grafieken en tabellen ziet u het percentage reizigers dat een bepaald aspect met een 7 of hoger waardeert.

Soorten indicatoren

We gebruiken 2 verschillende soorten indicatoren:

  1. Prestatie-indicatoren: deze zijn herkenbaar aan een afgesproken norm die NS in de jaren 2015 t/m 2019 tenminste moet realiseren. Als NS daar niet in slaagt, volgt een boete van het ministerie van IenM. De norm staat als bodemwaarde in de grafieken. Bij de prestatie-indicatoren staat ook een streefwaarde. Dat is de score die NS in 2019 moet halen. De streefwaarde ligt hoger dan de bodemwaarde en laat zo zien hoeveel NS de komende jaren gaat verbeteren. NS stelt de progressiewaarde jaarlijks vast.
  2. Informatie-indicatoren: deze laten op allerlei andere aspecten van de dienstverlening zien wat onze prestaties zijn. Daarvoor hebben we geen normen met de overheid afgesproken. Vrijwel alle indicatoren worden maandelijks of per kwartaal gemeten. Alle actuele informatie stelt NS een kalendermaand na afloop van de betreffende periode beschikbaar op deze site.
    De recentste Klantoordelen, Prestatie- en Informatie-indicatoren vindt u in dit document.

NS blikt elk kwartaal terug op de hier gepubliceerde cijfers en voorziet de meest opvallende resultaten van achtergrondinformatie. Deze informatie en duiding vindt u in dit nieuwsbericht.

Feedback 

We willen de presentatie op deze pagina’s voortdurend verbeteren. Daarvoor gebruiken we graag uw feedback. Hebt u vragen of opmerkingen over de hier geboden informatie? Stuur ons dan een e-mail.

HoofdRailNet

Op een aantal plaatsen spreken wij over het HoofdRailNet (HRN). Om aan te geven om welke trajecten dit gaat, vindt u hieronder een PDF-bestand van het HoofdRailNet.

Belastingstrategie

In onderstaand document wordt uiteen gezet hoe NS omgaat met belastingen en belastingrisico’s.

Deze belastingstrategie is goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het is van toepassing op alle belastingen in alle landen waar NS activiteiten verricht.