Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Samenwerken aan slimme mobiliteit

NS wil Nederland bereikbaar houden, voor iedereen. Daarbij zetten wij ons in voor het realiseren van de ambitieuze doelstellingen van het Toekomstbeeld OV 2040 met betrekking tot duurzaamheid, capaciteit, klantwaardering en het naadloos samengaan van openbaar vervoer, deelvervoer en privé vervoer.


Om tot deze mobiliteitstransitie te komen is samenwerking en innovatie essentieel. De coronapandemie heeft een enorme impact op het leven in het algemeen en op hoe men reist. Waar de vraag naar mobiliteit dadelijk weer toe gaat nemen, is het een grote kans en uitdaging om tot een nieuwe invulling te komen. Mensen zullen minder blijven reizen, maar de verwachting met betrekking tot veiligheid, reiszekerheid, vermijden van drukte en het nuttig kunnen besteden van de reistijd worden alleen maar hoger. Ook is verduurzaming van mobiliteit geen wens meer maar harde eis. Nieuwe vormen en aanbieders van mobiliteit zullen daarbij bijdragen aan meer keuze en een verschuiving van bezit en gebruik.

Het Openbaar Vervoer, waaronder de trein en stations, zijn eigenlijk de oudste vorm van ‘Mobility as a Service’ en heeft een belangrijke rol te spelen in het toekomstige naadloze vervoerssysteem. Waar er veel interesse is in Mobility Hubs, zal het Station zich verder moeten ontwikkelen tot een knooppunt van mobiliteit en leefbaarheid. 

De toekomst van ‘MaaS’ wordt niet opgelost achter de tekentafel. NS wil meer maatwerk leveren voor regio’s. In samenwerking met regionale partners kunnen we het OV-aanbod beter afstemmen op de behoeften van reizigers. De regionale mobiliteitsontwikkelaar ondersteunt regionale overheden bij hun mobiliteitsuitdagingen en speelt daarmee een belangrijke rol bij het realiseren van gezamenlijke ambities van NS en regionale overheden. De trein blijft onze backbone, maar we kijken graag verder en betrekken ook andere vervoersmodaliteiten; met een integrale kijk op mobiliteit en de link met onder andere ruimtelijke ordening.

Meer informatie?

Neem contact op met Joost van der Made, mobiliteitsontwikkelaar voor de Regio Noord Oost.
Joost.vanderMade@ns.nl