Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Informatie over het medisch onderzoek

IKA Ned B.V. is een adviesbureau voor klinische arbeidsgeneeskunde en heeft hoogwaardige expertise op het gebied van beroepsziekten. IKA Ned voert onafhankelijk medisch onderzoek uit. Dit noemen we een gericht medisch onderzoek (GMO). Het GMO wordt verricht door artsen die gespecialiseerd zijn in het leveren van een deskundig oordeel over een eventuele relatie van bepaalde aandoeningen met chroom-6. De artsen worden bijgestaan door twee klinisch arbeidsgeneeskundigen, een arbeidshygiënist, een dermatoloog, een longarts en een specialist in werkgerelateerde kanker. Het onderzoek resulteert in een onafhankelijke beoordeling of een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan chroom-6 bij werkzaamheden bij NS, niet kan worden uitgesloten.


Wanneer is medisch onderzoek relevant?

Als je risicovormende werkzaamheden hebt uitgevoerd aan chroom-6 houdende materialen en/of als je vermoedt dat je klachten hebt, dan kun je je aanmelden voor medisch onderzoek. Medisch onderzoek is zinvol als je één van onderstaande klachten hebt. Mochten in de toekomst dergelijke klachten ontstaan, dan blijft dit aanbod gelden. Dit aanbod voor medisch onderzoek geldt voor (oud-)medewerkers van NedTrain en NS, en ZZP’ers die bij NedTrain werken of in het verleden werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Indien chroom-6 iemands gezondheid heeft geschaad dan kan dat zich uiten in klachten zoals:

  • Wondjes in de neus/neusbloedingen
  • Uitslag, zweren of ontstekingen aan de huid of ogen
  • Beperkte(re) longcapaciteit/-functie

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gezondheidsvoorlichting: informatie van het RIVM over mogelijke gezondheidsrisico’s van chroom-6
  • Vragenlijstonderzoek: aan de hand van een vragenlijst bespreekt de arts met jou je eventuele klachten of aandoeningen
  • Beoordeling medisch en personeelsdossier: als nodig zal de arts je vragen om je medische gegevens bij huisarts of specialist op te vragen. Ook arbeidsgegevens uit je personeelsdossier zijn van belang. Bijvoorbeeld over de duur van je werkzaamheden voor NS
  • Voorgeschiedenis en werksituatie: de arts gaat met je in gesprek over je (voormalige) werksituatie en medische voorgeschiedenis
  • Long-, huid- en neusonderzoeken: tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de neus (zijn er wonden of zweertjes?) en de huid (mogelijke aanwezigheid van uitslag?). Als nodig kan een longfunctieonderzoek worden gedaan
  • Rapportage: alle gegevens worden vastgelegd in een rapportage met advies over hoe je met de bevindingen kunt omgaan. Deze rapportage wordt alleen aan jou ter beschikking gesteld. Als je daaraan behoefte hebt, kan de rapportage nader worden toegelicht.

Het kan zijn dat er met het gericht medisch onderzoek nu niets gevonden wordt, maar dat je in de toekomst mogelijk toch ziek wordt. Blootstelling aan chroom-6 hoeft namelijk niet altijd direct te resulteren in gezondheidsklachten. Ga daarom altijd naar een huisarts of bedrijfsarts als je klachten hebt waarvan je denkt dat die mogelijk verband houden met blootstelling aan chroom-6 in het verleden. Meld bij je huisarts dat je denkt dat je met chroom-6 hebt gewerkt of aan objecten hebt gewerkt, die mogelijk chroom-6 bevatten, en neem eventueel ook het informatieblad voor huisartsen ‘Gezondheidsrisico’s van Chroom-6 mee. Dit informatieblad is in 2015 ook onder alle huisartsen verspreid.

Je privacy blijft beschermd

De resultaten van het gericht medisch onderzoek en de inhoud van het gesprek met de klinisch arbeidsgeneeskundige worden niet met NS gedeeld.

Niet verplicht

Deelname aan het medische onderzoek dat door NS wordt aangeboden is niet  verplicht. Je bent geheel vrij om jezelf op een andere wijze, bijvoorbeeld via een doorverwijzing van de huisarts, elders te laten onderzoeken. Als de kosten voor het medisch onderzoek (deels) vallen binnen het eigen risico van je zorgverzekering, dan zal NS dit vergoeden.

Expertise en eventuele schadeafhandeling

Als het gericht medisch onderzoek uitwijst dat een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan chroom-6 niet kan worden uitgesloten, kan IKA Ned aanbevelen om een expertise te laten uitvoeren. Dat is een uitgebreid onderzoek en leidt tot een rapportage die kan worden gebruikt in de context van schadeafhandeling. Je leest er hier meer over.

Vragen over medisch onderzoek

Voor vragen over het medisch onderzoek kun je terecht bij het CAOP of IKA Ned B.V.:
Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA Ned B.V.)

Regus Amsterdamse Bos
De Cuserstraat 93, 2nd floor 
1081 CN  Amsterdam

020 894 9124
info@ika-ned.nl
www.ika-ned.nl