Hoofdnavigatie

Naar content

Medisch onderzoek naar aanleiding van Chroom-6

Sinds oktober 2015 biedt NedTrain een meldpunt en medisch onderzoek aan voor (oud)medewerkers (incl. uitzendkrachten en ZZP’ers), die zich zorgen maken en/of gezondheidsklachten hebben die (mogelijk) komen door Chroom-6. Hieronder lees je meer over het medisch onderzoek en de instanties die het medisch onderzoek aanbieden. We hopen je zo meer inzicht te geven in het proces en de verwachtingen helder te maken.


Informatie over het medisch onderzoek

Wat kun je van het gericht medisch onderzoek bij Arbo Unie of MaetisArdyn verwachten?
Het medisch onderzoek dat door Arbo Unie of MaetisArdyn wordt uitgevoerd is gericht medisch onderzoek waarin specifiek gezocht wordt naar ziekteverschijnselen die in verband gebracht worden met langdurige blootstelling aan Chroom-6. Er wordt gekeken naar wondjes in de neus/neusbloedingen, uitslag, zweren of ontstekingen aan de huid of ogen en beperkte(re) longcapaciteit/-functie.  Dit zijn verschijnselen die gerelateerd kunnen zijn aan blootstelling aan Chroom-6. Het is dus nadrukkelijk geen allesomvattend onderzoek waarbij naar je algemene gezondheid wordt gekeken. Tijdens het onderzoek wordt geen urine of bloed afgenomen. Chroom-6 of effecten van Chroom-6 kunnen niet via urine of bloed worden vastgesteld. De kosten voor het medische onderzoek worden door NedTrain gedragen.

Doel van het onderzoek bij Arbo Unie of MaetisArdyn
Het doel van het onderzoek is niet vaststellen of je blootgesteld bent aan Chroom-6, maar om te zien of er verschijnselen zijn die wijzen op een aandoening.

Mocht er iets gevonden worden, dat behandeld dient te worden, dan word je doorverwezen naar een medisch specialist. Uiteraard is het ook mogelijk dat via je huisarts behandeling en/ of doorverwijzing plaatsvindt naar een medisch specialist. Naast de zorg over je gezondheid vraag je je misschien af of je aandoening veroorzaakt is door het werken met Chroom-6 en of je kosten voor behandeling op NedTrain kunt verhalen. Hiervoor kun je een arbeidsklinisch onderzoek laten uitvoeren bij het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde. Wij adviseren je om een belangenbehartiger in de arm te nemen voorafgaand aan het onderzoek. Wil je een arbeidsklinisch onderzoek, meld je dan bij afdeling NedTrain Legal.

Niets gevonden?
Het kan zijn dat er  met het onderzoek niets gevonden wordt, maar dat je later toch ziek wordt. Blootstelling aan Chroom-6 hoeft namelijk niet direct te resulteren in gezondheidsklachten. Ga daarom altijd naar een huisarts als je klachten hebt, waarvan je denkt dat die mogelijk verband houden met blootstelling aan Chroom-6 in het verleden. Meld bij jouw huisarts dat je met gevaarlijke stoffen hebt gewerkt en dat je het vermoeden hebt dat je ziek bent geworden door Chroom-6, en neem eventueel ook het informatieblad voor huisartsen ‘Gezondheidsrisico’s van Chroom-6’ mee. Dit informatieblad is in 2015 ook onder alle huisartsen verspreid.

Het is goed om te weten dat deelname aan het medische onderzoek dat door NedTrain wordt aangeboden geen verplichting is, dus mocht je op een andere wijze, bijvoorbeeld via een doorverwijzing van je huisarts, je elders willen laten onderzoeken dan staat dit je uiteraard vrij.

Aanmelden voor gericht medisch onderzoek via het CAOP
Voor het aanmelden voor medisch onderzoek en voor vragen heeft NedTrain een meldpunt ingericht bij het CAOP. Het meldpunt is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer: 070-376 54 58. Per mail is het CAOP te bereiken via infochroom6NS@caop.nl. Daarnaast zorgen zij, als jij dat wilt, voor een doorverwijzing naar de Arbo Unie of MeatisArdyn, afhankelijk van welke partij je kiest voor het onderzoek.

De dienstverlening met het CAOP zou in eerste instantie lopen tot maart 2016 maar wordt voorlopig verlengd. De mogelijkheid om je aan te melden voor medisch onderzoek blijft dus bestaan. In de toekomst wordt het gericht medisch onderzoek voor Chroom-6 onderdeel van het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO).

Vertrouwelijk
Aanmeldingen bij het CAOP en medische onderzoeksgegevens zijn strikt vertrouwelijk. Deze informatie wordt niet gedeeld met NedTrain/NS.