Naar content

Hoofdnavigatie

Naar content

Hoofdnavigatie

Medisch onderzoek naar aanleiding van chroom-6

Sinds oktober 2015 kunnen (oud)medewerkers (incl. uitzendkrachten en ZZP’ers) die zich zorgen maken en/of gezondheidsklachten hebben die (mogelijk) komen door chroom-6 zich melden bij het CAOP. Via het CAOP kunnen zij zich ook aanmelden voor medisch onderzoek. Hieronder lees je meer over het medisch onderzoek en het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA Ned) die als onafhankelijk expert op dit gebied het medisch onderzoek uitvoert. We hopen je zo meer inzicht te geven in het proces en de verwachtingen helder te maken.


Informatie over het medisch onderzoek

IKA Ned B.V. is een adviesbureau voor klinische arbeidsgeneeskunde en heeft hoogwaardige expertise op het gebied van beroepsziekten. IKA Ned voert onafhankelijk medisch onderzoek uit. Zo’n medisch onderzoek wordt verricht door artsen die gespecialiseerd zijn in het leveren van een deskundig oordeel over een eventuele relatie van bepaalde aandoeningen met chroom-6. De artsen worden bijgestaan door twee klinisch arbeidsgeneeskundigen, een arbeidshygiënist, een dermatoloog, een longarts en een specialist in werkgerelateerde kanker. Het onderzoek resulteert in een onafhankelijke beoordeling of sprake is van een mogelijk verband tussen een mogelijke aandoening en eventuele blootstelling aan chroom-6.

Wat houdt het onderzoek in?

  • Gezondheidsvoorlichting: op basis van de beschikbare informatie van het RIVM word je geïnformeerd over de mogelijke risico’s van chroom-6.
  • Vragenlijstonderzoek: aan de hand van een vragenlijst bespreekt de arts met jou je eventuele klachten of aandoeningen en je arbeidsgegevens.
  • Beoordeling medisch en personeelsdossier: als nodig zal de arts je vragen om je medische gegevens bij huisarts of specialist op te vragen. Ook arbeidsgegevens uit je personeelsdossier zijn van belang. Bijvoorbeeld over de duur van je werkzaamheden voor NedTrain, type werkzaamheden of het gebruik van beschermingsmiddelen.
  • Voorgeschiedenis en werksituatie: de arts gaat met je in gesprek over je werksituatie en medische voorgeschiedenis om aan de hand daarvan vast te stellen of eventuele klachten mogelijk samenhangen met blootstelling aan chroom-6 in de werksituatie.
  • Long-, huid- en neusonderzoeken: tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de neus (zijn er wonden of zweertjes?) en de huid (mogelijke aanwezigheid van uitslag?). Als nodig kan een longfunctieonderzoek worden gedaan.
  • Rapportage: alle gegevens worden vastgelegd in een rapportage met advies over hoe je met de bevindingen kunt omgaan. Deze rapportage wordt alleen aan jou ter beschikking gesteld. Als je daaraan behoefte hebt, kan de rapportage nader worden toegelicht.

Het kan zijn dat er met het gericht medisch onderzoek nu niets gevonden wordt, maar dat je in de toekomst mogelijk toch ziek wordt. Blootstelling aan chroom-6 hoeft namelijk niet altijd direct te resulteren in gezondheidsklachten. Ga daarom altijd naar een huisarts of bedrijfsarts als je klachten hebt waarvan je denkt dat die mogelijk verband houden met blootstelling aan chroom-6 in het verleden. Meld bij je huisarts dat je met Chroom-6 hebt gewerkt en neem eventueel ook het informatieblad voor huisartsen ‘Gezondheidsrisico’s van Chroom-6 mee. Dit informatieblad is in 2015 ook onder alle huisartsen verspreid.

Expertise

Als in het gericht medisch onderzoek een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan chroom-6 niet kan worden uitgesloten, kan IKA Ned aanbevelen om een expertise te laten uitvoeren. Dat is een uitgebreid onderzoek en leidt tot een rapportage die kan worden gebruikt in de context van schadeafhandeling.

Je privacy blijft beschermd

De resultaten van het gericht medisch onderzoek en de inhoud van het gesprek met de klinisch arbeidsgeneeskundige worden niet met NS gedeeld.

Niet verplicht

Het is goed om te weten dat deelname aan het medische onderzoek dat door NS wordt aangeboden geen verplichting is. Je bent geheel vrij om jezelf op een andere wijze, bijvoorbeeld via een doorverwijzing van de huisarts, elders te laten onderzoeken. Als de kosten voor het medisch onderzoek (deels) vallen binnen het eigen risico van je zorgverzekering, dan zal NS dit vergoeden.

Belangenbehartiger

Het medisch onderzoek door IKA Ned kan jou de onderbouwing geven voor een eventuele schadevergoeding. Wij adviseren je daarom om voorafgaand aan het onderzoek een belangenbehartiger in de arm te nemen. Ook zou NS graag met jou of jouw belangenbehartiger in contact willen komen. Door afstemming vooraf tussen jouw belangenbehartiger en NS kan het onderzoek en de afhandeling van een eventuele claim zo soepel mogelijk verlopen.

Als je een claim wilt indienen dan doe je dit officieel bij NedTrain. De afdeling NS Insurance handelt de claim vervolgens af.

Contactgegevens

Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA Ned B.V.)
Loosdrechtse Bos 17
1213 RH  Hilversum
085 009 0005
info@ika-ned.nl
www.ika-ned.nl

Directie NedTrain B.V.
p/a NS Insurance
Schadeafdeling
Postbus 19136
3501 DC Utrecht