Naar content

Hoofdnavigatie

Naar content

Hoofdnavigatie

Onderzoek RIVM chroom-6 bij NS in verleden

NS heeft het RIVM gevraagd onderzoek uit te voeren naar chroom-6 en de gezondheid van (oud-)medewerkers van NS/NedTrain. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en IRAS (onderdeel van Universiteit Utrecht). De onderzoekers kijken naar hoe (er in het verleden) is gewerkt met chroom-6, hoe NS is omgegaan met voorschriften voor veilig werken met gevaarlijke stoffen, in welke mate (oud-)medewerkers zijn blootgesteld aan chroom-6 tijdens het werk en wat mogelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn van deze blootstelling.


Onafhankelijke toetsing

NS vindt het belangrijk dat (oud-)medewerkers kunnen vertrouwen op alle maatregelen die zijn en worden getroffen en er volledige duidelijkheid komt over eventuele gezondheidsrisico’s nu en in het verleden. We willen niks over het hoofd zien. Daarom wordt de chroom-6 aanpak binnen NS getoetst door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Juist omdat er bij medewerkers zorgen leven, wil NS hierin volledig transparant zijn. De onafhankelijke commissie, die onder andere bestaat uit een medisch toxicoloog, een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad en een vertegenwoordiger van FNV/Bureau Beroepsziekten, is ingesteld per december 2015 en rapporteert over haar bevindingen en adviezen in de vorm van voortgangsverslagen. Voortgangsverslagen van de commissie vind je onder ‘reacties en verslagen’. 

Veelgestelde vragen