Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Situatie bij NS

Bij regulier onafhankelijk onderzoek ter voorbereiding van werkzaamheden aan het treintype DDM1 bij NS-dochter NedTrain, is chroom-6 aangetroffen in de oude verflaag en in sommige onderdelen. Zodra de stof werd aangetroffen heeft NedTrain risicovormende werkzaamheden opgeschort en is onderzoek gestart om een helder beeld van de situatie binnen NedTrain te krijgen. Op dit moment is ons beeld dat de veiligheid van medewerkers niet in het geding is. We onderzoeken nader hoe de situatie in het verleden is geweest.


Voorzorgsmaatregelen

NedTrain heeft geïnventariseerd waar mogelijk nog meer chroom-6 voorkomt en of de stof vrij kan komen tijdens werkzaamheden. Hieruit is gebleken dat chroom-6 voor kan komen in oude verflagen op het exterieur van de volgende treintypen: SGM, ICM, ICR, Mat’64, loc DDAR, DDM1, E1700, VIRM en mogelijk in bepaalde bevestigingsmaterialen van andere materieeltypen. De veiligheidsvoorschriften die nu gelden bij NedTrain zorgen ervoor dat de risico’s op blootstelling worden geminimaliseerd. Medewerkers worden niet blootgesteld aan een hoeveelheid chroom-6 boven de toegestane norm. Daarnaast zijn extra verbetermaatregelen genomen om de risico’s verder te reduceren zoals bijvoorbeeld modernere stofkappen en het aanpassen van werkwijzen.

Veiligheid en zorg voor medewerkers

Zodra duidelijk werd dat chroom-6 voorkwam zijn direct alle betrokken collega’s, ondernemingsraad, de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en kort daarop volgend de vakbonden geïnformeerd. We betrachten zorgvuldigheid en erkennen de zorgen die medewerkers hebben. Chroom-6 roept immers, zeker na de berichtgeving over Defensie, veel emoties op. Sommige medewerkers en hun familieleden zijn ongerust.

Dat is ook de reden dat wij onze medewerkers doorlopend blijven informeren over de lopende onderzoeken, de mogelijkheid voor een onafhankelijk medisch onderzoek en de getroffen verbetermaatregelen. We hebben direct een extern gespecialiseerd bureau ingeschakeld dat voor ons het blootstellingstellingsonderzoek uitvoert. Inmiddels is ook het RIVM betrokken vanwege de kennis en ervaring van dit instituut en is binnen NedTrain een speciaal programma opgezet om te kijken naar heden, verleden en alles wat bij dit vraagstuk komt kijken.