Naar content

Hoofdnavigatie

NS stelt commissie in over individuele tegemoetkoming Tweede Wereldoorlog

Op 27 november is bekend gemaakt dat er een commissie komt die zich gaat buigen over de vraag van individuele tegemoetkomingen aan overlevenden en directe nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, geraakt door het feit dat NS tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen heeft gereden. We begrijpen dat mensen daar vragen over hebben. In dit dossier vind je meer informatie over waarom we dit doen en welke acties er lopen.


Waar kan ik de meest recente informatie vinden over dit onderwerp?

Zodra er nieuws is over de commissie en gerelateerde onderwerpen zullen wij dit op deze plek plaatsen en op onze nieuwssite

Waarom doet NS dit?

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en ons bedrijf. Een verleden waar we niet van wegkijken. De heer Salo Muller, een overlevende van de Holocaust sprak meerdere malen met president-directeur Van Boxtel. Uit deze gesprekken met de heer Muller is gebleken dat de vraag naar individuele tegemoetkoming leeft. NS is van mening dat niemand gebaat is bij lange juridische procedures. Daarom is gezamenlijk besloten om af te zien van een juridische procedure over aansprakelijkheid maar een commissie in te stellen.  

Wat gaat de commissie doen?

De commissie krijgt de opdracht te kijken hoe NS op morele gronden over kan gaan tot individuele vergoedingen. De commissie zal zich daarmee buigen over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven. 

Hoeveel geld gaat de commissie uitkeren?

Dat is nog niet bekend.

Wie komen er in de commissie?

De heer Job Cohen is bereid gevonden om voorzitter te zijn van de commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. Deze commissie zal verder bestaan uit mevrouw Lilian Goncalves en mevrouw Ellen van der Waerden. Eva van Ingen is benoemd tot secretaris van de commissie.

Wie komen in aanmerking voor een individuele tegemoetkoming?

Dit wordt later bekendgemaakt. 

Ik denk dat ik wellicht in aanmerking kom voor een individuele tegemoetkoming. Moet ik mij ergens melden?

Het is momenteel nog niet bekend hoe dit in zijn werk zal gaan en voor wie de tegemoetkoming bedoeld is. Het is daarom nog niet mogelijk of nodig om u hiervoor aan te melden. We verwachten hier duidelijkheid over te hebben in de loop van 2019. 

Waarom heeft NS er lang voor gekozen om alleen collectief te herdenken en niet een individuele tegemoetkoming te geven?

Wij waren van mening dat individuele bedragen nooit recht kunnen doen aan de geschiedenis en het leed dat is veroorzaakt. Een individuele tegemoetkoming is per definitie te laat en te weinig. In de afgelopen decennia heeft NS er daarom voor gekozen om het leed dat zovelen is aangedaan collectief te herdenken. Het doel daarvan is om blijvend te leren, eren en herdenken.

Wat wordt er bedoeld met collectief herdenken?

NS eert en herdenkt de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder van de Holocaust. Daarom investeren we in monumenten, tentoonstellingen en onderwijs. Zo draagt NS bij aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. NS is actief betrokken bij het herinneringscentrum Westerbork, ondersteunt de Stichting 4 en 5 mei, de stichting Sobibor en recent bij de oprichting van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Verder beheert en onderhoudt NS ruim 100 monumenten op of bij stations in Nederland. Dat doen we uit respect voor alle slachtoffers en nabestaanden.

Heeft u nog andere vragen?

In het geval dat uw vraag niet is beantwoord dan kunt u deze sturen naar hamelynck@ns.nl.