Hoofdnavigatie

Naar content

Informatie voor vervoerders

Een aantal stations dat NS beheerst toegankelijk maakt, maakt deel uit van meerdere concessies. Voordat we de poortjes op deze stations in gebruik nemen, zullen we gezamenlijk met de betreffende vervoerder(s) naar een oplossing zoeken. Klanten en medewerkers kunnen zo ongehinderd hun trein bereiken.


Besloten vervoerders

Ook treinen van aanbieders van besloten reizigersvervoer kunnen stations aandoen waar de poortjes in gebruik zijn. Afhankelijk van de situatie biedt NS een passende oplossing voor de klanten en medewerkers. Mogelijkheden daarbij zijn:

  • Plaatsen van unieke vierkante barcodes op de tickets. Deze barcodes kunnen zelf worden gegenereerd of door NS worden verstrekt.
  • Uitreiken van KeyCards met daarop een unieke vierkante barcode aan de reizigers. Deze KeyCards worden door NS verstrekt in boekjes van 25 tot 75 stuks. Het is geen vervoersbewijs.
  • Maatwerkafspraken over het openen van de poortjes.
  • Het verstrekken van stationspassagepassen voor medewerkers.

Bekijk ook de lijst met stations waarop de poortjes in gebruik zijn en op welke stations ze binnenkort in gebruik worden genomen.

Afspraken tussen ProRail en NS

In de Netverklaring met ProRail zijn afspraken gemaakt over de toegangsbeheersingsvoorzieningen tot de stations en perrons. Deze zijn openbaar.

Wilt u meer informatie ofdoet één van uw treinen binnenkort een station aan waar de poortjes in gebruik zijn? Neem dan contact op met toegangspoortjesstations@ns.nl. Wilt u Station Passagepassen aanvragen voor uw medewerkers, gebruik hiervoor het webportaal.

Wat is een KeyCard?

Een KeyCard is een kaartje met een vierkante barcode waarmee een reiziger de poortjes kan openen. De KeyCard is géén vervoerbewijs. De KeyCards worden aan de vervoerder verstrekt in boekjes van 25 of 75 stuks. Een KeyCard biedt voldoende mogelijkheden om poortjes te openen voor:

  • Een eventuele terugreis
  • Het onderbreken van de reis
  • Het betreden of verlaten van een station om bijvoorbeeld iets uit een bagagekluis te halen

NS stelt instructies in verschillende talen ter beschikking, ter verduidelijking van de manier waarop de klant met de vierkante barcode of KeyCard de poortjes kan openen.