Hoofdnavigatie

Naar content

Overwegingen om poortjes te plaatsen

Op steeds meer stations worden toegangspoortjes geplaatst en gedeeltelijk in gebruik genomen. Hier gaat veel overleg aan vooraf door NS, ProRail en gemeenten.


Poortjes op 82 van de 400 stations

Op dit moment zijn er al op veel van de 82 aangewezen beheerst toegankelijke stations toegangspoortjes geplaatst en gedeeltelijk in gebruik genomen (zie kaders). Voorafgaand aan de een plaatsing van poortjes overleggen NS en ProRail altijd uitgebreid met de betreffende gemeente over de precieze plaatsing van de poortjes en de rand- en gebruiksvoorwaarden. Bijvoorbeeld:

Utrecht
Gemeente, ProRail en NS hebben afgesproken dat er een aparte verbinding komt tussen het centrum en de wijken ten westen van het station. De vrije verbinding naast de stationshal is aangelegd tijdens de verbouwing en uitbreiding van het station. De toegangspoortjes staan in de stationshal en in de tunnels.

Samenwerking NS, ProRail en gemeenten

Niet alle stations in Nederland worden voorzien van poortjes. En nog niet overal staan poortjes. NS doet dit plaatst stap voor stap poortjes op stations. Speciale aandacht is er voor monumentale stations als Haarlem en Deventer en stations die in verbouwing zijn of komen zoals Groningen en Den Haag Centraal. Voor sommige stations wordt nog overlegd met de gemeente. Op andere stations daarentegen is al de helft of driekwart van de poortjes in gebruik.

Overleg over plaatsing

Het aantal stations en de samenstelling van het netwerk bepaalt voor een deel de mogelijkheden voor de plaatsing. Ook is NS op alle stations afhankelijk van de toestemming van ProRail en overleg met gemeenten. Inzet van NS is altijd poortjes ‘in te tekenen’ en te plaatsen in overleg met gemeenten.

Ministerie

Met de inrichting van het netwerk van stations geeft NS invulling aan het landelijke beleid van het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals vastgelegd in het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (2002) en later is bekrachtigd in een vervolgplan (2007). Voor het Openbaar Ministerie is beheerste toegang tot stations belangrijk om het vervolgen van zwartrijders hoger op zijn prioriteitenlijst te krijgen. Dit vanwege de werkdruk die het vervolgen van zwartrijders met zich meebrengt.

Gemeenten

De 82 geselecteerde stations bevinden zich in meer dan 50 gemeenten. De gemeenten zijn op de hoogte van de plannen van NS om de betreffende stations beheerst toegankelijk te maken. NS en Gemeenten overleggen altijd ruim voor de eerste vergunningsaanvragen met elkaar over de plannen.