Hoofdnavigatie

Naar content

Overwegingen om poortjes te plaatsen

Op steeds meer stations worden toegangspoortjes geplaatst en gedeeltelijk in gebruik genomen. Hier gaat veel overleg aan vooraf door NS, ProRail en gemeenten.


Poortjes op 82 van de 400 stations

Op dit moment, zomer 2015, zijn er al op veel van de 82 aangewezen beheerst toegankelijke stations toegangspoortjes geplaatst en gedeeltelijk in gebruik genomen (zie kaders). Voorafgaand aan de een plaatsing van poortjes overleggen NS en ProRail altijd uitgebreid met de betreffende gemeente over de precieze plaatsing van de poortjes en de rand- en gebruiksvoorwaarden. Bijvoorbeeld:

Utrecht
Gemeente, ProRail en NS hebben afgesproken dat er een aparte verbinding komt tussen het centrum en de wijken ten westen van het station. De vrije verbinding naast de stationshal wordt aangelegd tijdens de verbouwing en uitbreiding van het station. De toegangspoortjes komen in de stationshal.

Breda en Tilburg
Ook in Breda (nieuw station) en Tilburg (nieuwbouw tunnel) zijn gemeenten, NS en Prorail overeengekomen dat er in de ontwerpen een vrije passage wordt opgenomen. De toegangspoortjes komen in beide stations in de reizigerstunnel.

Haarlem
Gemeente, NS en ProRail zijn gekomen tot een plan voor inpassing van de poortjes in de monumentale hal van station Haarlem. Daarnaast zijn met de gemeente afspraken gemaakt over maatwerkoplossing voor passanten, waaronder de passagepas, en worden maatregelen getroffen voor bezoekers van verblijfslocaties op het station, zoals de bibliotheek en een toekomstig restaurant.

Alkmaar
Al in 2004 hebben gemeente en NS afspraken gemaakt over de verstrekking van passagepassen aan omwonenden van het station in een geselecteerd postcodegebied. Deze afspraak was voor de gemeente Alkmaar een voorwaarde om verder te gaan met de bredere planontwikkeling in het stationsgebied.

Dordrecht
Bewoners van een hospice en verzorgingshuis naast het station passeren het station vaak in hun ommetje door de buurt. Zij reizen vrijwel nooit met het OV. NS heeft met de gemeente Dordrecht afgesproken dat de receptie van het verzorgingshuis de beschikking krijgt over passagepassen.

Samenwerking NS, ProRail en gemeenten

Niet alle stations in Nederland krijgenworden voorzien van poortjes. En nog niet overal staan poortjes. NS doet dit plaatst stap voor stap poortjes op stations. Speciale aandacht is er voor monumentale stations als Haarlem en Deventer en stations die in verbouwing zijn of komen zoals Groningen en Den Haag Centraal. Voor sommige stations wordt nog overlegd met de gemeente. Op andere stations daarentegen is al de helft of driekwart van de poortjes in gebruik.

Overleg over plaatsing

Het aantal stations en de samenstelling van het netwerk bepaalt voor een deel de mogelijkheden voor de plaatsing. Ook is NS op alle stations afhankelijk van de toestemming van ProRail en overleg met gemeenten. Inzet van NS is altijd poortjes ‘in te tekenen’ en te plaatsen in overleg met gemeenten.

Ministerie

Met de inrichting van het netwerk van stations geeft NS invulling aan het landelijke beleid van het huidige ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals vastgelegd in het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (2002) en later is bekrachtigd in een vervolgplan (2007). Voor het Openbaar Ministerie is beheerste toegang tot stations belangrijk om het vervolgen van zwartrijders hoger op zijn prioriteitenlijst te krijgen. Dit vanwege de werkdruk die het vervolgen van zwartrijders met zich meebrengt.

Gemeenten

De 82 geselecteerde stations bevinden zich in meer dan 50 gemeenten. De gemeenten zijn op de hoogte van de plannen van NS om de betreffende stations beheerst toegankelijk te maken. NS en Gemeenten overleggen altijd ruim voor de eerste vergunningsaanvragen met elkaar over de plannen.