Hoofdnavigatie

Naar content

Steeds meer poortjes in gebruik

NS neemt eerder dan gepland poortjes op stations in gebruik. Dat is een van de afspraken tussen overheid, NS, vakbonden en de OR van NS om agressie op stations en in treinen tegen te gaan.


Poortjes versneld in gebruik

Op dit moment heeft NS op 71 stations poortjes in gebruik met circa 1.115.000 in- en uitstappers. Een belangrijk station dat in 2015 gebruik is genomen, is Rotterdam Centraal. In 2017 verwacht NS de poortjes op 5 stations in gebruik te nemen, waaronder Utrecht Centraal. Daarnaast  is dit jaar gestart met diverse proeven op station Amsterdam Centraal.

Bijdrage poortjes aan de veiligheid

Bij NS werden incidenten met agressie tegen medewerkers voor bijna 60% veroorzaakt door zwartrijders. Dit percentage is sinds de invoering van de poorten landelijk gedaald. De (sociale) veiligheid in het OV is verbeterd wanneer deze groep reizigers uit het OV wordt geweerd. Toegangspoortjes op het station zijn een effectief middel om het zwartrijden te verminderen.

Snelheid en zorgvuldigheid op ‘interwijkstations’

NS neemt op meerdere interwijkstations poortjes versneld in gebruik. Daarbij blijft het principe van zorgvuldigheid uiteraard gewaarborgd. Bij zogenaamde 'interwijkstations' willen wij zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van de plaatselijke omwonenden door maatwerk te bieden. In december 2014 is de passagepas voor niet-reizende passanten op stations met poortjes succesvol getest op Rotterdam Zuid.

Poortjes op centraal gelegen stations

Wanneer alle poortjes in gebruik zijn, streeft NS ernaar dat minimaal 90% van de reizigers bij vertrek en/of aankomst door een poortje wordt gecontroleerd. Stations worden daarom gekozen vanwege hun centrale ligging in een gebied met meerdere stations waar uitsluitend check-in en check-uit paaltjes worden gebruikt. De eerstvolgende stations met toegangspoortjes liggen meestal buiten deze regio. Vanaf de stations in het poortjes-netwerk reist een groot deel van de reizigers naar stations zonder toegangspoortjes.

Waterbedstations

In drukke stedelijke gebieden is de kans groot dat zwartrijders kunnen uitwijken naar een naastgelegen kleiner station (zogeheten waterbedstations). Daarom worden hier poortjes geplaatst. Zoals op de stations Rotterdam Alexander, Rotterdam Lombardijen, Rotterdam Zuid en Rotterdam Blaak.

Routing, signing en branding

NS plaatst niet zomaar vele honderden poortjes. Het ontwerp en de techniek is uitgebreid getest. Over exacte plaatsing op stations, aanwijsborden en stickers, kleuren en geluiden is uitgebreid onderzoek gedaan en onder meerdere doelgroepen zijn pilots uitgevoerd. Alles staat uitgebreid beschreven in een beschikbare “toolkit RSB”.

Wat betekent dit voor reizigers van andere vervoerders?

De internationale reizigers kunnen voor het passeren van de poortjes gebruik maken van de barcode op hun vervoerbewijs. Reizigers die een vervoerbewijs hebben die (nog) niet voorzien is van een barcode, ontvangen van een Trainmanager aan boord van de internationale trein een zogenaamde ‘key-card’. Dit is een ticket met een barcode, die dient als een sleutel voor de poortjes. Aan klanten van vervoerders die besloten vervoer aanbieden van en naar NS-stations met poortjes wordt een passende oplossing geboden. Dit kan zijn:

  • NS verstrekt aan de organisator (digitaal) key-cards waarmee hun reizigers zelf de poortjes kunnen passeren.
  • De SOC/BTS Alarmcentrale opent op afstand een of meerdere poortjes.

Om te bepalen welke oplossing geboden kan worden kan contact opgenomen worden met NS Klantenservice via telefoonnummer 030-7515155. NS Klantenservice is dag en nacht bereikbaar.

Meer informatie leest u op deze pagina. Reist u met een internationale vervoerder? Kijk dan hier.