Hoofdnavigatie

Naar content

Toegankelijkheid

De toegangspoortjes moeten voor iedereen duidelijk en te gebruiken zijn. NS werkt daarom samen met verschillende consumenten- en belangenorganisaties om dit te bereiken.


Maatregelen voor toegankelijke stations

In overleg met consumenten- en belangenorganisaties, zoals de Oogvereniging en Ieder(in), werkt NS aan eenduidig begrijpelijke toegangspoortjes. Zo hebben alle poortjesrijen één brede poort voor rolstoelgebruikers, met 90 cm in plaats van 60 cm vrije doorgang. De brede poort vindt u in bijna alle gevallen bij binnenkomst aan de rechterzijde van de poortjes. Dit is een van de maatregelen die NS neemt om de toegankelijkheid van beheerste toegangstations voor OV-reizigers met een functiebeperking te optimaliseren.

Iedereen kan de poortjes gebruiken

Op de brede poortjes komen rolstoelpictogrammen. Bij de grotere toegangen boven brede poortjes komen verlichte borden met een rolstoelpictogram . Zo heeft de reiziger op tijd de mogelijkheid voor te sorteren voor een breed poortje. In ieder geval op de stations waar meerdere vervoerders komen, krijgen de poortjes vervoerdersspecifieke kleuren met contrastrijke logo’s, de vervoerdersnaam enof het om een trein of metro gaat. De poortjes zijn daarnaast voorzien van glasmarkeringen. Op deze manier kan het juiste poortje worden gevonden en is er voldoende contrast. Hiermee voldoet het glaswerk aan de Europese (TSI) richtlijn voor toegankelijkheid.

Geleidelijnen

Voor reizigers met een visuele functiebeperking lopen er door de stations op de hoofdroutes geleidelijnen die naar en door het brede poortje leiden. De kaartlezer is voorzien van braille en de geluidssignalen bij een juiste of onjuiste check-in/check-uit vallen goed op.. Samen met de Oogvereniging onderzoekt NS hoe de voelbare informatievoorziening verder kan worden verbeterd. Naar aanleiding van een recente ‘poorttest’ wordt onderzocht in hoeverre de huidige doorloopsnelheid voor blinde reizigers met hondenbegeleiding verder kan worden geoptimaliseerd. Met de alarm- en  informatiezuil naast de toegangspoortjes kunnen reizigers 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact opnemen met een servicemedewerker. Deze biedt ondersteuning en kan de poortjes op afstand openen. Ook deze zuilen zijn voorzien van informatie in braille.

Afspraken Routing, Signing & Branding

Om de reizigers in het algemeen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het in- en uitchecken bij de gewenste vervoerder is onder leiding van NS een afsprakenkader Routing, Signing & Branding (RSB) ontwikkeld. Poortjes zien er voor reizigers overal hetzelfde uit. Veel partijen hebben hieraan een bijdrage geleverd, waaronder andere OV-vervoerders, ProRail, Bureau Spoorbouwmeester, ergonomen, en consumentenorganisaties als Ieder(in), de Ouderenbond ANBO en de Oogvereniging.

De toolkit omvat ontwerprichtlijnen voor de OV-chipkaartvoorzieningen op de stations: de in- en uitcheckpaaltjes, poortjes, overstappunten en bewegwijzering. Bij het opstellen van de ontwerprichtlijnen is expliciet rekening gehouden met klanten met een functiebeperking. Er wordt gewerkt met heldere logo’s, taalonafhankelijke uitingen (pictogrammen) en contrasterende kleuren. Alle check-in/check-uit paaltjes en -poortjes zijn voorzien van een nieuw ontworpen ‘kaart hier’- pictogram, een groot roze OV-chipkaartsymbool met een handje op een contrastrijke grijze ondergrond. Dit pictogram geeft de exacte plaats aan waar de reiziger de OV-chipkaart moet houden. Daarnaast is op dit pictogram de tekst ‘plaats hier OV-chipkaart NS’ in braille aangebracht:

Laaggeletterden

De ontwerptoolkit die is ontwikkeld voor de OV-chipkaartvoorzieningen leidt heldere aanduidingen. Een combinatie an de elementen tekst, kleur, logo’s, pictogrammen en vorm. Hiermee wordt informatie zo effectief mogelijk aangeboden, ook aan kleurblinden, woordblinden, niet Nederlandstalige en laagfrequente reizigers. Zo zien bijvoorbeeld laaggeletterden bij poortjes, paaltjes en overstappunten altijd vervoerderskleur, én -logo, én -naam, én -pictogram. Er is dus altijd één herkenbaar element waarmee ze eenvoudig op weg zijn geholpen. Voor de bewegwijzering zijn pictogrammen ontwikkeld voor overstappen, opladen en in- en uitchecken. Deze woorden staan ook in het betreffende pictogram vermeld. De combinatie plaatje + woord werkt goed voor laaggeletterden.

OV-chip Plus

In nauw overleg met de CG-Raad, de Oogvereniging en regionale vervoerders heeft NS Reizigers een product ontwikkeld waarmee het reizen met een OV-chipkaart voor klanten met een visuele beperking eenvoudiger wordt. Dit product draagt de naam OV-chip Plus. Klanten die in het bezit zijn van de OV-chip Plus kunnen gratis telefonisch bij NS Klantenservice hun treinreis boeken. Hierdoor is in- en uitchecken met de OV-chipkaart tijdens de reis niet meer nodig.

Webdemo NS-kaartautomaat

Om klanten extra te ondersteunen bij de aanschaf van OV-chipkaartproducten heeft NS Reizigers een interactieve webdemo voor de NS Kaartautomaat gemaakt. Het uitgangspunt van deze demo is eenvoud. Stap voor stap wordt de NS-kaartautomaat uitgelegd met eenvoudige, zoveel mogelijk visuele informatie. Resultaat is dat ook klanten met een beperkt begripsvermogen aan de hand van de demo thuis op hun PC kunnen oefenen met de bediening van de NS kaartautomaat.