Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Afval scheiden

Afval scheiden in kantoren en werkplaatsen doen we al geruime tijd. Maar er zijn meer mogelijkheden om afval te scheiden, zoals op stations, in de trein en in de winkels. Deels wordt dit afval al gescheiden en deels loopt er nog een aantal proeven naar de haalbaarheid van het scheiden van dit afval. In 2025 willen we op 50 grote stations het afval op de meest effectieve manier scheiden. Waardoor we 90% van al het afval dat vrijkomt op stations, in treinen en bij winkels, op een goede manier verwerken.


Afval scheiden op het station

Afval op stations bestaat uit verschillende materialen en een groot gedeelte daarvan is papier, verpakkingsmateriaal (PMD) en organisch. Op meerdere stations lopen sinds 2015 pilots ‘Afvalscheiding en -recycling’. Speciale instructiestickers op de afvalbakken attenderen de reiziger erop dat afval wordt gescheiden op het station.

Op 15 grote stations wordt het papierafval en restafval gescheiden. Onderzocht wordt nu samen met afvalverwerkers, hoe we door het nascheiden van het restafval een nog groter deel kunnen hergebruiken. 
 

Afval scheiden in de trein

Sinds 2015 worden tijdschriften en kranten apart ingezameld. Sinds 2017 is de Metro-oplage bovendien gehalveerd en wordt aan reizigers gevraagd de krant achter te laten, zodat meer reizigers hetzelfde exemplaar kunnen lezen. Hierdoor zijn minder kranten nodig. Kranten blijven bovendien schoon en droog, waardoor ze beter geschikt zijn om te recyclen. In de nieuwe sprinters loopt een pilot voor het gescheiden inzamelen van afval. 

Reis van de krant

Afval scheiden in winkels

Standaard worden bij bijna alle winkels op stations 2 stromen afval gescheiden: restafval en papier/karton/folie. Op 12 stations wordt bij een groot gedeelte van de winkels/restaurants ook GFT-afval gescheiden. Het GFT wordt verwerkt tot biogas of groene stroom en het overblijfsel wordt benut als compost.