Naar content

Hoofdnavigatie

Energiebesparing

Het besparen van energie en beperken van CO2-uitstoot, kan NS grotendeels zelf bepalen. Het rijden, verwarmen/koelen en verlichten van treinen bepaalt ongeveer 90% van het elektriciteitsgebruik van NS. De rest van de elektriciteit wordt gebruikt voor de stations en de kantoren.


MeerJarenAfspraken

In een Meerjarenafspraak met de overheid is afgesproken om ieder jaar minimaal 2% verbetering van de energie-efficiëntie te realiseren over het totale energiegebruik. Daarbovenuit heeft NS tot doel om in 2020 35% energie efficiënter te zijn dan in 2005. Sinds 1997 participeert NS in de zogenaamde MeerJarenAfspraken (MJA). Dit is een instrument van de overheid om energiebesparing te stimuleren.

Lees meer over de resultaten van de NS-participatie in deze MJA in het Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2015 Nederlandse Spoorwegen.

Energiezuinige treinen

Moderne treinen, zoals de Sprinters (SLT) en de vernieuwde DubbelDekker (DDZ), gebruiken tot een derde minder elektriciteit dan hun voorgangers. Lees in onderstaand document meer over de DDZ. Bij de inkoop en revisie van treinen is zuiniger omgaan met energie een aandachtspunt. NS heeft treinen bijvoorbeeld zo aangepast dat remenergie wordt teruggeleverd aan de bovenleiding. Treinen die in de buurt rijden, gebruiken deze elektriciteit weer. Dit jaar zullen de gemoderniseerde dubbeldekstreinen (VIRM 1) gaan rijden. Deze treinen krijgen een zuiniger klimaatsysteem en een intelligent lichtsysteem waardoor de intensiteit van de lampen wordt aangepast aan de hoeveelheid daglicht. In 2018 zullen nieuwe Sprinters gaan rijden en in 2021 nieuwe Intercity’s. Deze treinen zijn energiezuiniger dan hun voorgangers en ook met materialen wordt zuinig omgegaan.

Energiezuinig rijden

Bij het efficiënt omgaan met energie hebben de medewerkers van NS een sleutelrol. In 2011 introduceren wij een landelijk programma voor zuinig rijden en opstellen van treinen. Hierbij wordt een beroep gedaan op het vakmanschap van de treinmedewerkers. Met op tijd vertrekken, vlot optrekken en lang uitrollen bespaart de machinist aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit. Ook bij het parkeren van treinen is winst te halen. Treinen worden uitgeschakeld om onnodig energieverbruik in de ‘wachtstand’ tegen te gaan. Zo hebben we in 2015 8 GWh bespaard ten opzichte van het jaar ervoor.

Energiezuinige gebouwen

Voor stations en kantoren installeren we steeds meer Warmte en Koude Opslag en bij vervanging of verbouwing kiezen we voor energiezuinigere materialen en installaties, plaatsen we koeldeuren en slimme meters. We sturen ook op het energiebesparend gedrag van medewerkers.