Naar content

Hoofdnavigatie

Maatschappelijke impactanalyse NS in 2016

Op dinsdag 28 februari presenteerde NS haar jaarverslag over 2016. Een onderdeel daarvan is de maatschappelijke impactanalyse. Maar wat is dat eigenlijk, en hoe wordt dat berekend?


Positieve en negatieve impact

Een bedrijf als NS heeft al jaren inzicht in de kosten en baten van het bedrijf. Een bedrijf heeft echter ook een effect op de kosten en baten van de samenleving. In de maatschappelijke impactanalyse wordt uitgerekend wat onze bedrijfsvoering bijdraagt aan de samenleving of wat het de samenleving kost. NS heeft zowel een positieve als een negatieve impact op de Nederlandse samenleving. De negatieve impact komt bijvoorbeeld door het gebruik van fossiele brandstoffen, en gebruik van andere grondstoffen, maar ook het maken van geluid en innemen van ruimte. Daar staat de positieve impact tegenover, zoals de vermindering van CO 2 -uitstoot ten opzicht van de auto, veilig reizen en mobiliteit van mensen.

Balans 2016

Eens per jaar wordt de balans opgemaakt en deze wordt meegenomen in het jaarverslag. In 2016 is de maatschappelijke impact van NS verder verbeterd. Dit komt onder meer doordat reizigers vaker met de trein reisden. Dat is veiliger en schoner dan reizen met de auto. Ook doordat treinen in 2016 voor 73% op windenergie reden werd de CO2 -uitstoot minder. Ook op het gebied van veiligheid ging het in 2016 goed: er waren slechts 3 incidenten met letsel, tegenover 30 in 2015.

Op verreweg de meeste gebieden hebben we in 2016 afgesloten met een positievere impact op de samenleving. Vanwege een dodelijk ongeval met een spoorwerker verhoogden de maatschappelijke kosten van veilig reizen aanzienlijk. Daardoor is hier een negatieve impact te zien.

Sturen op maatschappelijke impact

Voor de toekomst van het treinvervoer naar en van Zeeland heeft NS de maatschappelijke impactanalyse uitgevoerd om alternatieven af te wegen. Het bleek dat het maatschappelijk rendement van de inzet van snelle spits intercity’s het meest interessant is. NS is dan ook voornemens om deze vanaf december 2017 in te voeren. Om in de toekomst te kunnen blijven reizen en Nederland in beweging te houden, is het belangrijk dat we inzicht hebben in de maatschappelijke effecten van ons bedrijfsmodel en hierop blijven sturen. Zo weten we dat de maatschappelijke kosten van een treinreis minder hoog zijn dan van een autoreis. En kunnen we als het om milieu en veiligheid gaat ons maatschappelijk rendement verhogen door ons aandeel in de totale mobiliteitsgroei te verhogen. De resultaten uit de maatschappelijke impactanalyse geven ons inzicht in mogelijkheden om onze positieve impact te verhogen en dit op te nemen in onze strategie.

Het volledige jaarverslag over 2016, inclusief de maatschappelijke impactanalyse vind je op ns.nl/jaarverslag.