Naar content

Hoofdnavigatie

Afval en recycling

Al het afval dat wij op station, in treinen, op bedrijfslocaties en in kantoren produceren, verwerken wij zo veel mogelijk duurzaam tot grondstof. Wanneer treinen verouderen, knappen wij deze op of zorgen wij ervoor dat deze milieuvriendelijk worden gesloopt. Ook zoeken wij doorlopend nieuwe oplossingen om de hoeveelheid afval te verkleinen. Onze prioriteit is het verhogen van de mogelijkheden voor hergebruik en het verminderen van de afvalstromen.

Afval verminderen

NS wil samen met alle leveranciers het afval zoveel mogelijk verminderen. Voor het afval op stations e.d.zoeken wij voortdurend naar oplossingen om het afval te verwerken tot grondstoffen. In de werkplaatsen en kantoren van NS wordt al ruim tweederde van het afval gescheiden. Onder andere papier, kunststof, metaal, hout en organisch afval wordt gescheiden afgevoerd en hergebruikt.

Breng je eigen beker mee

Jaarlijks worden alleen al op stations meer dan 30 miljoen kopjes koffie, thee of chocolademelk gedronken. Het merendeel wordt geschonken in wegwerpbekers. Al die wegwerpbekers bij elkaar vormen een afvalslinger van Utrecht tot voorbij Moskou. Dat kan anders. Als reizigers een eigen beker meenemen, krijgen zij sinds 10 oktober 2018 bij meer dan 200 winkels op de stations een korting van € 0,25 of meer. Sinds oktober zijn er al ruim 60.000 warme dranken in eigen bekers van reizigers geserveerd.

Breng je eigen beker

Hoe zit dat eigenlijk: zijn eigen bekers duurzamer dan wegwerpbekers?

Hoe meer eigen herbruikbare bekers we met z’n allen gebruiken, hoe minder wegwerpbekers en hoe minder afval. Herbruikbare bekers moet je wel schoonmaken. Dit kan zo milieuvriendelijk mogelijk door de beker alleen even met koud water om te spoelen. Volgens onderzoek van Milieu Centraal is zo de impact op het milieu het kleinst.

Zoveel mogelijk hergebruiken

NS heeft tot doel om in 2020 van al het NS afval 75% te hergebruiken. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail, tekende NS de Green Deal Afval begin 2015. Wij breiden de inrichting van gescheiden afvalverwerking uit op de stations en in treinen. Ook kijken wij hoe wij al bij inkoop afval kunnen verminderen met meer mogelijkheden tot hergebruik.

Afval scheiden

We verzamelen steeds vaker gescheiden afval in kantoor, trein en op het station.

Duurzame treinen

Oude treinen worden hergebruikt of duurzaam gesloopt.

OV-fiets recycle: oud wordt nieuw

Een van de manieren om afval te verminderen is om meer te recyclen