Naar content

Hoofdnavigatie

Afval en recycling

Al het afval dat wij op station, in treinen, op bedrijfslocaties en in kantoren produceren, verwerken wij zo veel mogelijk duurzaam tot grondstof. Wanneer treinen verouderen, knappen wij deze op of zorgen wij ervoor dat deze milieuvriendelijk worden gesloopt. Onze prioriteit is het verhogen van de mogelijkheden voor hergebruik en het verminderen van de afvalstromen.

Upcycle producten

Afval verminderen en recyclen

NS wil het afval terugbrengen in de grondstofcyclus en dit in samenwerking met leveranciers doen. Al het afval dat wij op stations, in treinen, in werkplaatsen en in kantoren produceren willen wij zoveel mogelijk duurzaam laten verwerken tot grondstof. In de werkplaatsen en kantoren van NS wordt al ruim tweederde van het afval gescheiden. Onder andere papier, kunststof, metaal, hout en organisch afval wordt gescheiden afgevoerd en hergebruikt.

NS heeft tot doel om in 2020 van al het NS afval 75% te hergebruiken. Samen met het ministerie van IenM en ProRail, tekende NS de Green Deal Afval begin 2015. Wij breiden de inrichting van gescheiden afvalverwerking uit op de stations en in treinen. Ook kijken wij hoe wij al bij inkoop afval kunnen verminderen met meer mogelijkheden tot hergebruik.

Afval scheiden

We verzamelen steeds vaker gescheiden afval in kantoor, trein en op het station.

Duurzame treinen

Oude treinen worden hergebruikt of duurzaam gesloopt.

OV-fiets recycle: oud wordt nieuw

Een van de manieren om afval te verminderen is om meer te recyclen