Naar content

Hoofdnavigatie

Afval scheiden

Afval scheiden in kantoren en werkplaatsen doen we al enige tijd. Maar er zijn meer mogelijkheden om afval te scheiden, bijvoorbeeld op stations en in de trein. NS doet een aantal proeven naar de haalbaarheid van deze vorm van afval scheiden.


Afval scheiden op het station

Afval op stations bestaat uit verschillende materialen en een groot gedeelte daarvan is papier, verpakkingsmateriaal (PMD) en organisch. Op meerdere stations lopen sinds 2015 pilots ‘Afvalscheiding en -recycling’. Speciale instructiestickers op de afvalbakken attenderen de reiziger erop dat afval wordt gescheiden op het station. Op 2 stations worden 3 stromen afval ingezameld en op 7 stations 2 stromen. Het doel is om het afval scheiden verder uit te rollen naar meerdere stations. Het hele proces van afval verzamelen tot verwerken is al voorbereid en op elkaar aangesloten. Zowel van de schoonmakers, die het afval gescheiden inzamelen, tot en met de afvalverwerker. Om het afval goed te kunnen recyclen door de afvalverwerker is een 90 % zuiverheidsgraad nodig, dus het juiste afval in de juiste afvalbak is noodzakelijk. Hierbij geldt het credo: afval is grondstof.

Afval scheiden in de trein

Sinds 2015 worden in de trein door onze schoonmakers, kranten en tijdschriften apart ingezameld. Deze worden vervolgens gerecycled. Sinds de dienstregeling 2017 zijn de eerste treinen gaan rijden in Zuidoost Nederland met faciliteiten om afval te scheiden op het balkon van de trein. Sinds 1 januari 2017 verzoeken we onze reizigers kranten en tijdschriften na het lezen in het bagagerek te leggen. Zo kunnen meerdere reizigers gebruik maken van dezelfde krant. Goed voor het milieu dus. Bovendien blijven de kranten schoon en droog en daardoor kunnen ze beter recycled worden.

Afval scheiden in winkels: Swill-afval

Standaard wordt aan de achterzijde van bijna alle winkels op stations 2 stromen afval gescheiden: restafval en papier/karton/folie. Op 3 stations wordt in een groot gedeelte van de winkels nu ook Swill gescheiden. Swill is de aanduiding voor gekookt en voorbereid keukenafval en etensresten, zoals aardappelen, brood, dranken, koffiedroes, eierschalen, frites, snacks, groente, fruit en zuivelproducten. Het scheiden van Swill zorgt dat dit afval gemakkelijker en milieuvriendelijker te verwerken is.

Op station Rotterdam verzorgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij halen de afvalcontainers op uit de verkooppunten en zorgen dat de containers in 3 gescheiden stromen voor afvalverwerking worden weggebracht. Zij brengen tevens schone en lege containers naar de verkooppunten. Het Swill wordt verwerkt tot biogas of groene stroom en het overblijfsel wordt benut als compost.

Green Deal

Het afvalscheiden en afvalreductie op de stations, in de treinen en in de retail (winkels) maken deel uit van de Green Deal overeenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Doel van deze overeenkomst is om in het jaar 2020 de hoeveelheid reizigers afval gereduceerd te hebben met 25% en daarvan 75% gescheiden in te zamelen zodat dit afval gebruikt kan worden voor recycling.