Naar content

Hoofdnavigatie

Afval scheiden

Afval scheiden in kantoren en werkplaatsen doen we al enige tijd. Maar er zijn meer mogelijkheden om afval te scheiden, zoals op stations, in de trein en in de winkels. Deels wordt dit afval al gescheiden en deels lopen er een aantal proeven naar de haalbaarheid van het scheiden van dit afval.


Afval scheiden op het station

Afval op stations bestaat uit verschillende materialen en een groot gedeelte daarvan is papier, verpakkingsmateriaal (PMD) en organisch. Op meerdere stations lopen sinds 2015 pilots ‘Afvalscheiding en -recycling’. Speciale instructiestickers op de afvalbakken attenderen de reiziger erop dat afval wordt gescheiden op het station.

Op 13 grote stations wordt het papierafval en restafval gescheiden. Daarnaast wordt ook op 13 stations het restafval nagescheiden tot monostromen afval. Onderzocht wordt nu, samen met afvalverwerkers, hoe we de kwaliteit van nascheiding kunnen verbeteren en uitbreiden naar meer stations.

Het hele proces van afval verzamelen tot aan het verwerken is op elkaar aangesloten. Van de schoonmakers, die het afval gescheiden inzamelen, tot en met de afvalverwerker. Om het afval goed te kunnen recyclen door de afvalverwerker is een 90 % zuiverheidsgraad nodig, dus het juiste afval in de juiste afvalbak is noodzakelijk. Hierbij geldt het credo: afval is grondstof.

Op 2 stations wordt nu een pilot uitgevoerd met het gescheiden inzamelen van kartonnen wegwerpbekers, zodat dit verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld wc-papier.

Afval scheiden in de trein

Sinds 2015 worden in de trein door onze schoonmakers, kranten en tijdschriften apart ingezameld. Sinds de dienstregeling 2017 zijn de eerste treinen gaan rijden in Zuidoost Nederland met faciliteiten om afval te scheiden op het balkon van de trein. In 2018 wordt dit uitgebreid met een extra treinserie. Sinds 1 januari 2017 verzoeken we onze reizigers kranten en tijdschriften na het lezen in het bagagerek te leggen. Het grote voordeel hiervan is dat een krant door meerdere mensen wordt gelezen, waardoor er minder kranten nodig zijn. Bovendien liggen alle kranten in het bagagerek en niet meer verspreid door de hele trein. Ook blijven kranten en tijdschriften op deze manier schoon en droog, waardoor ze beter geschikt zijn om te recyclen. De schoonmakers halen in de middag de kranten uit de trein en voeren ze apart af.

Metrobakken

Er liggen minder kranten in de Metro-bakken en op een aantal kleinere stations zijn de bakken helemaal verdwenen. Reizigers vinden hun Metro dan in de trein.

Reis van de krant

Afval scheiden in winkels: Swill-afval

Standaard wordt aan de achterzijde van bijna alle winkels op stations 2 stromen afval gescheiden: restafval en papier/karton/folie. Op 6 stations wordt bij een groot gedeelte van de winkels/restaurants nu ook Swill gescheiden. Swill is de aanduiding voor gekookt en voorbereid keukenafval en etensresten. Het scheiden van Swill zorgt dat dit afval gemakkelijker en milieuvriendelijker te verwerken is. Het Swill wordt verwerkt tot biogas of groene stroom en het overblijfsel wordt benut als compost.

Op station Rotterdam halen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het afval op uit de verkooppunten. Zij zorgen ervoor dat het afval in 3 gescheiden stromen voor afvalverwerking worden weggebracht.

Green Deal

Het afvalscheiden en afvalreductie op de stations, in de treinen en in de retail (winkels) maken deel uit van de Green Deal overeenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS. Doel van deze overeenkomst is om in het jaar 2020 de hoeveelheid reizigers afval gereduceerd te hebben met 25% en daarvan 75% gescheiden in te zamelen zodat dit afval gebruikt kan worden voor recycling.