Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

NS als werkgever

NS is een werkgever met een divers personeelsbestand waarin medewerkers, reizigers, relaties en sollicitanten zich herkennen, welkom voelen en respect voor elkaar tonen. Die diversiteit zorgt ervoor dat NS beter op de hoogte is van wat er speelt in de maatschappij. We kunnen ons beleid daar dan beter op laten aansluiten. We blijven scherp op dit onderwerp, leren elke dag van elkaar en blijven ons als organisatie ontwikkelen.


Arbeidskansen

Het creëren van 200 duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking is een van onze speerpunten. We werken hiervoor samen met gespecialiseerde werving- en selectiebureaus en ook binnen onze eigen recruitmentafdeling is hiervoor een speciaal team. Wij kunnen daardoor de behoeftes van deze doelgroep beter inschatten en gemakkelijker passend werk vinden. Bij NS staat het talent van de kandidaat en medewerker voorop, we kijken daarna wat iemand van ons nodig heeft op het gebied van praktische zaken (inrichten aangepaste werkplek, voorzieningen, beste werktijden). Voorop staat het talent van de kandidaat en of iemand past bij de functie. De medewerkers komen bij NS in dienst net als alle andere medewerkers met dezelfde arbeidsvoorwaarden van het desbetreffende bedrijfsonderdeel.

In de samenwerking met onze leveranciers streven we ernaar zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking in te zetten bij NS. Hiermee willen we samen met onze leveranciers bijdragen aan sociale doelstellingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We passen dit toe in een aantal lopende contractafspraken en bij aanbestedingen. Dit is onder andere gebeurd in de contracten voor beheer van de fietsenstallingen en het inzetten van uitzendkrachten.

Voormalige vluchtelingen vormen een speciale groep medewerkers. We stimuleren de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF), gemeenten en andere organisaties. Samen met UAF zorgen wij voor jaarlijks 5 (betaalde) werkervaringsplaatsen van 9 maanden voor hoger opgeleide vluchtelingen. In 2018 hebben we samen met organisaties die vluchtelingen begeleiden naar werk, kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd voor de retailbedrijven. NS deelt de opgedane kennis en ervaring regelmatig met andere werkgevers, organisaties en gemeenten.