Naar content

Hoofdnavigatie

OV-fiets en fietsenstallingen

Informatie over het gebruik van uw gegevens als u een OV-fiets wilt gebruiken of een fiets wilt stallen in de fietsenstalling.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer u gebruik wilt maken van een NS Fietsenstalling of OV-fiets, gebruiken wij onder andere de gegevens zoals die vermeld staan op uw OV-chipkaart en transactiegegevens. Deze gegevens heeft u aan ons verstrekt bij de aanschaf van het reisproduct.

Bent u de houder of boeker bent van een NS-Business Card van NS Zakelijk? Dan gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: het uitvoeren van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van OV-fiets heeft u een abonnement nodig. Dat kunt u online afsluiten. Wij gebruiken voor dit abonnement uw contactgegevens en uw kaartnummer. Het abonnement kunt u aan elke persoonlijke OV-chipkaart koppelen.

Daarnaast kunt u bij het afsluiten van het abonnement kiezen voor een extra optie, namelijk ‘Stallen op Rekening’. Daarmee kunt u uw eigen fiets in één van de rijwielstallingen van NS.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Het is in uw belang en dat van ons dat wij onze diensten kunnen verbeteren. Als u bij NS een fiets huurt of u maakt gebruik van ‘Stallen op rekening’, dan verwerkt NS daarom uw transactiegegevens in geaggregeerde vorm voor marketingdoeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om de meest gebruikte locatie voor verhuring of stalling, verhuur in de ochtend- of avondspits of de netto opbrengst per maand. Mocht u er geen prijs op stellen dat NS uw transactiegegevens voor dit doel verwerkt, dan kunt u zich afmelden.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 18 maanden na gebruikmaking van de OV-fiets of fietsenstalling.