Naar content

Hoofdnavigatie

Naar content

Hoofdnavigatie

Trein Veilig Service

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om uw treinrit of fiets in de trein te registeren alvorens u op reis gaat met NS. NS heeft in de periode daarvoor uitvoerig getest met de Trein Veilig Service om meer ervaring op te doen met het registeren van ritten. Nu wordt deze dienst aan iedereen beschikbaar gesteld en is de fiets eraan toegevoegd. De beschrijving van de verwerking die u nu leest ziet op de gegevensverwerking na 1 juli.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om het registeren van een rit of een fiets in de trein mogelijk te maken, maakt u een account aan, waarbij u een e-mailadres en wachtwoord dient op te geven. Uiteraard verwerkt NS ook de door u geregistreerde ritten. NS verwerkt eveneens het OV-chipkaartnummer van uw OV-chipkaart wanneer u ritten of een fiets registreert en het OV-chipkaartnummer bij de registratie opgeeft.

Wanneer u wilt reizen met NS heeft u verschillende opties. U kunt kiezen voor een OV-chipkaart op naam, een naamloze OV-chipkaart of een e-ticket. Afhankelijk van het type kaart of abonnement  en de wijze van aanmelding wordt ook het nummer van de OV-chipkaart verwerkt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Middels het e-mailadres kunnen wij met u communiceren over bijvoorbeeld een wijziging in de dienstregeling of een registratie in de trein. De registreerde ritten gebruikt NS voor beter inzicht in de gevraagde plekken in de trein en de verdere ontwikkeling van de Trein Veilig Service. Overigens vinden deze analyses plaats zonder gebruikmaking van uw emailadres. Door ritten en een fiets in de trein te registeren krijgt u beter inzicht in de capaciteit van de trein. Let op: uw registratie is geen vervoersbewijs noch een reservering dat u recht geeft op een zitplaats of het meenemen van een fiets in de trein.

Voor de verdere ontwikkeling van de Trein Veilig Service wil NS weten welke reizen u heeft geregistreerd maar ook welke reizen u daadwerkelijk hebt gemaakt. Daarvoor maakt NS éénmalig een koppeling tussen uw e-mailadres, OV-chipkaartnummer en de door u gemaakte reizen. Als u hiervoor kiest, geeft u NS hiervoor toestemming.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming van de betrokkene.

Bij het registeren gaat u akkoord met de voorwaarden waaronder de registratie kan plaatsvinden en de verwerking van uw gegevens. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Heeft u aan de pilot van de Trein Veilig Service deelgenomen dan worden de door u geregistreerde ritten geanonimiseerd binnen drie maanden na de start van de pilot. Uw account blijft bestaan totdat u deze opheft zoals hier beschreven. Het NS account kan namelijk ook gebruikt worden voor andere diensten dan de TVS.

Voor de periode na 1 juli geldt dat wij uw geregistreerde ritten na verloop van 1 maand anonimiseren. Uw NS account vernietigen wij op het moment dat u NS daarom verzoekt zoals hier staat beschreven.