Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Treinreizen met GPS

Informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens wanneer je reist met Treinreizen met GPS bij NS.


Verwerking van persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van Treinreizen met GPS dien je te beschikken over een OV-chipkaart, een NS Flex-abonnement en dien je de NS Lab-app inclusief treinreizen met GPS te downloaden op je smartphone en de app de vereiste machtigingen te geven (zoals toegang tot locatiegegevens). Om Treinreizen met GPS mogelijk te maken, vindt verwerking van persoonsgegevens plaats.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer je reist met een OV-chipkaart met een NS Flex-abonnement is het mogelijk om met de NS Lab-app op basis van GPS-gegevens uit je smartphone te reizen in alle treinen in Nederland waar de OV-chipkaart wordt geaccepteerd. Het is dus mogelijk om te reizen zonder in en uit te checken met een OV-chipkaart bij palen of poortjes. Om het treinreizen met GPS mogelijk te maken is het nodig dat wij een aantal van jouw persoonsgegevens gebruiken om de reis mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan je voor- en achternaam, reisgegevens en locatiegegevens. 

Wanneer je reist met de NS Lab-app met de optie ‘treinreizen met GPS’ en je bereikt de geofence van een station (dat is de virtuele afbakening van een bestaande geografische locatie, in dit geval stationsgebieden en spoorlijnen in Nederland), kun je vanaf dat moment toestemming geven voor het verzamelen van voor treinreizen met GPS benodigde gegevens, zoals je locatiegegevens. Je gegevens worden verzameld om de locatie juist en efficiënt te bepalen en naar de backoffice van Translink te versturen, zodat Translink de door jou gemaakte treinreis kan registreren en beprijzen.

Het treinreizen met GPS wordt beëindigd zodra vastgesteld kan worden dat je het station anders dan per trein hebt verlaten of nadat jij of de app (automatisch) de treinreis hebt beëindigd. De verwerking van persoonsgegevens houdt ten laatste op 1 minuut nadat de geofence is verlaten.

Het bereiken, passeren of aanwezig zijn binnen de geofence van een station, zonder dat de NS Lab-app met treinreizen met GPS wordt gebruikt of aangezet, maakt dat er geen persoonsgegevens worden verwerkt.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens om het vervoer met gebruik van de NS Lab-app met treinreizen met GPS mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken we de gegevens om je vervoersbewijs door de hoofdconducteur te kunnen laten controleren. 

De grondslag voor de verwerking is: de uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken alleen de gegevens die je aan ons verstrekt om de NS Lab-app met treinreizen met GPS te kunnen gebruiken en voor zover deze noodzakelijk zijn om met jou een treinreizen met GPS-overeenkomst te sluiten en deze uit te voeren door reizen met NS mogelijk te maken. Wanneer je geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken kun je geen gebruik maken van Treinreizen met GPS. Je kunt altijd reizen met een ander of niet gepersonaliseerd reisproduct.

Met wie delen wij gegevens?

Als je met de NS Lab-app reist en gebruik maakt van treinreizen met GPS, geven wij bepaalde gegevens door aan Translink. Translink is de leverancier van de treinreizen met GPS-service aan NS en een aantal datastromen loopt via de systemen en backoffice van Translink.

Een deel van onze NS Klantenservice is uitbesteed aan een partij die naast in Nederland ook in Suriname is gevestigd. Wij hebben met deze partij passende maatregelen getroffen door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Daarnaast schakelen wij derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

NS bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Als je reist met de NS Lab-app met treinreizen met GPS bewaren wij je persoonsgegevens tot 18 maanden na het maken van de reis. De locatiegegevens worden gedurende 4 maanden door Translink bewaard.