Naar content

Hoofdnavigatie

Uw rechten

Informatie over uw rechten.


U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Verzoek indienen

U kunt uw verzoek indienen bij het Expertisecentrum.

Gegevens zelf inzien en wijzigen

U kunt uw gegevens ook inzien en corrigeren via uw persoonlijke internetpagina ‘Mijn NS’. Heeft u nog geen Mijn NS account? Vraag deze dan aan.

Indien u een klant bent van NS Zakelijk kunt u uw gegevens ook inzien en corrigeren via uw persoonlijke internetpagina ‘Mijn NS Zakelijk’. Heeft u nog geen Mijn NS Zakelijk account? Vraag deze dan aan.

Indienen klacht

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In de gevallen dat de Gedragscode OV-chipkaart of een DDMA-gedragscode van toepassing is, kunt u, afhankelijk van de gedragscode die u inroept, (ook) in beroep bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer of de DDMA Privacy Autoriteit.