Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Documentatie prijzen

De webservice voor de prijzen maakt het mogelijk voor een treinreis de bijbehorende prijsinformatie op te vragen.


De webservice voor de prijzen maakt het mogelijk voor een treinreis de bijbehorende prijsinformatie op te vragen.N.B. Voor gebruik van de webservice is aparte autorisatie vereist. Deze autorisatie wordt verleend na ontvangst van een getekend contract. Dit contract is op te vragen via nsr.api@ns.nl.

Deze procedure is erop gericht om gebruikers van de NS-API bewust te maken van een juiste interpretatie van de prijzen-service in combinatie met de corresponderende treinreisadviezen, om zodoende foutieve prijsinformatie voor NS-klanten te voorkomen.

Release notes

05-03-2012: Uitbreiding in versie 2 met nieuw element Producten/Tariefeenheden.

26-07-2012: Autorisatie-vereiste toegevoegd.

06-06-2014: Versie 3 geïntroduceerd n.a.v. invoering interoperabele prijzen.

08-10-2014: Uitbreiding in versie 3 met nieuw element VervoerderKeuze/Tariefeenheden.

08-11-2014: Versie 2 uitgefaseerd.

Request

Prijsinformatie kan worden opgehaald met behulp van de volgende url:

http://webservices.ns.nl/ns-api-prijzen-v3?from=${Naam of afkorting Station}&to=${Naam of afkorting Station}&via=${Naam of afkorting Station}&date=${Datum in ddMMyyyy formaat}

Bovenstaande url betreft versie 3 van deze webservice. Versie 1 en 2 zijn niet meer beschikbaar.

Parameter Omschrijving Verplicht
from De code (afkorting) of korte naam of middellange naam of volledige naam of synoniem van het vertrekstation Ja
to De code (afkorting) of korte naam of middellange naam of volledige naam of synoniem van het aankomststation Ja
via De code (afkorting) of korte naam of middellange naam of volledige naam of synoniem van het vertrekstation Nee
dateTime De datum in ddMMyyyy formaat Nee

Response

Een voorbeeld request:

http://webservices.ns.nl/ns-api-prijzen-v3?from=rtd&to=gdm

Levert de volgende response:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <VervoerderKeuzes>
    <VervoerderKeuze naam="MEEST_NS">
      <Tariefeenheden>82</Tariefeenheden>
      <ReisType name="Retour">
        <ReisKlasse klasse="1">
          <Prijsdeel vervoerder="NS" prijs="47.20" naar="GDM" van="RTD"/>
          <Totaal>47.20</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="47.20"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="37.80"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="28.40"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
        <ReisKlasse klasse="2">
          <Prijsdeel vervoerder="NS" prijs="27.80" naar="GDM" van="RTD"/>
          <Totaal>27.80</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="27.80"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="22.20"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="16.60"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
      </ReisType>
      <ReisType name="Enkele reis">
        <ReisKlasse klasse="1">
          <Prijsdeel vervoerder="NS" prijs="23.60" naar="GDM" van="RTD"/>
          <Totaal>23.60</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="23.60"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="18.90"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="14.20"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
        <ReisKlasse klasse="2">
          <Prijsdeel vervoerder="NS" prijs="13.90" naar="GDM" van="RTD"/>
          <Totaal>13.90</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="13.90"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="11.10"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="8.30"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
      </ReisType>
    </VervoerderKeuze>
    <VervoerderKeuze naam="ANDERE_VERVOERDER">
      <Tariefeenheden>69</Tariefeenheden>
      <ReisType name="Retour">
        <ReisKlasse klasse="1">
          <Prijsdeel vervoerder="NS" prijs="12.20" naar="DDR" van="RTD"/>
          <Prijsdeel vervoerder="ARRIVA" prijs="17.51" naar="GDM" van="DDR"/>
          <Totaal>29.71</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="29.71"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="23.81"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="17.80"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
        <ReisKlasse klasse="2">
          <Prijsdeel vervoerder="NS" prijs="7.20" naar="DDR" van="RTD"/>
          <Prijsdeel vervoerder="ARRIVA" prijs="17.51" naar="GDM" van="DDR"/>
          <Totaal>24.71</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="24.71"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="19.81"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="14.70"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
      </ReisType>
      <ReisType name="Enkele reis">
        <ReisKlasse klasse="1">
          <Prijsdeel vervoerder="NS" prijs="7.00" naar="DDR" van="RTD"/>
          <Prijsdeel vervoerder="ARRIVA" prijs="8.26" naar="GDM" van="DDR"/>
          <Totaal>15.26</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="15.26"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="12.21"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="9.15"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
        <ReisKlasse klasse="2">
          <Prijsdeel vervoerder="NS" prijs="4.10" naar="DDR" van="RTD"/>
          <Prijsdeel vervoerder="ARRIVA" prijs="8.26" naar="GDM" van="DDR"/>
          <Totaal>12.36</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="12.36"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="9.91"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="7.35"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
      </ReisType>
    </VervoerderKeuze>
    <VervoerderKeuze naam="VRIJE_ROUTE">
      <Tariefeenheden>82</Tariefeenheden>
      <ReisType name="Retour">
        <ReisKlasse klasse="1">
          <Prijsdeel prijs="47.20" naar="GDM" van="RTD"/>
          <Totaal>47.20</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="47.20"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="37.80"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="28.40"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
        <ReisKlasse klasse="2">
          <Prijsdeel prijs="27.80" naar="GDM" van="RTD"/>
          <Totaal>27.80</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="27.80"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="22.20"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="16.60"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
      </ReisType>
      <ReisType name="Enkele reis">
        <ReisKlasse klasse="1">
          <Prijsdeel prijs="23.60" naar="GDM" van="RTD"/>
          <Totaal>23.60</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="23.60"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="18.90"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="14.20"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
        <ReisKlasse klasse="2">
          <Prijsdeel prijs="13.90" naar="GDM" van="RTD"/>
          <Totaal>13.90</Totaal>
          <Korting>
            <Kortingsprijs name="vol tarief" prijs="13.90"/>
            <Kortingsprijs name="20% korting" prijs="11.10"/>
            <Kortingsprijs name="40% korting" prijs="8.30"/>
          </Korting>
        </ReisKlasse>
      </ReisType>
    </VervoerderKeuze>
  </VervoerderKeuzes>