Naar content

Hoofdnavigatie

Reisinformatie voor mensen met een beperking

De reisinformatie van NS is op verschillende manieren toegankelijk voor mensen met een beperking. Komt u er niet uit dan kunt u contact opnemen met NS Klantenservice.


Uw reis plannen

De reisinformatie op de site van NS is toegankelijk voor screenreaders. Heeft u een auditieve beperking? Dan kunt u reisinformatie opvragen via de teksttelefoon: 0900 – 5559292.

NS-folders aanvragen

Ook met een functiebeperking heeft u gemakkelijk reisinformatie tot uw beschikking.

  • NS folders in gesproken tekst vraagt u aan bij Dedicon (tel. 0486-486486)
  • U kunt NS folders lezen via de website Anderslezen

Informatie over de OV-chipkaart

Wilt u meer informatie over de OV-chipkaart? Kijk dan op Steffie.nl.

Contact met Klantenservice

Heeft u extra uitleg of hulp nodig? Dan kunt u via social media, live chat, telefoon, e-mail of het Serviceforum contact opnemen met NS Klantenservice

Inzet van tolk

Als u minder goed hoort of doof bent kunt u er ook voor kiezen dat een tolk namens u het gesprek voert. In dat geval moet NS op basis van de wet bescherming persoonsgegevens toestemming aan u vragen dat de tolk het gesprek voert en dat (eventueel) privacygevoelige gegevens met de tolk worden gedeeld. Als dit echter niet uitvoerbaar is, dan kiezen wij ervoor om in plaats daarvan het gesprek door de medewerker te laten opnemen. Uiteraard legt de medewerker deze procedure eerst uit voordat tot deze optie wordt overgegaan.