Naar content

Hoofdnavigatie

Hulpmiddelen of hulphond mee in de trein

Uw rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets mag mee in de trein. Deze moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, zodat we u en uw hulpmiddel veilig kunnen vervoeren. Ook een hulphond mag onder voorwaarden gratis mee in de trein.


Uw rolstoel of scootmobiel in de trein

  • Om in de trein, liften en op verrijdbare bruggen te passen mag uw rolstoel of scootmobiel maximaal 150 centimeter lang, 70 centimeter breed en 137,5 cm hoog zijn (buitenmaten inclusief bagage).
  • U en uw handbewogen rolstoel mogen samen niet meer wegen dan 200 kilo (als u geduwd moet worden). U en uw elektrische rolstoel of scootmobiel mogen samen niet meer wegen dan 300 kilo.
  • Rolstoelen met een verbrandingsmotor zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan in de trein.
  • U moet zelf in staat zijn om via een brug de trein in en uit te rijden met uw elektrische rolstoel of scootmobiel.
  • Houdt u er rekening mee dat u zelf uw eigen bagage moet kunnen meenemen.

Assistentie aanvragen

Om er zeker van te zijn dat er hulp voor u klaarstaat bij het in- en uitstappen, vragen we u minimaal 1 uur voorafgaand aan uw reis NS Reisassistentie te boeken. Dat kan online of telefonisch via de NS Klantenservice (030-2357822). De assistentieverlener zorgt ervoor dat u met een rolstoelbrug de trein in kunt. 

Uw aangepaste driewieler of loopfiets in de trein

Is uw aangepaste loopfiets of driewieler via uw zorgverzekeraar aan u verstrekt? Dan mag u deze zonder bijzondere vergunning gratis meenemen in de trein, er gelden geen ‘spits beperkingen’. Indien u gebruik wenst te maken van de verrijdbare brug mag uw fiets niet breder zijn dan 70 cm (buitenmaten inclusief bagage).

Uw elektrische fiets, ligfiets, tandem of Segway in de trein

Maakt u op grond van uw beperking gebruik van een elektrische fiets, ligfiets, tandem of Segway? U mag deze gratis meenemen in de trein, er gelden geen ‘spits beperkingen’. Omdat voor de conducteur het verschil tussen een ‘gewone’ fiets/Segway en een fiets/Segway die gebruikt wordt als hulpmiddel niet direct zichtbaar is, gelden de volgende aanvullende eisen:

  • bevestig een mindervaliden sticker* zichtbaar op uw fiets/ Segway;
  • zorg ervoor dat u een document (bijvoorbeeld een gehandicaptenkaart, WMO vervoerpas(Regiotaxi), Valys-pas of OV-Begeleiderskaart etc)  kunt tonen, waaruit blijkt dat voor u de fiets/Segway een noodzakelijk hulpmiddel is.

Uw Segway mag inclusief bagage niet groter zijn dan 150 cm lang, 70 cm breed en 137,50 cm hoog. U en uw Segway samen mogen niet meer wegen dan 300 kilo.

*Deze mindervaliden sticker is vrij verkrijgbaar via internet en diverse winkels

Reizen met een hulphond

Uw hulphond mag gratis mee in de trein. Uw hulphond (al dan niet in opleiding) moet wel als hulphond herkenbaar zijn om gratis mee te kunnen reizen.  Bijvoorbeeld door een tuigje, dekje of beugel met het logo van een hulphondorganisatie. U heeft dan geen Dagkaart Hond nodig.