Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Station Maastricht artist impression

Maastricht

De nota ‘Over het Spoor’ beschrijft de ambities om station Maastricht te ontwikkelen tot een internationaal knooppunt, de barrièrewerking van de spoorzone aan te pakken en een tweede voorkant te ontwikkelen aan de oostzijde. De nota is het resultaat van een studie in samenwerking met NS, ProRail, Maastricht Bereikbaar, Provincie, Projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden aan het stationsgebouw begin 2021 afgerond. In de toekomst, nadat de invulling van het stationsgebouw definitief is, zal door betrokken partijen worden nagedacht over de openbare inrichting van het voorplein.


Fietsenstalling en herinrichting Stationsstraat

De stationsomgeving in Maastricht is voortdurend in beweging. Op 1 januari 2018 werd de ondergrondse fietsenstalling geopend. Vervolgens is de Stationsstraat opnieuw ingericht. Er zijn bredere trottoirs ontstaan met mogelijkheden voor gevelterrassen en er is één busperron gemaakt waardoor er enerzijds een overzichtelijker en gebruiksvriendelijker busstation en anderzijds een ruimer voorplein is ontstaan.

Internationaal busstation

Sinds 2016 werd het Kiss+Ride parkeerterrein aan de oostzijde van het station, Meerssenerweg, gebruikt als bushalte voor internationale bussen. Op dit terrein halteren Flix-, IC- en KLM bussen. Er was te weinig ruimte voor de bussen en er waren onvoldoende voorzieningen, daarom werd besloten om op een andere plek aan de Meerssenerweg een nieuw busstation in te richten. Het busstation is aan de Meerssenerweg gebleven maar opgeschoven in noordelijke richting naar het voormalige ProRail (spoor)rangeerterrein. Het nieuwe busstation is in januari 2020 geopend.

Renovatie stationsgebouw

NS renoveert het stationsgebouw waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor benutting van de verschillende ruimten. Zo zijn er onder andere plannen voor het realiseren van een Grand Café. Ook worden monumentale onderdelen van station Maastricht gerestaureerd. Een oude muurschildering (Schoonbrood uit 1969) op een wand van de AH to go is inmiddels in volle glorie hersteld.

Ontwikkelingen transfer station Maastricht

ProRail is o.a. verantwoordelijk voor de transfer op stations. Het betreft dan o.a. de stationshal, liften trap op-/afgangen, perrons, reisinformatie, passerelle en wachtvoorzieningen. ProRail is nauw aangehaakt bij de plannen van NS gelet op de transferfuncties. De huidige passerelle is gedateerd en zeker niet fraai. Er wordt in afstemming met de partners vanuit Stad en Spoor een capaciteitsstudie uitgevoerd. De uitkomsten vormen input voor nadere uitwerking in de aanpak ’Stad en Spoor’.