Naar content

Hoofdnavigatie

Naar content

Hoofdnavigatie

Station Maastricht artist impression

Maastricht

De nota ‘Over het Spoor’ beschrijft de ambities om station Maastricht te laten ontwikkelen tot een internationaal knooppunt, de barrièrewerking van de spoorzone aan te pakken en een tweede voorkant te ontwikkelen aan de oostzijde. De nota is het resultaat van een studie in samenwerking met NS, ProRail, Maastricht Bereikbaar, Provincie, Projectbureau A2 Maastricht en gemeente Maastricht. De opening van het station staat gepland voor september 2020. In de toekomst, nadat de invulling van het stationsgebouw definitief is, door beide partijen moeten worden nagedacht over de openbare inrichting van het voorplein.


2018 – ondergrondse fietsenstalling en herinrichting

De stationsomgeving in Maastricht is voortdurend in beweging. Op 1 januari 2018 werd de ondergrondse fietsenstalling geopend. In het voorjaar van 2018 is gestart met de herinrichting van de Stationsstraat. Er zijn bredere trottoirs ontstaan met mogelijkheden voor gevelterrassen. Ook is er één busperron gemaakt waardoor er enerzijds een overzichtelijker en gebruiksvriendelijker busstation en anderzijds een ruimer voorplein is ontstaan.

2019 – internationaal busstation

Sinds 2016 werd het Kiss+Ride parkeerterrein aan de oostzijde van het station, Meerssenerweg, gebruikt als bushalte voor internationale bussen. Op dit terrein halteren Flix-, IC en KLM bussen. Er was te weinig ruimte voor de bussen en er waren onvoldoende voorzieningen, daarom werd besloten om op een andere plek aan de Meerssenerweg een nieuw busstation in te richten. Het busstation is aan de Meerssenerweg gebleven maar opgeschoven in noordelijke richting naar het voormalige ProRail (spoor)rangeerterrein. Het nieuwe busstation is in januari 2020 geopend.

2019 – ontwikkeling stationsgebouw en inpandige scooterstalling

NS wil het stationsgebouw renoveren en deels herbestemmen. De werkzaamheden zijn september 2018 gestart. Het noordelijke deel blijft bestemd voor functies ten behoeve van reizigers en treinpersoneel. Zo zijn de diensten van NS Reizigers inmiddels verhuisd van de begane grond naar nieuwe plekken op de 1e etage boven de passage. De hierdoor vrijgekomen ruimten zullen worden ingericht als een Grand Café. Voor het zuidelijke deel heeft NS een hotelinitiatief ingediend. Monumentale onderdelen van station Maastricht worden gerestaureerd. Zo is een oude muurschildering (Schoonbrood uit 1969) op een wand van de AH to go inmiddels in volle glorie hersteld, een mogelijk oud fonteintje in het casco van GWK Travelex wordt nog onderzocht. 

2019 - ontwikkelingen transfer station Maastricht

ProRail is o.a. verantwoordelijk voor de transfer op stations. Het betreft dan o.a. de stationshal, liften trap op-/afgangen, perrons, reisinformatie, passerelle en wachtvoorzieningen. ProRail is nauw aangehaakt bij de plannen van NS gelet op de transferfuncties. De huidige passerelle is gedateerd en zeker niet fraai. Er wordt in afstemming met de partners vanuit Stad en Spoor een capaciteitsstudie uitgevoerd. De uitkomsten vormen input voor nadere uitwerking in de aanpak’Stad en Spoor’.