Naar content

Hoofdnavigatie

Overige stations in verbouwing

Naast de grote sleutelprojecten verbouwen NS en ProRail een groot aantal andere stations, zodat ook dit in de toekomst prettige en veilige plekken zijn voor steeds meer reizigers.


Heerlen

De verbouwing van station Heerlen maakt onderdeel uit van een totale metamorfose van het stationsgebied. In het ‘Maankwartier’ wordt een aantrekkelijke stationsomgeving gecreëerd met een combinatie van wonen, werken en winkelen. Het spoor als barrière tussen twee stadsdelen verdwijnt. De werkzaamheden zijn eind 2011 gestart. Naar verwachting is Maankwartier in 2016 klaar. Heerlen zal dan voor eens en voor altijd veranderd zijn. Kunstenaar Michel Huisman bedacht Maankwartier. Het is een kleine stad in een stad met een eigen realiteit. Met een nieuw station, winkels en cafés, een hotel, kantoren, terrassen en woningen op verschillende bouwlagen. 

Naarden-Bussum

Op termijn worden er meer reizigers  verwacht op station Naarden-Bussum. Dit vraagt om aanpassingen  aan het spoor, het station en het stationsgebied. Belangrijk aspecten hierbij zijn  dat de architectonische- en cultuurwaarde van het stationsgebouw in tact blijft en dat de veiligheid op het spoor wordt gewaarborgd.

Hogere snelheid

Station Naarden-Bussum is momenteel een knelpunt in de huidige dienstregeling. Door aanpassingen aan het spoor is het straks mogelijk om de snelheid te verhogen van 80 naar 130 km/u. Hierdoor is  er een dienstregeling mogelijk  die aansluit op de behoeften van reizigers  in Naarden Bussum en de regio.  Om de hogere snelheid te bereiken wordt de bocht tussen Naarden-Bussum en het Naardermeer  verruimd. Het resultaat hiervan is dat er per dag meer treinen over het spoor kunnen rijden.

Aanpassingen aan station en perron noodzakelijk

Doordat het aantal sporen van vijf naar twee wordt teruggebracht, leidt dit tot andere loopstromen en intensiever gebruik van het station en de perrons. Hierdoor zijn aanpassingen aan station en perron noodzakelijk. Looproutes worden aangepast en er komen eigentijdse voorzieningen op het station. In het project wordt er intensief samengewerkt tussen ProRail, gemeente Gooische Meren en NS Stations.

Rotterdam Alexander

Het vernieuwingsproject station Rotterdam Alexander is een unieke samenwerking van  RET, NS Stations, NS Reizigers, ProRail, Gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de potentie van het OV knooppunt optimaal te benutten en het te transformeren tot een modern multimodaal OV-knooppunt waarbij de reiziger centraal staat.

Betere overstapmogelijkheden tussen trein en metro

In het station worden de overstapmogelijkheden tussen trein en metro geoptimaliseerd. Door het doortrekken van de metroperrons tot in het stationsgebouw en de metro’s direct te laten halteren aan de stationshal worden de loopafstanden aanzienlijk verkort, zowel naar de trein als aansluitingen op de andere voorzieningen als bus, P+R, K+R en fietsenstallingen. Het wachten op de metroperrons wordt er comfortabeler (beschutting tegen regen en wind). Er komt een apart bypass tussen het treinperron richting Rotterdam CS en het metroperron richting Rotterdam Centraal waardoor deze overstapmogelijkheid aanzienlijk korter en vooral veiliger wordt doordat de reiziger niet meer de gelijkvloerse metrokruising hoeft te nemen. Al deze maatregelen maken het de reiziger gemakkelijker. De transformatie zorgt dat het OV-knooppunt een waardig alternatief wordt voor de automobilist in de file.

Stationshal vernieuwd

In de vernieuwde stationshal is straks geen onderscheid meer tussen metro- en treindomein. De stationshal is de plek waar alle reizigers zich voorbereiden op de reis of op het vervolg van de reis.. De reizigersstromen worden gebundeld wat zorgt voor toename van de sociale veiligheid. De toevoeging van winkels in het station maken dat er ook in de avonduren toezicht is op de stationshal. De transparante gevel met een levendige plint draagt ook positief bij zien en gezien worden. Ook worden de liften verplaatst en transparant uitgevoerd, meer in het zicht op de perrons. Daarnaast wordt de transferruimte op de perrons uitgebreid om de toekomstige reizigersstromen beter te kunnen faciliteren.