Naar content

Hoofdnavigatie

Overige stations in verbouwing

Naast de grote sleutelprojecten verbouwen NS en ProRail een groot aantal andere stations, zodat ook dit in de toekomst prettige en veilige plekken zijn voor steeds meer reizigers.


Heerlen

De verbouwing van station Heerlen maakt onderdeel uit van een totale metamorfose van het stationsgebied. In het ‘Maankwartier’ wordt een aantrekkelijke stationsomgeving gecreëerd met een combinatie van wonen, werken en winkelen. Het spoor als barrière tussen twee stadsdelen verdwijnt. De werkzaamheden zijn eind 2011 gestart. Naar verwachting is het station eind augustus/begin september 2019 gereed. 

Kunstenaar Michel Huisman bedacht Maankwartier. Het is een kleine stad in een stad met een eigen realiteit. Met een nieuw station, winkels en cafés, een hotel, kantoren, terrassen en woningen op verschillende bouwlagen. 

De verbouwing van station Heerlen maakt onderdeel uit van een totale metamorfose van het stationsgebied. In het ‘Maankwartier’ wordt een aantrekkelijke stationsomgeving gecreëerd met een combinatie van wonen, werken en winkelen. Het spoor als barrière tussen twee stadsdelen verdwijnt. Eind augustus 2018 is de aannemer, Mobilis-TBI, gestart met de bouw van het nieuw station van Heerlen. Ze gaan o.a. de serreconstructie van de stationshal realiseren, trappen en roltrappen bouwen inclusief overkappingen, liften aanleggen en nieuw perronmeubilair plaatsen. Tijdens de eerste buitendienststellingen zijn onder meer de perronkappen gesloopt, damwanden aangebracht en funderingen geboord. 

Naarden-Bussum

Op termijn worden er meer reizigers verwacht op station Naarden-Bussum. Dit vraagt om aanpassingen  aan het spoor, het station en het stationsgebied. Belangrijk aspecten hierbij zijn dat de architectonische en cultuurwaarde van het stationsgebouw in tact blijft en dat de veiligheid op het spoor wordt gewaarborgd.

Aanpassingen aan het spoor

Station Naarden-Bussum is momenteel een knelpunt in de huidige dienstregeling. Het station Naarden-Bussum en de sporen rondom zijn toe aan een vernieuwingsslag: het aantal sporen wordt teruggebracht van 5 naar 2. Hierdoor kunnen treinen in de toekomst veiliger en sneller doorrijden, is de kans op storingen kleiner en er ontstaat een andere treinenloop op het station. De bocht tussen Naarden-Bussum en het Naardermeer wordt verruimd. Het resultaat hiervan is dat er per dag meer treinen over het spoor kunnen rijden.

Doordat het aantal sporen van vijf naar twee wordt teruggebracht, leidt dit tot andere loopstromen en ander gebruik van het station en de perrons. Hierdoor zijn aanpassingen aan station en de perrons noodzakelijk en worden looproutes aangepast. In het project wordt er intensief samengewerkt tussen ProRail, gemeente Gooische Meren en NS Stations.

Als gevolg van het verwijderen van de 3 sporen komt er ruimte beschikbaar aan de westzijde van het station. Deze westzijde zal opnieuw ingericht worden met onder andere een nieuwe entree, een nieuwe P+R en extra plek voor fietsen. 

Partijen gaan investeren in het monumentale stationsgebouw om deze weer in ere te herstellen. Daarbij zal er ook invulling gezocht worden voor een aantal leegstaande ruimtes waardoor het stationsgebied levendiger zal worden en het verblijf op het station aangenamer wordt.

Via de nieuwsbrief van de gemeente Gooise Meren wordt belangstellenden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.gooisemeren.nl.

Rotterdam Alexander

Het vernieuwingsproject station Rotterdam Alexander is een samenwerking van  RET, NS Stations, NS Reizigers, ProRail, Gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de potentie van het OV knooppunt optimaal te benutten en het te transformeren tot een modern multimodaal OV-knooppunt waarbij de reiziger centraal staat.

Betere overstapmogelijkheden tussen trein en metro

In het station worden de overstapmogelijkheden tussen trein en metro geoptimaliseerd. Door het doortrekken van de metroperrons tot in het stationsgebouw en de metro’s direct te laten halteren aan de stationshal worden de loopafstanden aanzienlijk verkort, zowel naar de trein als aansluitingen op de andere voorzieningen als bus, P+R, Kiss+Ride en fietsenstallingen. Het wachten op de metroperrons wordt er comfortabeler (beschutting tegen regen en wind). Er komt een apart bypass tussen het treinperron en het metroperron richting Rotterdam Centraal. De overstapmogelijkheid wordt daardoor aanzienlijk korter en vooral veiliger doordat de reiziger niet meer de gelijkvloerse metrokruising hoeft te nemen. Al deze maatregelen maken het de reiziger gemakkelijker. De transformatie zorgt dat het OV-knooppunt een waardig alternatief wordt voor de automobilist in de file.

Stationshal vernieuwd

In de vernieuwde stationshal is straks geen onderscheid meer tussen metro- en treindomein. De stationshal is de plek waar alle reizigers zich voorbereiden op de reis of op het vervolg van de reis.. De reizigersstromen worden gebundeld wat zorgt voor toename van de sociale veiligheid. De toevoeging van winkels in het station maken dat er ook in de avonduren toezicht is op de stationshal. De transparante gevel met een levendige plint draagt ook positief bij zien en gezien worden. Ook worden de liften verplaatst en transparant uitgevoerd, meer in het zicht op de perrons. Daarnaast wordt de transferruimte op de perrons uitgebreid om de toekomstige reizigersstromen beter te kunnen faciliteren.

Naar verwachting is het volledige station in het voorjaar van 2020 helemaal gereed. Reizigers kunnen al eerder bepaalde delen van het nieuwe station gebruiken.

Maastricht

Monumentale onderdelen van station Maastricht worden gerestaureerd, zoals mogelijke oude muurschilderingen achter een wand van de AH to go en een oud fonteintje in het casco van GWK Travelex. De geplande oplevering is eind 2019 / begin 2020.

Gouda

De komende jaren wordt gewerkt aan de transformatie van het zuidelijk stationsgebied door de gemeente Gouda, ProRail en NS. Dit gebeurt onder andere door de bouw van twee fietsenstallingen, een nieuw busstation, verbetering van de toegang van het station, meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer, verbreding trottoirs, goede looproute naar de binnenstad en een groene en duurzame inrichting. 

Dit is mede mogelijk door financiële ondersteuning van de provincie Zuid-Holland. De planning is dat in 2020 de herinrichting van het station, de bouw van de fietsenstalling en de inrichting van de buitenruimte gereed is.