Naar content

Hoofdnavigatie

Naar content

Hoofdnavigatie

Naarden-Bussum

Op termijn worden er meer reizigers verwacht op station Naarden-Bussum. Dit vraagt om aanpassingen aan het spoor, het station en het stationsgebied. Belangrijk aspecten hierbij zijn dat de architectonische en cultuurwaarde van het stationsgebouw in tact blijft en dat de veiligheid op het spoor wordt gewaarborgd.


Aanpassingen aan het spoor

In de zomer van 2019 is het spoor rondom station Naarden-Bussum aangepast van 5 naar 2 sporen en zijn wissels verwijderd. Hierdoor kunnen treinen veiliger en sneller doorrijden, is de kans op storingen kleiner en er ontstaat een andere treinenloop op het station. De bocht tussen Naarden-Bussum en het Naardermeer is verruimd. Het resultaat hiervan is dat er per dag meer treinen over het spoor kunnen rijden.

Doordat het aantal sporen van vijf naar twee is teruggebracht, leidt dit tot andere loopstromen en ander gebruik van het station en de perrons. Hierdoor zijn aanpassingen aan station en de perrons noodzakelijk en worden looproutes aangepast. In het project wordt er intensief samengewerkt tussen ProRail, gemeente Gooische Meren en NS Stations.

Als gevolg van het verwijderen van de 3 sporen komt er ruimte beschikbaar aan de westzijde van het station. Deze westzijde zal opnieuw ingericht worden met onder andere een nieuwe entree, een nieuwe P+R en extra plek voor fietsen. 

Partijen gaan investeren in het monumentale stationsgebouw om deze weer in ere te herstellen. Daarbij zal er ook invulling gezocht worden voor een aantal leegstaande ruimtes waardoor het stationsgebied levendiger zal worden en het verblijf op het station aangenamer wordt.

Via de nieuwsbrief van de gemeente Gooise Meren wordt belangstellenden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.gooisemeren.nl.