Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Zwolle

Station Zwolle is een belangrijk spoorwegknooppunt in Noordoost-Nederland met lijnen in 8 richtingen. Samen met het bus knooppunt met 24 haltes is het station het centrum van het regionale openbaar vervoernetwerk. Op en rondom station Zwolle stappen er dagelijks zo’n 52.000 reizigers in, over of uit en de verwachting is dat dit er de komende jaren nog meer worden.


Bij het opstellen van de Omgevingsvisie (de toekomstvisie op de stad) is op stedelijk niveau de ambitie uitgesproken dat de historische binnenstad, de stationsomgeving en Hanzeland als één samenhangend nieuw centrumgebied gaan functioneren. Door de ligging van het stationsgebied is er ruimte voor een mooie mix van verschillende functies in het gebied zoals cultuur, onderwijs, wonen en werken.

ProRail, NS, provincie Overijssel en gemeente Zwolle werken aan diverse projecten en plannen die het station en het omliggende gebied geschikt moeten maken voor de toekomst.

Werkzaamheden in de spoorzone

Busperron en tunnel

Inmiddels is er al veel gerealiseerd. Er is een nieuw busperron gemaakt voor alle stads- en streekbussen aan de zuidkant van het station. Dat perron is – net als de treinperrons – rechtsreeks vanuit de nieuwe voetgangerstunnel toegankelijk. Overstappen van bus naar trein en andersom wordt dus veel makkelijker. De bussen uit het noorden en westen kunnen via de nieuwe busbrug over het spoor snel het busperron bereiken.

Nieuw P+R terrein

Sinds oktober 2020  parkeren treinreizigers van NS en Blauwnet met korting op het nieuwe P+R terrein aan de Hanzelaan. Bij de aanleg van het P+R terrein is rekening gehouden met de wensen van deze tijd. Zo is er een voorziening gemaakt voor het infiltreren van regenwater in de ondergrond en zijn er uiteraard laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s (en een Greenwheels auto). Om het in- en uitrijden voor bezoekers gemakkelijker en sneller te laten verlopen, wordt er gebruik gemaakt van kentekenherkenning. Het terrein biedt ruimte aan 200 auto’s.

Stationsgebouw

Ook het monumentale stationsgebouw wordt aangepakt. Het gebouw wordt eerst intern gestript, de gevel wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat en de technische installaties worden vernieuwd. Tot slot wordt het gebouw gereed gemaakt voor horeca en overige huurders. Naar verwachting zomer 2021 opent het vernieuwde stationsgebouw haar deuren voor reizigers en bezoekers.

Ondergrondse Fietsenstalling

Eind 2020 kunnen bewoners en bezoekers van Zwolle die met de fiets via het station Zwolle reizen, hun fiets veilig en droog stallen in een lichte en ruime parkeervoorziening van de stad onder het Stationsplein. De nieuwe ondergrondse fietsenstalling Stationsplein heeft plaats voor ruim 5.500 fietsen. ProRail behartigt tijdens de uitvoering de belangen van het ministerie van I&W. NS exploiteert de nieuwe fietsenstalling voor de gemeente Zwolle.

Stationsplein

De openbare ruimte rondom het station wint aan kwaliteit. Er wordt gewerkt aan een nieuw voorplein dat naar verwachting voorjaar 2020 gereed is en twee duidelijk herkenbare entrees. Een aantal van de winkels op het perron, die het zicht wegnemen vanaf de centrumzijde, krijgen een plek in het gerenoveerde stationsgebouw. Ook de zuidkant krijgt op termijn een aantrekkelijk stationsplein. Het vervoer per bus, trein, fiets, auto of te voet sluit hier straks naadloos op elkaar aan.

De gemeente Zwolle werkt de komende jaren samen met ProRail, NS en de provincie Overijssel aan de verdere verbetering van het station tot een goed werkend openbaar vervoersknooppunt, waar reizigers en bewoners zich plezierig voelen.

Meer informatie

Benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen van Spoorzone Zwolle? Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in de spoorzone Zwolle meld je dan aan voor de nieuwsbrief via spoorzone@zwolle.nl of kijk op www.zwolle.nl/spoorzone.