Naar content

Hoofdnavigatie

Naar content

Hoofdnavigatie

Zwolle

Zwolle wil haar strategische positie als uitstekend bereikbaar schakelpunt tussen de Randstad en het Noorden nog beter benutten. Dit geldt ook voor station Zwolle als het belangrijkste spoorwegknooppunt van Noordoost-Nederland met lijnen in 8 richtingen. Samen met het bus knooppunt met 24 haltes is het station het centrum van het regionale openbaar vervoernetwerk.


Bij het opstellen van de Omgevingsvisie (de toekomstvisie op de stad) is op stedelijk niveau de ambitie uitgesproken dat de historische binnenstad, de stationsomgeving en Hanzeland als één samenhangend nieuw centrumgebied gaan functioneren. Door de ligging van het stationsgebied is er ruimte voor verschillende functies in het gebied. Denk hierbij aan een mix van cultuur, onderwijs, wonen en werken.

ProRail, NS, provincie Overijssel en gemeente Zwolle werken aan diverse projecten en plannen die dit gebied geschikt moeten maken voor de toekomst.

Werkzaamheden in de spoorzone

Het stationsgebied van Zwolle wordt straks een aantrekkelijk en levendig gebied dat een logische verbinding vormt met de binnenstad. Op en rondom station Zwolle stappen er dagelijks zo’n 52.000 reizigers in, over of uit. In 2021 zijn dat er naar verwachting ruim 60.000. Deze toename vraagt om flinke aanpassingen aan het station. Met de realisatie van de  nieuwe reizigerstunnel en het vierde perron is het station geschikt voor nog meer reizigers. Om al die reizigers comfortabel te laten reizen zijn er echter nog meer aanpassingen nodig.

Verbinding

Er komt één nieuw busperron voor alle stads- en streekbussen aan de zuidkant van het station. Dat perron is – net als de treinperrons – rechtsreeks vanuit de nieuwe tunnel toegankelijk. Overstappen van bus naar trein en andersom wordt dus veel makkelijker. De bussen uit het noorden en westen kunnen via de nieuwe busbrug over het spoor snel het busperron bereiken.

Ook komen er meer fietsenstallingen. De Hanzelaan en de Oosterlaan krijgen extra rekken en vanaf 2020 komt er een ondergrondse stalling onder het stationsplein. De openbare ruimte rondom het station wint aan kwaliteit. Er komt een nieuw voorplein en twee duidelijk herkenbare entrees en ook de zuidkant krijgt op termijn een aantrekkelijk stationsplein. Het vervoer per bus, trein, fiets, auto of te voet sluit hier straks naadloos op elkaar aan.

De gemeente Zwolle werkt de komende jaren samen met ProRail, NS en de provincie Overijssel aan de verdere verbetering van het station tot een goed werkend openbaar vervoersknooppunt, waar reizigers en bewoners zich plezierig voelen.

Meer informatie

Benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen van Spoorzone Zwolle? Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in de spoorzone Zwolle meld je dan aan voor de nieuwsbrief via spoorzone@zwolle.nl of kijk op www.zwolle.nl/spoorzone.