Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Deelnemersvoorwaarden NS Extra

Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan NS Extra, het loyaliteitsprogramma van NS Reizigers B.V. (“NS”).


Wat is NS Extra?

Om meer persoonlijke en relevante diensten aan klanten te kunnen bieden, heeft NS: NS Extra. Als deelnemer aan NS Extra ontvangt de klant proactief persoonlijke diensten, zoals informatie over drukte, werkzaamheden en/of wijzigingen in de dienstregeling op het betreffende traject, een alert bij vergeten check uit en voordelen op basis van zijn persoonlijke reisgegevens.

Wie kunnen zich aanmelden?

Klanten die kunnen meedoen aan NS Extra zijn (consumenten) abonnementhouders van een NS abonnement, houders van een persoonlijke OV-chipkaart en studenten. Houders van een NS Business Card op naam van een afdeling of bedrijf en klanten met een anonieme OV chipkaart kunnen helaas niet deelnemen.

Klanten hebben een werkend e-mailadres nodig om aan NS Extra mee te kunnen doen.

Hoe meld ik mij aan?

Klanten kunnen zich het hele jaar door aanmelden voor NS extra via de aanmeldpagina op ns.nl/nsextra.

Om deze diensten te kunnen bieden, heeft NS de reisgegevens van de klant nodig. Voor deelname is vereist dat de klant bij zijn aanmelding voor NS Extra aan NS toestemming geeft om zijn reisgegevens te verwerken, uiteraard alleen voor doeleinden binnen NS Extra.

Hoe meld ik mij af?

De deelnemer kan zich te allen tijde voor NS Extra afmelden of zijn permissies wijzigen op ns.nl/nsextra of via Mijn NS. Daarnaast staat in elke e-mail die de deelnemer van NS Extra ontvangt een afmeld-/wijzigingslink waarmee de deelnemer op de afmeld-/wijzigingspagina komt. Afmelden of wijzigen van permissies kan ook altijd bij NS Klantenservice via ns.nl/klantenservice, daar staat NS dag en nacht voor haar klanten klaar. Binnen een week na afmelding worden de reisgegevens van de deelnemer verwijderd.

Inwisselen coupons

Deelnemers kunnen coupons ontvangen die inwisselbaar zijn voor bepaalde producten of diensten. De coupons die de deelnemer van NS Extra ontvangt, hebben een inwisseltermijn die duidelijk op de coupon vermeld staat. Na deze inwisseltermijn kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op het product of de dienst die hem middels de coupon is aangeboden. Deze coupons zijn niet inwisselbaar voor geld en/of andere diensten.

Geldigheid saldo

Tijdens deelname aan NS Extra kan de deelnemer een e-mail ontvangen waarin staat dat er saldo voor hem klaarstaat. Dit saldo kan de deelnemer op zijn persoonlijke OV-chipkaart laden via de NSkaartautomaat of overige OV chipkaart ophaalpunten. Het betreffende saldo staat gedurende één jaar na dagtekening van de e-mail klaar. Na dit jaar is het laden van dit betreffende saldo op de persoonlijke OV-chipkaart niet meer mogelijk.

Acties met betrekking tot reisgedrag

NS kan ook acties organiseren die gebaseerd zijn op een bepaald reisgedrag van deelnemers. Voor acties met betrekking tot het reisgedrag van de deelnemer bepaalt NS een bepaalde referentieperiode. Binnen deze referentieperiode kan NS kijken naar bepaalde criteria, zoals het al dan niet hebben van een abonnement, het aantal reizen en het tijdstip van de reizen (dal of spits) van de deelnemer tijdens deze referentieperiode. Deze criteria die NS vervolgens vaststelt, gelden als uitgangspunt voor het mogen deelnemen aan deze acties. In de maand die volgt op de referentieperiode zet NS de actie met betrekking tot het reisgedrag uit.

Wijziging en beëindiging door NS

NS behoudt zich het recht voor om NS Extra en/of deze deelnemersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde deelnemersvoorwaarden zullen worden gepubliceerd op ns.nl/nsextra en gelden vanaf de datum van hun inwerkingtreding voor alle NS Extra deelnemers. Na wijziging van deze deelnemersvoorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude. Indien de deelnemer het met de wijzigingen niet eens is, kan hij zijn deelname beëindigen zoals hiervoor bij beëindiging deelname is beschreven.

Tevens behoudt NS zich het recht voor NS Extra te beëindigen. NS zal de deelnemer daarvan minstens een week van tevoren per e-mail op de hoogte stellen. NS is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van NS Extra. De koppeling met de reisgegevens wordt binnen een week verwijderd nadat NS Extra door NS is beëindigd.

Verlies of diefstal OV-chipkaart

Als de deelnemer zijn OV-chipkaart heeft verloren of deze gestolen is, kan hij - indien het verlies is gemeld bij Trans Link Systems B.V. en hij een vervangende kaart heeft ontvangen - met de nieuwe OV-chipkaart automatisch blijven meedoen aan NS Extra.

Adreswijziging (post- en e-mailadres)

Correspondentie met betrekking tot NS Extra wordt verzonden naar het bij NS geregistreerde post- of e mailadres. Dit is het adres dat de deelnemer (bij zijn aanmelding) heeft opgegeven. In het geval van een adreswijziging of wijziging in het e-mailadres, dient de deelnemer dit aan NS door te geven via Mijn NS of NS Klantenservice. NS staat dag en nacht voor haar klanten klaar.

Privacy

NS houdt zich aan de vereisten van de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het uitgebreide privacy statement verwijzen wij naar deze link. Daarin staat omschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe en voor welke doeleinden NS met de persoonsgegevens omgaat en hoe men zich tegen bepaalde verwerkingen kan verzetten.

Aansprakelijkheid NS

NS doet haar uiterste best om deelnemers optimaal gebruik te kunnen laten maken van haar services in het kader van NS Extra. Desalniettemin kan NS, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook gerelateerd aan NS Extra, waaronder maar niet beperkt tot vertragingen in levering, bezorgfouten, verbindingsproblemen, verlies van data of andere onregelmatigheden.

Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid die NS besteedt aan haar service en aan NS Extra, kan het voorkomen dat de deelnemer niet tevreden is. De deelnemer kan zijn klacht kenbaar maken via een privébericht op Twitter of Facebook of telefonisch bij NS Klantenservice. NS staat dag en nacht voor haar klanten klaar.

Overige voorwaarden

Onverminderd het bepaalde in deze deelnemersvoorwaarden zijn op de abonnementen, producten, reizen en betalingen de daarvoor geldende algemene voorwaarden en/of productvoorwaarden van toepassing. Zie ns.nl/voorwaarden voor de toepasselijke voorwaarden.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Een geschil kan uitsluitend aan een bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.