Naar content

Hoofdnavigatie

Voorwaarden Ontspoord

Let op: adviesleeftijd is 16 jaar of ouder


Toepasselijkheid voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op je aanmelding voor en het gebruikmaken van ‘Ontspoord’ op je mobiele telefoon. ‘Ontspoord’ word je aangeboden door NS Reizigers B.V. (NS).
 • Door je aan te melden voor ‘Ontspoord’ zoals hieronder omschreven, ga je akkoord met deze voorwaarden. 
 • Deze voorwaarden laten de andere voorwaarden, zoals de algemene vervoervoorwaarden van NS (AVR-NS) die gelden wanneer je reist met NS, maar ook het NS Privacystatement, onverlet.

Hoe meld je je aan?

 • Stuur om je aan te melden een WhatsApp bericht met “ONTSPOORD AAN” naar 06-57 54 46 57. Met dit bericht geef je NS toestemming om je telefoonnummer op te slaan en te gebruiken voor Ontspoord.
 • Na aanmelding ontvang je een bevestiging van NS van je aanmelding en word je toegevoegd aan de NS verzendlijst voor Ontspoord.
 • Aanmelden voor Ontspoord is mogelijk van 22 januari 2019 tot en met 27 januari 2019, 20:00 uur.
 • Er kunnen maximaal 500 mensen deelnemen aan Ontspoord. Melden zich meer dan 500 mensen aan, dan ontvangen de aanmeldingen na nummer 500 een bericht dat zij helaas niet meer mee kunnen doen. Deze nummers worden meteen verwijderd uit de systemen van NS. 

Hoe meld je je af?

 • Als je je wilt afmelden voor Ontspoord, dan stuur je het bericht “ONTSPOORD UIT” naar 06-57 54 46 57.
 • Als je je afmeldt, ontvang je geen WhatsApp-berichten meer. Je ontvangt een bevestiging van de afmelding.
 • Na afmelding kun je de gebruikte telefoonnummers verwijderen. De gebruikte telefoonnummers zijn:   
  • 06-47 15 76 38 (Sarah)
  • 06-47 71 44 21 (Hans chef)
  • 06-16 27 36 07 (Zarifa)
  • 06-82 51 58 85 (Jens Tinder)
  • 06-26 17 33 69 (Mams)
  • 06-47 47 73 96 (Paps)
  • 06-82 40 97 51 (Anoniem)
 • De gegevens worden na afmelding verwijderd uit de verzendlijsten en uit de systemen.

Hoe werkt het?

 • Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je aanmelding en word je toegevoegd aan de verzendlijst voor de Ontspoord.
 • Bij de bevestiging worden zeven contactpersonen door NS meegestuurd. Deze contactpersonen moet je opslaan in je contactpersonen op je mobiele telefoon, anders kun je geen berichten van Ontspoord ontvangen.
 • In de periode van 28 januari 2019 t/m 1 februari 2019 ontvang je de berichten voornamelijk tijdens de spitsuren van de trein, d.w.z. tussen 6:30 uur en 9:00 uur en tussen 16:00 uur en 18:30 uur. Je ontvangt maximaal 42 WhatsApp-berichten per dag. In totaal gedurende 5 dagen ontvang je maximaal 210 berichten.
 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan het aanmelden voor en het gebruikmaken van Ontspoord. Je betaalt alleen je gebruikelijke kosten voor het gebruik van internet op je mobiele telefoon.
 • Hoewel het mogelijk is om WhatsApp-berichten terug te sturen, zal er niet gereageerd worden op deze berichten. We vragen je daarom om geen berichten terug te sturen.

Privacy / gebruik telefoonnummer

 • NS vraagt de deelnemer om bij aanmelding voor de actie zijn of haar naam en telefoonnummer te verstrekken aan NS. NS verstrekt deze gegevens aan Johnny Wonder BV, uitvoerder van Ontspoord. Door de actievoorwaarden te accepteren, ga je hiermee akkoord. 
 • Johnny Wonder BV gebruikt deze persoonsgegevens voor geen enkel ander doel dan voor het versturen van berichten betreffende Ontspoord, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Nadat het laatste bericht van Ontspoord is verstuurd, worden alle door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens verwijderd. 
 • NS & Johnny Wonder BV mogen de persoonsgegevens gedurende de actie opnemen in hun gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Nadat het laatste WhatsApp-bericht is verstuurd op 1 februari 2019, worden de gegevens verwijderd uit de verzendlijsten en de systemen van Johnny Wonder BV en van NS. 
 • Voor meer informatie over het privacybeleid van NS, zie: www.ns.nl/privacy.

Fictieve personages

 • Alle personen die te zien en/of horen zijn in Ontspoord, zijn fictieve personages. De mensen die zichtbaar zijn, zijn allen acteurs.

Adviesleeftijd

 • De adviesleeftijd is 16 jaar en ouder. In verband met inhoud die als schokkend kan worden ervaren, adviseren wij voor Ontspoord een leeftijd van 16 jaar of ouder. 

Aansprakelijkheid NS

 • NS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de goede organisatie en uitvoering van Ontspoord. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig is of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten kunnen NS niet worden tegengeworpen, noch enige verplichting en/of aansprakelijkheid voor NS doen ontstaan.
 • NS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan Ontspoord. Evenmin is NS verantwoordelijk voor de gevolgen van storingen van (internet op) de mobiele telefoon.

Wijziging Ontspoord en voorwaarden

 • NS mag Ontspoord en/of deze voorwaarden gedurende de looptijd van Ontspoord naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, dan wel zonder opgave van reden staken, zonder dat NS daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden. 

Productvoorwaarden WhatsApp

Vragen en/of klachten

 • Vragen, opmerkingen en/of klachten over Ontspoord kunnen worden gericht aan info@johnnywonder.nl, o.v.v. “Ontspoord”.

Utrecht, januari 2019