Naar content

Hoofdnavigatie

HRM in de Overheid

Donderdag 11 april 2019 van 9.00 - 17:30 uur


HRM in de Overheid is al 7 jaar succesvol als het platform voor en door HR professionals, directie/bestuur en gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid.

Na 5 succesvolle edities van het jaarcongres HRM in de Overheid, is het tijd voor een nieuwe reeks van 5 congressen waarbij de veranderingen van arbeidsmarkt en overheid, de toekomst van HR en werk centraal staat. Waar kunt u van elkaar leren, kennis en ervaring delen en samenwerken aan HRM in de Overheid 2020? De komende 5 edities werken wij aan de volgende missie:

  • Vertrouwen. De positionering van HR en rol in het begeleiden van de organisatieverandering als ook bij de menskant van verandering. Op het snijvlak van welzijn als betrokkenheid en verandering van binnenuit.
  • Verbinden. Professioneel HR gaat op zoek naar de synergie en verbindende kracht tussen mensen én organisaties. De dialoog met gemeentesecretaris en portefeuillehouder en de verbinding leggen tussen HR ambities in relatie tot de organisatiestrategie. Alsook de netwerk rol van overheidsorganisaties onderling.
  • Vernieuwen. De overheid is een dynamische omgeving die voortdurend verandert, er is noodzaak tot het innoveren van de dienstverlening en permanent leren om te kunnen veranderen. Naar een wendbare innovatieve arbeidsorganisatie, die open staat voor verandering van koers, van doelen, van aanpak, van inzichten…
  • Vooruitkijken. Het vormgeven van toekomstbestendig overheidswerkgeverschap, met pro-activiteit, passie en lef.

Een congres specifiek gericht op de HR ontwikkelingen van de overheid
Wij bieden tijdens HRM in de Overheid een sterk inhoudelijk programma waarbij “denken – doen – delen” centraal staat, met uiteraard aandacht voor reflectie en netwerken. Wij bieden:

  • Inspirerende top keynotes
  • Praktijkcases
  • Workshoplezingen
  • Interactieve deelsessies
  • Uitgebreide Informatiemarkt met standen
  • Netwerken met vakgenoten

Datum en plaats
HRM in de Overheid vindt plaats op donderdag 11 april 2019 in het Spant te Bussum.