Hoofdnavigatie

Naar content

Natuurmonumenten bespaart

Als uw bedrijf meer dan 100.000 hectare natuurlandschap beheert, zit duurzaam ondernemen in uw natuur. Natuurmonumenten stimuleert het OV-gebruik bij haar medewerkers met de NS-Business Card en bespaart jaarlijks 300 ton aan CO2.


Natuurmonumenten stimuleert OV met het oog op CO2-besparing

“Op het gebied van mobiliteit kiezen we met de NS-Business Card voor het openbaar vervoer en de fiets”, zegt HR manager Ron Adelaar. “Jaarlijks leggen onze medewerkers zo’n 1,5 miljoen kilometer af met het openbaar vervoer en besparen zo 300 ton CO2. Daar had je anders 50 hectare bos voor nodig gehad.”

Al vanaf haar oprichting staat bij Natuurmonumenten duurzame OV en fietsen bovenaan de hiërarchie. Adelaar: “Niemand heeft een auto van de zaak. Ook de directeur niet. Je kunt wel een treinabonnement krijgen. Zo’n type organisatie zijn we.” In 2007 werd de voorkeur voor het openbaar vervoer nogmaals bevestigd in het nieuwe vervoersbeleid: Alle medewerkers hebben recht op gratis openbaar vervoer en op een fietsvergoeding even groot als de autovergoeding.

Vrije vervoerskeuze

Afhankelijk van hun woonplaats en functie kunnen alle 725 medewerkers sinds januari 2014 een NS-Business Card met Traject Vrij, Trein Vrij of Dal abonnement of een NS-Business Card zonder abonnement krijgen. “Werk je op kantoor, dan is het openbaar vervoer een goede optie. Dat is het niet voor bijvoorbeeld een boswachter in één van onze 355 natuurgebieden. Die reist dus met de auto, maar krijgt slechts een maximaal aantal kilometers vergoed. Daarnaast verkiest een percentage de auto door persoonlijke omstandigheden. Denk aan mensen met kinderen op de opvang”, zegt Adelaar.

Aanvullende diensten

Natuurmonumenten stimuleert het OV niet alleen door de volledige vergoeding, maar ook door alle aanvullende diensten van de NS-Business Card ter beschikking te stellen. “We maken de drempel om van het OV gebruik te maken zo laag mogelijk”, legt Adelaar uit. “Niet iedereen woont of werkt vlakbij het station. Dan zijn diensten als Greenwheels of de OV-fiets een uitkomst. OV-fiets wordt trouwens ontzettend veel gebruikt. Ik denk wel door één op de 4 medewerkers. Het is dan ook een reisproduct dat goed past bij onze organisatie en de reisbehoefte van onze medewerkers.”

Draagt bij aan beleidsdoelen

De NS-Business Card sluit goed aan bij de groene organisatie Natuurmonumenten en het beleid op verschillende gebieden. “Neem het Nieuwe Werken. We hebben medewerkers gefaciliteerd om te werken waar en wanneer ze willen. We hebben dus ook flexibelere werktijden. Het Nieuwe Werken resulteert in ander reisgedrag, bijvoorbeeld na de spits. Er zijn ook minder reisbewegingen. Met de NS-Business Card kunnen we daar goed op inspelen”, aldus Adelaar.

50 hectare bos

CO2-besparing is een belangrijke doelstelling van Natuurmonumenten. “Ten opzichte van 2013 hebben we een daling van 2% gerealiseerd. Daar hebben de kilometers die met de trein zijn afgelegd, en dus niet met de auto, een belangrijke bijdrage aan geleverd. En vlak het aantal gefietste kilometers niet uit. Er wordt jaarlijks 1,5 miljoen kilometer met het openbaar vervoer afgelegd, een besparing van 300 ton CO2. Om dat weer om te zetten naar zuurstof is 50 hectare bos nodig, een terrein van 1 x 0,5 km. Dat is nu weer beschikbaar voor anderen”, zegt Adelaar. “Wij zien nog steeds een toename van het OV- en fietsgebruik bij onze medewerkers en een afname van het aantal gereden zakelijke kilometers. Dat is mede toe te schrijven aan het gemak van de NS-Business Card.”