Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

NZMO 2021

Thuiswerken is een blijvend fenomeen. Voor corona werd er gemiddeld 20 procent van de totale werktijd thuis gewerkt, na corona is de verwachting dat werknemers 40 procent van hun tijd thuiswerken. Desalniettemin: vooral berijders van zakenauto’s verwachten voor 2022 een stevige toename van het totaal aantal kilometers tot zelfs gemiddeld 3% meer dan vóór corona.
Download het NZMO rapport
Loading...
Fietser bij station
Artikel
Leestijd: 3 minuten
Resultaten van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek
Bovenstaande blijkt uit het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) op basis van een enquête onder ruim 3.300 zakelijke reizigers en 700 bedrijven. Het onderzoek is een initiatief van vakblad Automobiel Management, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDC, NS en RET en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau VMS | Insight.
Hoe zit het met de auto?
Voor de groei van het aantal autokilometers zijn verschillende verklaringen. Goede economische vooruitzichten al dan niet in combinatie met verwachte bedrijfsgroei zijn de belangrijkste aanjagers voor de inzet van extra auto’s. Bovendien speelt de krapte op de arbeidsmarkt mee. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat een auto van de zaak een werkgever aantrekkelijker maakt. Twee opmerkingen hierbij: het onderzoek vond plaats voor de recente ontwikkelingen in Oekraïne. Over de effecten hiervan - denk aan de economische vooruitzichten en de hoge brandstofprijzen - kunnen we niets zeggen. En daarnaast: de toename in kilometers wordt relatief vaker gezien bij de kleinere wagenparken. Grotere bedrijven met grotere wagenparken werken meer thuis en rijden daardoor minder kilometers.
En reizen met het openbaar vervoer? 
De ov-reisfrequentie neemt ook toe, maar in mindere mate. Treinreizigers zijn het meest terughoudend om weer te reizen, zij hebben ook het vaakst alternatieven tot hun beschikking. Toch verwacht 85 procent van hen over een jaar weer gebruik te maken van de trein. Voor de bus/tram/metro reizigers is dit 76%. Voor hen blijkt de fiets een serieus en blijvend alternatief.
Toekomst van het zakelijke mobiliteitsbeleid
Ook al groeit het aantal autokilometers, dat betekent niet dat we op oude voet verder gaan. Steeds meer bedrijven gaan actief aan de slag met hun mobiliteitsbeleid en de vergroening van het wagenpark. De prognose van de bedrijven is dat hun fleet in 2025 zal bestaan uit (gemiddeld) 42% volledig elektrisch, 4% waterstof elektrisch en 11% plug-in hybride. Kostenbesparing, flexibiliteit, keuzevrijheid en duurzaamheid zijn momenteel de belangrijke pijlers onder het zakelijke mobiliteitsbeleid. Dit biedt kansen voor onder andere het mobiliteitsbudget, MaaS, fiets van de zaak en deelauto’s.
Loading...
Man oranje shirt station
Quotes
Renate Hemerik, Voorzitter Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen:
“De autoleasesector kan een hele belangrijke rol spelen in slimmere, efficiëntere en flexibelere mobiliteit. Niet alles hoeft met de auto. Waar mogelijk willen we werkgevers helpen om patronen te doorbreken en is de fiets en het OV een goede aanvulling op het mobiliteitspakket. Als de auto wel het beste alternatief is, dan is het een goede zaak dat steeds meer werkgevers gaan voor duurzaam en elektrisch. Van alle zakelijke lease personenauto’s is inmiddels 1 op 4 voorzien van een stekker. Daarmee is de leaseauto een belangrijke schakel in de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark.”
Jan Jaap Koops, Business Development Manager RDC:
“We zien ook de komende jaren de druk op onze branche toenemen door consumententrends, marktontwikkelingen en bedrijfsmatige uitdagingen. Relaties met en kennis over de consument en de mobiliteitsmarkt worden steeds belangrijker, dit biedt volop kansen als je de juiste beslissingen neemt.”
Yfke van der Sloot, lead zakelijke markt NS:
“De accountmanagers van NS Zakelijk spreken dagelijks met bedrijven over hoe hun mobiliteitsbeleid ná corona het beste kan worden ingevuld. De inzichten uit dit onderzoek helpen ons dit gesprek te voeren. Het verduurzamen van mobiliteitsbeleid, de wens om meer gebruik te maken van OV en deelmobiliteiten en het ontzorgen van de werkgever in dit proces staan daarbij altijd hoog op de agenda. Met onze NS-Business Card in combinatie met onze nieuwe NS Go-dienstverlening kunnen wij bedrijven bij uitstek helpen om een nieuwe duurzame weg in te slaan op het gebied van mobiliteit, waarbij optimale flexibiliteit kan worden geboden.”
Jean Paul Duurland, Manager Marketing, Verkoop & Services RET:
“Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in waar de behoeften en verwachtingen van de zakelijke reizigers liggen. We zien de verwachte stijging van de OV-reisfrequentie tegemoet, zeker nu het openbaar vervoer er weer voor iedere reiziger is. Met de Mobiliteitsmanager ondersteunen we bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid door flexibel reizen mogelijk te maken en faciliteren we de registratie van het thuiswerken. Hiermee spelen we in op de veranderende mobiliteitsbehoeften.”