Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Factuurvernieuwing 2018

NS maakt het graag makkelijker voor u en daarom vernieuwen wij onze facturen. Wat er wijzigt en per wanneer leest u hieronder.


Factuurwijzigingen november 2018

Voor de facturen die u na 1 november 2018 van ons ontvangt, geldt dat er een aantal zaken is gewijzigd. 

Wat is er veranderd? 

 • U ontvangt geen afzonderlijke debet- en creditfactuur meer. Alle debet- en creditbedragen worden in 1 factuur verwerkt. 
 • De opmaak van de factuur en de factuurspecificatie (PDF-format) en een aantal benamingen zijn aangepast. 

E-facturatie 

De factuur zal ook als UBL-bestand, in de vorm van een e-factuur, beschikbaar worden gemaakt. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het moment en de manier waarop wij e-facturatie invoeren. 

Factuurwijzigingen oktober 2018

Per oktober 2018 is het transactieoverzicht (CSV-format) en het ‘Overzicht te factureren transacties’ overzichtelijker geworden, doordat wij de opmaak ervan hebben aangepast. 

Verwerkt u het transactieoverzicht geautomatiseerd in uw administratie, dan betekent dit mogelijk dat er een aanpassing nodig is aan uw systemen. 

Wat is er veranderd? 

In het transactieoverzicht is het scheidingsteken puntkomma (;) vervangen door een pipe (|). Ook zijn de volgende kolommen aan het transactieoverzicht toegevoegd: 

 • ‘Dienstverlener’ 
 • ‘Kenmerk’ 
 • 'BTW-bedrag' 
 • ‘BTW-percentage’ 
 • ‘Propositie-elementcode’ 
 • ‘Propositie-elementnaam’ 
 • ‘Transactievolgnummer’ 
 • ‘Indicatie-PotentiëleStaffelkorting’ 

Daarbij zijn de velden ‘Land’, ‘BTW Laag afrondingsverschil’ en ‘BTW Hoog afrondingsverschil’ aan de header toegevoegd. 

Omdat een aantal kolommen niet werd gebruikt, zijn ze verwijderd. Het betreft de kolommen: 

 • ‘Reis’ 
 • ‘Via’ 
 • ‘Toeslag’ 
 • ‘Boekingskosten’ 
 • ‘Eventuele correcties’ 
 • ‘Kaartnummer’ 

Daarbij is  het veld ‘Instellingscode’ uit de header verwijderd. 

Ook de naamgeving van het, in Mijn NS Zakelijk te vinden, ‘Overzicht te factureren transacties’ is veranderd. De nieuwe naam wordt: ‘OTFT_klantnaam_overeenkomstnummer_JJJJ-MM-DD.zip’. 

Bovengenoemde wijzigingen zijn met terugwerkende kracht doorgevoerd, dus gelden ook voor bijlagen van facturen die u eerder dan oktober 2018 van ons heeft ontvangen. Wanneer u na 1 oktober 2018 een factuur van vóór 1 oktober 2018 inziet of downloadt, wordt deze in de nieuwe opmaak weergegeven. 

Downloads

Hieronder kunt u verschillende voorbeelden van factuur, transactieoverzicht of factuurspecificatie inzien en downloaden.