Naar content

Hoofdnavigatie

Loonbelastingsaspecten

Met de NS-Business Card reist u eenvoudig met het openbaar vervoer. Alle ritten worden op maandelijkse basis achteraf gefactureerd. Op de factuur staat het BTW-bedrag gespecificeerd. Hieronder wordt vanuit een BTW en loonbelasting perspectief ingegaan op de verstrekking en het gebruik van de NS-Business Card.


Wat wordt verstaan onder de Werkkostenregeling (WKR)?

Als werkgever heeft u te maken  met de Werkkostenregeling (WKR). De WKR bepaalt hoe u om kunt gaan met de loonheffingen van alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. In principe vallen alle vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers geeft onder het loon. Maar u kunt per vergoeding of verstrekking kiezen of u deze als werknemersloon of als werkkostenpost aanwijst. Hiervoor is een forfaitaire vrijstelling van 1,2% van de totale fiscale loonsom. Ook wel het werkkosten-budget genoemd. Alles wat bovenop deze 1,2% van de loonsom wordt vergoed, is belast met de 80%-eindheffing. Dit wordt de werkgeversheffing genoemd.

Wat zijn de gerichte vrijstellingen? 

Gerichte vrijstellingen zijn een aantal expliciet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen.  
Voor loon in natura geldt de Waarde in het Economisch Verkeer (WEV). Dit komt neer op de factuurwaarde inclusief BTW. Maar er is ook een aantal loon in natura bestanddelen die tegen een waarde van nihil wordt gewaardeerd (nihilwaardering). Deze hebben betrekking op voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt of verbruikt. Hierdoor komen deze bestanddelen feitelijk ook niet ten laste van het werkkostenbudget. Wanneer de vergoeding wordt behandeld als werknemersloon, dan wordt de vergoeding of verstrekking belast bij de werknemer. De werkgever draagt de belasting dan af aan de Belastingdienst