Naar content

Hoofdnavigatie

Fiscale ruimte

Met de NS-Business Card reist u eenvoudig met het openbaar vervoer. Alle ritten worden op maandelijkse basis achteraf gefactureerd. Op de factuur staat het BTW-bedrag gespecificeerd. Hieronder wordt vanuit een BTW en loonbelasting perspectief ingegaan op de verstrekking en het gebruik van de NS-Business Card.


Hoe kan ik het maximale fiscale ruimte het meeste benutten?

  • Bij verstrekkingen geldt dat alle reizen met OV, inclusief privéreizen (mits sprake is van méér dan sporadisch zakelijk gebruik) onder de gerichte vrijstelling vallen. Het is op zich dus niet nodig het werkkostenbudget aan te spreken voor de mobiliteit van uw werknemers.  
  • U kunt de werknemers die met het OV naar het werk komen belastingvrij dezelfde vergoeding geven als de werknemers die op een andere wijze naar het werk komen en € 0,19 per kilometer vergoed krijgen. Dit leidt tot een gelijke behandeling van uw personeel. Er moet dan wel voldoende ruimte zijn in het werkkostenbudget.