Naar content

Hoofdnavigatie

Fiscale aspecten

Met de NS-Business Card reist u eenvoudig met het openbaar vervoer. Alle ritten worden op maandelijkse basis achteraf gefactureerd. Op de factuur staat het BTW-bedrag gespecificeerd. Hieronder wordt vanuit een BTW en loonbelasting perspectief ingegaan op de verstrekking en het gebruik van de NS-Business Card.


BTW terugvragen

Vanuit een BTW-perspectief kan onderscheid worden gemaakt tussen ritten voor zakelijk gebruik en woon-werkverkeer/privégebruik.

Zakelijk gebruik

U kunt in beginsel de BTW aftrekken over zakelijke uitgaven, zoals zakelijk vervoer en dienstreizen. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met de btw-positie van uw onderneming.

Woon-werkverkeer/privégebruik

Voor het woon-werkverkeer ligt dat anders, omdat dit voor de BTW een privékarakter heeft. U kunt niet in alle gevallen de BTW terugvragen. Dit geldt eveneens voor privégebruik. Vervoersabonnementen die u aan werknemers verstrekt worden gezien als loon in natura. Als het bedrag van het vervoersabonnement, inclusief alle andere verstrekkingen aan uw werknemers, per saldo niet meer bedraagt dan € 227 per jaar, dan kunt u de BTW in beginsel terugvragen. Van een gemiddeld abonnement ligt de waarde hoger. Dit is geregeld in het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA). Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. Of raadpleeg uw fiscaal adviseur.

Loonbelastingsaspecten

Werkkostenregeling (WKR)

Als werkgever heeft u te maken met de Werkkostenregeling (WKR). De WKR bepaalt hoe u om kunt gaan met de loonheffingen van alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. In principe worden alle vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers geeft als loon aangemerkt. Maar u kunt per vergoeding of verstrekking kiezen of u deze als werknemersloon of als werkkostenpost aanwijst. Hiervoor is een forfaitaire vrijstelling van 1,2% van de totale fiscale loonsom van toepassing. Ook wel het werkkosten-budget of vrije ruimte genoemd. Alles wat bovenop deze 1,2% van de loonsom wordt vergoed of verstrekt en niet valt onder een gerichte vrijstelling, is belast met de 80%-eindheffing (werkgeversheffing).  Vergoedingen en verstrekkingen die vallen onder een gerichte vrijstelling en zijn aangewezen als werkkostenpost tellen echter niet mee voor de vrije ruimte.

Gerichte vrijstellingen

Gerichte vrijstellingen betreffen een aantal expliciet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen, waaronder bijvoorbeeld vergoedingen van zakelijke reiskosten inclusief woon-werkverkeer met het OV. Met andere woorden, u kunt werknemers die zakelijk en/of voor woon-werkverkeer gebruikmaken van het OV de betreffende OV-kosten onbelast vergoeden, zonder dat dit ten koste gaat van uw vrije ruimte. Daarbij geldt wel een aantal spelregels. Deze kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.