Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Spoordeelwinkel van NS Reizigers BV. Onder gebruik van de Spoordeelwinkel valt het bestellen van arrangementen. De bestelling is afgerond op het moment dat je, na betaling, de orderbevestiging ontvangt.

Begrippen

Arrangement Combinatie van toegangsbewijs en vervoerbewijs.
Aanbieder Aanbieder van de attractie, het verblijf, het evenement of andere aanbieding(en) op deze Spoordeelwinkel. De aanbieder is niet NS en de aanbieding wat betreft het vervoer is hierbij uitgezonderd.
NS NS Reizigers BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Utrecht met bezoekadres Laan van Puntenburg 100, 3500 HA Utrecht, geregistreerd bij het handelsregister.
Toegangsbewijs Verzamelterm voor ieder toegangskaartje, entreevoucher, entreebewijs, reservering - onder welke naam of noemer dan ook - dat bestelbaar is op deze site en dat recht geeft op een attractie, verblijf of evenement uitgevoerd door een derde partij, onder de voorwaarden van die partij.
Vervoerbewijs Vervoerbewijs uitgegeven door NS dat recht geeft op vervoer door NS, al dan niet in combinatie met of door een andere vervoerder, maar alleen als dat is aangegeven bij het arrangement.

Arrangementen

Toegangsbewijs in combinatie met een vervoerbewijs in vorm van e-tickets. De arrangementen die je kunt bestellen via de Spoordeelwinkel bestaan steeds uit een of meer toegangsbewijzen van een of meer aanbieders in combinatie met een of meer vervoerbewijzen van NS.

Persoonsgebonden en verbod op doorverkoop

De toegangsbewijzen en vervoerbewijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Je kunt ze dus niet doorverkopen of weggeven, tenzij het tegendeel is aangegeven in de voorwaarden van het betreffende arrangement. Spoordeelwinkel.nl biedt arrangementen voor consumenten. Wij geven daarom geen factuur met BTW-specificatie af. Een persoonsgebonden toegangsbewijs of persoonsgebonden vervoerbewijs mag alleen worden gebruikt door de aangegeven persoon in overeenstemming met de daarvoor geldende product- of gebruiksvoorwaarden. Je mag de toegangsbewijzen niet zonder expliciete toestemming van de aanbieder gebruiken ter promotie van je eigen producten of diensten of voor overige commerciële doeleinden, met of zonder winstoogmerk. De rechten van de aanbieder bij overtreding van zo’n verbod zijn aangegeven in de voorwaarden van de aanbieder zelf. De boete is €250 per overtreding.

Prijzen

De prijs bestaat uit het totaal van de prijs van het toegangsbewijs en het vervoerbewijs, verrekend met een korting. De korting kan verschillen per arrangement en per periode. Je ontleent alleen rechten aan de prijzen die NS toont op de Spoordeelwinkel, op het moment dat je de bestelling afrondt. NS rekent geen leverings- of boekingskosten. Als een aanbieder bijkomende boekings-, reserverings- of leveringskosten in rekening brengt, zal dat apart worden vermeld bij het betreffende arrangement in de Spoordeelwinkel.

Bestelling en levering

Het bestelproces is onderverdeeld in verschillende stappen, zoals aangegeven op de site zelf.

Bestelling

Gegevens

Je moet je gegevens correct en volledig invoeren. Je kunt je bestelling en je gegevens blijven wijzigen, aanvullen of intrekken tot het moment dat je in de iDEAL omgeving zit. Op dat moment is jouw bestelling definitief en niet meer te wijzigen. Mocht je toch verkeerde gegevens hebben ingevoerd, dan zul je de betaling moeten afbreken en opnieuw beginnen. Op de verwerking van je persoonsgegevens is het NS-privacy beleid van toepassing.

Betaling

Je zult op basis van de definitieve bestelopdracht worden doorgeleid naar het iDEAL-betaalplatform waar je de vermelde instructies moet volgen. Je hebt recht op het Arrangement zodra de betaling door middel van het iDEAL-betaalplatform volledig en succesvol is afgerond. Let op: iDEAL is de enige betaalmethode. Het betaalproces, de beschikbaarheid van het iDEAL-betaalplatform en het incasseren van je betaling wordt voor NS uitgevoerd door een derde partij: Ingenico.

Levering

Je ontvangt een e-mail met couponcodes.

Couponcodes

Een half uur na de orderbevestiging ontvang je eenmalig een e-mail met daarin jouw bestelling in de vorm van couponcodes en de instructies die je nodig hebt. Je ontvangt per toegangsbewijs of vervoerbewijs een aparte couponcode. Een couponcode is jouw unieke code die je nodig hebt om het aan die couponcode gekoppelde toegangsbewijs of vervoerbewijs te printen of te reserveren via de bijbehorende instructies. Couponcodes zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overdragen (dus niet worden doorverkocht of weggegeven), tenzij het tegendeel is aangegeven in de voorwaarden van het betreffende arrangement. Of als NS daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Let op: de couponcodes zijn geen toegangsbewijzen of vervoerbewijzen. Omdat de mail slechts eenmalig wordt verstrekt, moet je deze goed bewaren.

Misbruik

Onverminderd haar overige rechten mag NS bij misbruik, fraude en/of materiële schending van deze voorwaarden de betreffende couponcodes, toegangsbewijzen en/of vervoerbewijzen blokkeren zonder dat zij daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

E-tickets en reserveringen

De couponcodes moet je via de bijgeleverde hyperlink direct omzetten in een e-ticket of via een telefonische of online reservering gebruiken. Bij reserveringen zul je later alsnog een voucher ontvangen van de aanbieder of een voucher afhalen bij een balie. E-tickets voor de trein laad je op je mobiel of druk je af. Vouchers voor het uitje neem je geprint mee. Per arrangement zal op de site zijn aangegeven op welke wijze je jouw bestelling activeert.

Je kunt zoveel prints maken van 1 toegangsbewijs of vervoerbewijs (e-tickets) als je wilt. Maar 1 toegangsbewijs of vervoerbewijs zal slechts eenmaal toegang verschaffen, dus bewaar ze goed en geef geen prints aan anderen. Voor het NS Vervoerbewijs gelden e-ticket voorwaarden. Voor het toegangsbewijs gelden specifieke voorwaarden van de aanbieder.

Alleen een papieren versie van het bestelde toegangsbewijs of vervoerbewijs (of een vervoersbewijs als e-ticket op je mobiel) geeft recht op daadwerkelijk gebruik van het bestelde arrangement. Voor gebruik zijn aparte voorwaarden van toepassing, bijvoorbeeld speciale product-, toegang- of gebruiksvoorwaarden of zelfs huisregels. Dergelijke voorwaarden verschillen per aanbieder. Zo zijn bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van reizigers en handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS) van toepassing op vervoer met een vervoerbewijs van NS.

Aansprakelijkheid NS

De aansprakelijkheid van NS is beperkt tot gevallen van schade die volgens de regels van deze bestelvoorwaarden, AVR-NS, e-ticket voorwaarden en specifieke NS productvoorwaarden voor haar rekening komen.

Voor het overige sluit NS iedere aansprakelijkheid uit. Dit betekent onder meer dat NS niet aansprakelijkheid is voor schade die voortvloeit uit de levering van, het wel of niet gebruiken of zelfs kunnen gebruiken van het toegangsbewijs, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een van de genoemde NS-voorwaarden of als er sprake is van opzet of grove schuld van NS. Als NS aansprakelijk is, zal haar totale aansprakelijkheid ten opzichte van jou nooit meer bedragen dan de vergoeding van de door jou betaalde waarde van het arrangement. Mocht er tijdens het gebruik van jouw toegangsbewijs iets gebeuren waardoor je schade hebt, dan moet je je wenden tot de aanbieder.

Administratie

NS houdt geen exemplaren van de bestelling in haar administratie. Sla daarom zelf de orderbevestiging en e-tickets op en bewaar voor latere raadpleging.

Privacy

Op de verwerking van je persoonsgegevens voor de Spoordeelwinkel is het NS-privacy beleid van toepassing.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daarmee hebt ingestemd. Bij bezoek aan de NS-website wordt een tijdelijk bestandje ('cookie') op de harde schijf van je computer geplaatst. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en wordt alleen toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Als je dit niet wilt, kun je via je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Annuleren of herroepen

Het algemene herroepingsrecht op grond van regelgeving rond kopen via internet is uitdrukkelijk niet van toepassing op bestellingen via de Spoordeelwinkel. Je kunt je bestelling na betaling niet meer annuleren (herroepen). Daarnaast kun je de toegangsbewijzen en vervoerbewijzen niet annuleren, tenzij annuleren uitdrukkelijk is toegestaan op grond van algemene of specifieke voorwaarden van de aanbieder of NS. Je moet je in dat geval wenden tot de aanbieder van het toegangsbewijs en tot NS als het gaat om het vervoerbewijs.

Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en klachten over de Spoordeelwinkel kun je contact opnemen met de Klantenservice Spoordeelwinkel. Dat kan telefonisch via 088 6721002 (voor dit informatienummer betaal je je gebruikelijke belkosten). Onze klantenservice is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Taal

Alle onderdelen van het bestel-, en betaalproces en de site zelf zijn momenteel uitsluitend beschikbaar in het Nederlands.

Divers

Voor zover relevant is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) nadrukkelijk uitgesloten. De Spoordeelwinkel van NS richt zich op de consumentenmarkt. Daarom verstrekken wij geen factuur met btw-specificatie

Rechtskeuze

Op deze bestelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Identificatie ondernemer t.b.v. betaalsysteem

Ingenico