Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Klantervaring Fontys Hogescholen
Fontys heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt in aantallen studenten, medewerkers en locaties.Daardoor is bereikbaarheid een continue uitdaging. Op basis van een mobiliteitsagenda zijn maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van campussen te verbeteren.
Artikel
Leestijd: 2 minuten
Vervoersvormen en vergoedingen
Bij Fontys werken momenteel 4.700 mensen, waarvan gemiddeld 58% per auto naar het werk komt, 26% met de fiets of lopend en 15% via het OV. Voor zakelijke kilometers kunnen medewerkers een ov-kaart gebruiken of losse kaartjes declareren. Voor autogebruik krijgen ze € 0,24 per kilometer terwijl parkeren niet vergoed wordt. Bij de circa 45.000 studenten is de verdeling naar type vervoermiddel gemiddeld als volgt: 53% gebruikt het OV, 30% komt fietsend of lopend en 15% pakt de auto.
Relatief veel met de auto
De wens om mobiliteitsbeleid te ontwikkelen vloeide voort uit de verslechterende bereikbaarheid van met name de grote campussen. De 12 locaties met in totaal 30 schoolgebouwen liggen niet allemaal in de buurt van een station en door groeiende studentenaantallen ontstonden knelpunten. Bij wijze van vooronderzoek relateerde Fontys de keuze voor vervoermiddel aan de reisafstand van medewerkers. Van degenen met minder dan 7,5 kilometer woon-werkafstand, komt 27% met de auto. Ronald Timmermans, vastgoedadviseur en programmamanager mobiliteit: ‘De belangrijkste oorzaak daarvan is dat wij geen restrictie hebben op parkeren.’
Maatregelen
De eerder genoemde cijfers geven de situatie weer van juni 2016. Sinds september van dat jaar krijgen medewerkers ov-reiskosten voor woon-werk volledig vergoed en zijn de mogelijkheden verruimd voor de aanschaf van een fiets. De autovergoeding vanaf 10 kilometer reisafstand blijft gehandhaafd, die voor kortere afstanden wordt in 3 jaar afgebouwd.
Mobiliteitsplan
Eind december is een mobiliteitsplan vastgesteld met 3 beleidslijnen.
  1. De 1e lijn is dat een goede bereikbaarheid essentieel is voor de continuïteit van het onderwijs. Timmermans: ‘Dat betekent dat we ingrijpen op locaties waar de bereikbaarheid onvoldoende is.’
  2. De 2e lijn gaat over maatschappelijk verantwoorde mobiliteit. ‘Daarmee zeggen we dat we liever zien dat mensen met de fiets, lopend of met ov naar school komen’, aldus Timmermans.
  3. De 3e lijn richt zich op de structurele bereikbaarheid van locaties. Fontys gaat per onderwijslocaties bekijken wat de beste manier is om er te komen.
Betaald parkeren
Mocht het ingevoerde beleid en alle stimulerende maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan heeft Fontys een laatste maatregel in petto: betaald parkeren. Als onderdeel van de mobiliteitsagenda wordt in 2017 parkeerbeleid uitgewerkt. Timmermans: ‘Er komen geen parkeerplekken bij, dus als de capaciteit bij een gebouw onvoldoende blijkt, moet betalen uitkomst bieden.’ Fontys werkt ook aan alternatieve vervoersvormen. Zo is een app ontwikkeld om te carpoolen en rijdt tegenwoordig een bus tussen Kaldenkirchen en de campus in Venlo.
Externe partij
Een extern adviesbureau heeft de onderwijsinstelling begeleid bij het ontwikkelen van een mobiliteitsvisie. Ook de organisatie en administratieve afhandeling van ov-abonnementen is uitbesteed. Van den Hout: ‘We hebben hiervoor bij verschillende partijen offerte gevraagd. De partij die NS ons aanraadde is het geworden en die keuze bevalt goed.’
Loading...
Vrouwen station koffie
Benieuwd naar meer verhalen?
Lees meer klantervaringen
Ontdek de NS-Business Card