Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Facturatie en betaling

Maandelijks krijgt u voor alle reiskosten een factuur op basis van uw verbruik en de klasse waarin u reist (1e of 2e klas). Als contactpersoon voor NS binnen uw bedrijf kunt u de facturen inzien in Mijn NS Zakelijk en specificaties downloaden.


Gespecificeerde facturen in Mijn NS Zakelijk

Op de factuur staat de volgende informatie:

  • NS-Business Card abonnementen
  • Treinreizen, toeslagen en eventuele correctietarieven
  • Afgenomen deur-tot- deurdiensten
  • Bus-, tram- en metroreizen

De factuur over de verbruikte diensten ontvangt u in de 3e week van de volgende maand. Wij verstrekken geen aparte fiscale jaaropgave. Voor uw boekhouding kunt u de maandelijkse facturen gebruiken. Hierin staan de reizen die u en/of uw medewerkers de vorige maand hebben gemaakt.

Let op: facturen en bijlagen zijn maximaal 18 maanden beschikbaar in Mijn NS Zakelijk.

Gemaakte reizen op de factuur

Alle reizen op rekening staan op de factuur. Maar reizen die vallen onder een Traject Vrij abonnement, Trein Vrij abonnement of OV Vrij abonnement ziet u niet terug op het factuuroverzicht. Dit deel is eerder al in rekening gebracht. Reizen die de kaarthouder maakt met deur-tot- deurdiensten worden wel altijd weergegeven op de factuur.

De tarieven op de factuur zijn gelijk aan de prijzen die NS en andere OV-vervoerders hanteren bij het reizen op saldo. Voor de tarieven die de andere vervoerders gebruiken kijkt u op de sites van deze vervoerders.

Betaling vaste abonnementen

De vaste kosten voor een Traject Vrij, Trein Vrij, OV Vrij en Dal abonnement worden jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Het moment van facturatie hangt af van de ingangsdatum van een specifiek abonnement.

Onderscheid tussen privé en zakelijke reizen

Kaarthouders hebben in Mijn NS Zakelijk de mogelijkheid om de kenmerken ‘Privé, ‘Zakelijk’ of ‘Woon-werk’ toe te voegen aan iedere transactie. Zo heeft u van elke kaarthouder inzicht in de verhouding tussen zakelijke reizen, woon-werk en privégebruik van de NS-Business Card. Met deze specificatie wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het privégebruik met de kaarthouder te verrekenen. Indien uw organisatie privéreizen niet wil faciliteren, maakt u hier zelf afspraken over met uw medewerkers. NS Zakelijk stelt een voorbeeld gebruikersovereenkomst ter beschikking.