Hoofdnavigatie

Naar content

Facturatie en betaling

De contactpersoon voor NS binnen uw bedrijf kan de facturen inzien in Mijn NS Zakelijk en specificaties downloaden.


Gespecificeerde facturen staan in Mijn NS Zakelijk

De NS-contactpersoon kan in Mijn NS Zakelijk facturen bekijken. Het facturenoverzicht staat na het inloggen op Mijn NS Zakelijk in het linkermenu. Facturen en bijlagen kunt u hier bekijken en downloaden. Downloaden kan per afdeling. Zowel als pdf- als csv-bestand.

Op de factuur staat de volgende informatie:

  • NS-Business Card abonnementen
  • Treinreizen, toeslagen en eventuele correctietarieven
  • Afgenomen deur-tot-deurdiensten
  • Bus-, tram- en metroreizen

De factuur over de verbruikte diensten ontvangt u in de derde week van de volgende maand. Wij verstrekken geen aparte fiscale jaaropgave. Voor uw boekhouding kunt u de maandelijkse facturen gebruiken. Hierin staan de reizen die u en/of uw medewerkers de vorige maand hebben gemaakt.

Let op: facturen en bijlagen zijn maximaal 18 maanden beschikbaar in Mijn NS Zakelijk.

Onderscheid maken tussen privé en zakelijke reizen

De nieuwe NS-Business Card is ontwikkeld als 1 kaart waarmee men alle werkgerelateerde reizen kan maken (woon-werk én zakelijke reizen). Dit betekent dat de kaart altijd te gebruiken is. De NS-poortjes herkennen dus niet of het een zakelijke reis, woon-werk of privéreis betreft. Alle reizen die met de nieuwe NS-Business Card worden gemaakt, komen terug op de factuur, dus ook de privéreizen.

Kaarthouders hebben in Mijn NS Zakelijk de mogelijkheid om de kenmerken ‘Privé, ‘Zakelijk’ of ‘Woon-werk’ toe te voegen aan iedere transactie. Zo heeft u van elke kaarthouder inzicht in de verhouding tussen zakelijke reizen, woon-werk en privégebruik van de NS-Business Card. Met deze specificatie wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het privégebruik met de kaarthouder te verrekenen. Indien uw organisatie privéreizen niet wil faciliteren, maakt u hier zelf afspraken over met uw medewerkers. NS Zakelijk stelt een voorbeeld gebruikersovereenkomst ter beschikking.

Gemaakte reizen op de factuur

Alle reizen op rekening staan op de factuur. Maar reizen die vallen onder een Traject Vrij abonnement, Trein Vrij abonnement of OV Vrij abonnement ziet u niet terug op het factuuroverzicht. Dit deel is eerder al in rekening gebracht. Reizen die de kaarthouder maakt met deur-tot-deurdiensten worden wel altijd weergegeven op de factuur.

De tarieven op de factuur, zijn gelijk aan de prijzen die NS en andere OV-vervoerders hanteren bij het reizen op saldo. Voor de tarieven die de andere vervoerders gebruiken kijkt u op de sites van deze vervoerders. De NS-tarieven kunt u bekijken op onze tarievenpagina.

Betaling vaste abonnementen

De vaste kosten voor een Traject Vrij, Trein Vrij, OV Vrij en Dal abonnement worden jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Het moment van facturatie hangt af van de ingangsdatum van een specifiek abonnement.

Voor de facturatie van abonnementskosten in het tweede jaar is de ingangsdatum van het abonnement leidend. De jaarlijkse kaartkosten worden gefactureerd als de 12 maanden van het eerste abonnementsjaar voorbij zijn, in de 1e maand van het tweede abonnementsjaar.